xuyên thành phu lang của đồ tể thô bạo

 • Reads 93,678
 • Votes 10,068
 • Parts 99

Ongoing, First published May 08, 2021

Bạn đang xem: xuyên thành phu lang của đồ tể thô bạo

Table of contents

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 2: Ngươi mong muốn chạy trốn.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 4: Hoá trở nên quỷ cũng nên theo dõi ngươi.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 6: Thử nghiệm buôn bán điểm tâm.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 7: Đồng chi phí trước tiên.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 8: Thôn dân gia nhập

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 10: Áo may dù domain authority báo.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 11: Tiết lòi ra ngoài.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 13: Phu thầy thuốc ốc đồng.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 15: Đánh răng, Nha Hương.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 16: Hùng tứ nương lập uy.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 18: Kinh động gia mái ấm.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 21.1: Ba chương gộp một

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Tám nhảm chút về sự re-up

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 23: Hùng Tráng Sơn phát đạt thần uy

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 24: Quan sai cho tới cửa

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 27: Đại lý độc quyền bên trên Đông Kinh.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 28: Phu thầy thuốc bại gia.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 29: Muốn đem cho những người những gì đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 31: Người Đông Kinh lại cho tới.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 35: Thổ Phôi, năm lượng??

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 38: Có người bị tiêu diệt.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 39: Mượn dông nhộn nhịp.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 41: Băng thao diễn (trượt băng)

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

  Xem thêm: đợi khi tôi có tội

 • Phiên nước ngoài 1: Hiềm nghi ngờ và chân tướng mạo.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 43: Kịch bạn dạng của Hùng Tráng Sơn.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 44: Canh gà đậu hũ

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 45: Đứa con trẻ bị vứt vứt.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Ngắm zai tý mang đến đời tăng vui

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 51: Cúng bái tổ tiên.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 52: Một năm tăng thêm ý nghĩa nhất.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 54: Phòng chế phẩm

  Sat, Apr 2, 2022

 • Tiếp chương 53 + chương 54

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 55: Nha hương thơm trù.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 56.2: Hồ sử. (sứ fake nước Hồ)..

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 57: Đào hố chôn mình

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 58: Vang danh thiên hạ

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 59: Hùng Tráng Sơn thực hiện Du Trà Diện

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 60: Đầu mộc không hiểu nhiều phong tình.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 61: Cảm xúc nhỏ của Hùng Tráng Sơn

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Phiên nước ngoài 2: Nhị Lang Lý gia

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 66: Rời chuồn thành công xuất sắc

  Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Sun, May 15, 2022

 • Chương 71. Không tu rượu.

  Thu, Jun 9, 2022

 • Chương 72. Bóng quỷ tư tưởng của Đường Thọ.

  Thu, Jun 23, 2022

 • Tue, Jul 12, 2022

 • Mon, Sep 19, 2022

 • 📢Thông Báo Khẩn📣 + Chương mới

  Tue, Sep đôi mươi, 2022

 • Fri, Sep 30, 2022

 • Mon, Oct 3, 2022

 • Sun, Oct 9, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Chương 80: Tự tao cũng rất có thể thực hiện.

  Xem thêm: xinh đẹp như vậy mà lại là alpha

  Sun, Dec 4, 2022

 • Sun, Dec 4, 2022

 • Wed, Mar 13, 2024

🌊Hán Việt: Xuyên trở nên bạo lệ loại hộ đích đái phu thầy thuốc.
  💖Tác giả: Hậu Lai Giả.
  🌸Edit:Mun
  Truyện vừa được edit ko beta nên có tương đối nhiều lỗi nhẹ nhàng, ngóng quý khách vứt qua
  👌Ngày moi hố: 8/5/21
  🍓Tình trạng edit: đang được mò~~~~
  🥒Thể loại: Nguyên lịch sự, đam mỹ, cổ điển, ngọt sủng, mỹ thực, chủng điền, mái ấm thụ.