truyện quy lộ đường về nhà

 • Reads 17,083
 • Votes 212
 • Parts 10

Complete, First published Feb 26, 2017

Bạn đang xem: truyện quy lộ đường về nhà

Table of contents

 • ▼ Chương 1 - 3: Đêm tuyết ở biên cương

  Sun, Feb 26, 2017

 • ▼ Chương 4 - 7: Lang Thang Trên Đường Người

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 8 - 10: Tình yêu thương xa thẳm xỉ

  Thu, Jan 11, 2018

 • ▼ Chương 11 - 14: Thần hiểu chiếu quy lộ *

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 15 - 18: Con lối chưa chắc chắn phía trước

  Xem thêm: dám kháng chỉ chém

  Thu, Jan 11, 2018

 • ▼ Chương 19 - 22: Phong bia và mộ bia *

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 23 - 27: Từng tấc từng tấc mơ núi sông

  Sun, Feb 26, 2017

 • ▼ Chương 28 - 32: Trái tim tinh khiết

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 33 - 36: Trung trở nên và tín ngưỡng

  Thu, Jan 11, 2018

  Xem thêm: hậu tinh thần biến

 • ▼ Chương 37 - 41: Đường Về Nơi Nao / Hoàn

  Mon, Apr 30, 2018

Thể loại: Hiện đại, khu đô thị tơ duyên, quân nhân, đái ngược, sủng, HE.
  Tình trạng: Hoàn, 41 chương
  
  Khi tái ngộ tình đầu là nhập tám, chín năm tiếp theo, tôi đứng ở trạm xăng, thấy anh bước rời khỏi kể từ cửa hàng.
  
  Tôi coi anh không đủ can đảm tin tưởng, test căn vặn, anh với còn lưu giữ em là ai ko. Tay anh cố kỉnh chai nước khoáng suối, coi tôi rồi điềm đạm vấn đáp, lưu giữ, mặc dù có hóa trở nên tro tôi cũng tiếp tục lưu giữ em.
  
  Có một câu hát như vậy này: "Hẹn ước kiếp này, thiếu hụt nhau một phen tái ngộ, kể từ ni về sau, chỗ bị thương ko thể lành lẽ như khi đầu."

#8quânnhân