phụ gia di sản

 • Reads 310,213
 • Votes 14,287
 • Parts 143

Complete, First published Dec 06, 2020

Bạn đang xem: phụ gia di sản

Table of contents

 • CHÚ Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN

  Sat, Feb 19, 2022

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Mon, Sep trăng tròn, 2021

 • Mon, Sep trăng tròn, 2021

 • Mon, Sep trăng tròn, 2021

 • Mon, Sep trăng tròn, 2021

 • Mon, Sep trăng tròn, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Sat, Sep 25, 2021

 • Sat, Sep 25, 2021

 • Sat, Sep 25, 2021

 • Sat, Sep 25, 2021

 • Sat, Sep 25, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Tue, Sep 28, 2021

 • Tue, Sep 28, 2021

 • Tue, Sep 28, 2021

 • Tue, Sep 28, 2021

 • Tue, Sep 28, 2021

 • Thu, Sep 30, 2021

 • Thu, Sep 30, 2021

 • Thu, Sep 30, 2021

 • Thu, Sep 30, 2021

 • Thu, Sep 30, 2021

 • Sat, Oct 2, 2021

 • Sat, Oct 2, 2021

 • Sat, Oct 2, 2021

 • Sat, Oct 2, 2021

 • Sat, Oct 2, 2021

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Tue, Oct 5, 2021

 • Tue, Oct 5, 2021

 • Tue, Oct 5, 2021

 • Tue, Oct 5, 2021

 • Tue, Oct 5, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Thu, Oct 7, 2021

 • Thu, Oct 7, 2021

 • Thu, Oct 7, 2021

 • Thu, Oct 7, 2021

 • Thu, Oct 7, 2021

 • Mon, Oct 11, 2021

 • Mon, Oct 11, 2021

 • Mon, Oct 11, 2021

 • Mon, Oct 11, 2021

  Xem thêm: quân hôn kéo dài

 • Mon, Oct 11, 2021

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 01

  Tue, Oct 19, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 02

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 03

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 04

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 05

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 06

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 07

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 08

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 09

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 10

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 11

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 12

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 13

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 14

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 15

  Wed, Oct trăng tròn, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 16

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 17

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 18

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 19

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 20

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 21

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 22

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 23

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 24

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 25 (HẾT)

  Sat, Oct 23, 2021

 • Sat, Oct 23, 2021

 • Sat, Oct 23, 2021

 • PHIÊN NGOẠI - CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY NGỌT NGÀO

  Sat, Oct 23, 2021

 • PHIÊN NGOẠI - L TIÊN SINH

  Sat, Oct 23, 2021

 • PHIÊN NGOẠI (H) - CHỦ GIA ĐÌNH

  Mon, Nov 1, 2021

 • Sat, Oct 23, 2021

 • PHIÊN NGOẠI TỔNG HỢP - QUÀ TẶNG LỄ THẤT TỊCH

  Sat, Oct 23, 2021

 • Sat, Oct 23, 2021

 • Tue, Aug 30, 2022

  Xem thêm: khi bệnh kiều hắc hóa

 • Fri, Apr 28, 2023

 • Sun, Mar 3, 2024

PHỤ GIA DI SẢN
  
  Tác giả: Thủy Thiên Thừa
  Dịch: Petit pigeon gris
  
  Tag: niên hạ, tân tiến, khu đô thị tơ duyên, tra công, ngược, HE, tuy vậy khiết
  
  Tình trạng: 106 chương chủ yếu văn + Ngoại truyện "Điềm tâm" của cặp phụ + phiên nước ngoài nhỏ khác
  
  Văn án:
  Nhã Nhã lên đường rồi, là tự động sát. Tuy người này không tồn tại huyết hệ gì với cậu, tuy nhiên nhưng mà mặc dù sao cậu đã và đang từng gọi người ấy là chị nhập rộng lớn chục năm, cứ vì vậy tuy nhiên bặt tăm, nhằm lại mang đến cậu một khối di tích vĩ đại, cùng theo với một đứa con trẻ. Khi ấy cậu mới chỉ chục chín tuổi tác, vẫn còn đó là một trong những đứa con trẻ, tuy nhiên lại cần chở che một thiếu thốn niên chục lăm tuổi tác. Đứa con trẻ này sẽ không phiền toái, cũng không tồn tại bất kì tín hiệu này của tuổi tác thiếu thốn niên hoặc nổi loàn, vả lại chỉ số lanh lợi lại rất là cao, sở hữu sự ổn định trọng chín chắn trước tuổi tác. Cho mặc dù là sinh hoạt hằng ngày hoặc tiếp thu kiến thức, hắn cũng ko thực hiện cậu bận tâm, ngược lại còn rất có thể vẹn toàn việc mái ấm cửa ngõ. Nhưng đơn thuần, càng ở cộng đồng càng phân phát hình thành, đứa con trẻ này còn có nhiều điểm khiến cho người không giống cần hoảng hốt hãi.
  Cậu hối hận hận rồi, liệu cậu chỉ lấy chi phí tuy nhiên ko lấy người đã có được không?
  
  Giới thiệu nhân vật: 
  Yêu nghiệt độc mồm nương thụ VS Âm ngoan ngoãn phúc hắc công.
  Thụ là stylist, công là học tập bá toàn năng.
  
  Chính văn là mẩu chuyện của stylist Adrian nhập truyện [Nương nương khang].

#868danmei