Trade show là gì

  -  
Hội chợ, triển lãm thương mại (tiếng Anh: Trade fairs and exhibitions) là hoạt động thương mại với mục đích tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ. Nội dung về hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật thương mại qui định.

Hội chợ, triển lãm thương mại (Trade fairs and exhibitions)

Hội chợ, triển lãm thương mại - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từTrade fairs and exhibitions.

Bạn đang xem: Trade show là gì

Luật thương mại hiện hành qui định: "Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ."

Qui định của pháp luật thương mại về hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

Quyền tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

- Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trực tiếp tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại về hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện.

- Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại. Trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền kí hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại để tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại cho thương nhân mà mình đại diện.

- Thương nhân nước ngoài có quyền trực tiếp tham gia hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại Việt Nam thay mặt mình tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

- Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại Việt Nam phải được đăng kí và phải được xác nhận bằng văn bản của cơ quan quản lí nhà nước về thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

Xem thêm: Chi Tiết Cách Chơi Xổ Số Tự Chọn Là Gì? Cách Thức Chơi Và Phương Thức Trả Thưởng

- Chính phủ qui định cụ thể trình tự, thủ tục, nội dung đăng kí và xác nhận việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Hàng hoá, dịch vụ không được phép tham gia hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm:

- Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, chưa được phép lưu thông theo qui định của pháp luật;

- Hàng hóa, dịch vụ do thương nhân ở nước ngoài cung ứng thuộc diện cấm nhập khẩu theo qui định của pháp luật;

- Hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp trưng bày, giới thiệu để so sánh với hàng thật.

Ngoài việc tuân thủ các qui định pháp luật về hội chợ, triển lãm thương mại, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện quản lí chuyên ngành phải tuân thủ các qui định về quản lí chuyên ngành đối với hàng hoá, dịch vụ đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Quan Hệ Lần Đầu Với Gái Còn Trinh Thăng Hoa Nhất, Cách Chơi Người Yêu Để Người Yêu Nhớ Tới Mình

Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại.

Việc tạm nhập, tái xuất hàng hóa tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải tuân theo các qui định của pháp luật về hải quan và các qui định khác của pháp luật có liên quan. (Theo Luật thương mại năm 2005)