Bài 23: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

Bài 23: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

Bài 23: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5
Thứ hai - 16/05/2016 14:13

>> Bài 22: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

>> Bài 21: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

普通形(Aな;な/N;の)+だけ

意味Chỉ~

+買(か)わなくてもいいから、見(み)るだけ見(み)ましょう。

Vì không mua cũng được nên chúng ta chỉ xem thôi.

+ 男性(だんせい)だけでなく、女性(じょせい)も入(はい)れます。

Không chỉ có con trai không mà con gái cũng vào được.

+ この会(かい)に入(はい)れるのは男性(だんせい)だけです。

Có thể vào được hội này chỉ có nam giới.

説明:

Diễn tả ý nghĩa ngoài điều đó ra không còn điều khác.

Ngoài ra còn diễn tả ý nghĩa phủ định” だけでなく(không chỉ)”