tinh chiến phong bạo

2020-05-15

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Thể loại: Khoa Huyễn
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
10946
Số tập: 53 tập

Bạn đang xem: tinh chiến phong bạo

– Trường quân group khảo thi đua cho tới ngay gần, bậc gien 28 bị thẳng diệt vứt tư cơ hội khảo thi đua.Thay bạn hữu fake thư tình, sản phẩm lại rớt xuống nhập hồ nước, lừng danh tự động tử Viral nhanh gọn.Vương Tranh đồng học tập đợt loại nhất chiếm được lễ phẩm, lại như thể tiến thủ nhập luyện ngục…

Nhưng tuy nhiên, khi không còn thảy xong xuôi, Vương đồng học tập đang được chính thức cuộc sống đời thường ĐH hạnh phúc!Nhiệt huyết vĩnh hằng, đấy là phong bạo khúc quân hành, đấy là hung mãnh nhất hăng hái nhất cơ giáp triều dâng!

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 03:42:40

2:

Tap 002 - 03:54:31

3:

Tap 003 - 03:37:52

4:

Tap 004 - 03:06:18

5:

Tap 005 - 03:18:20

6:

Tap 006 - 03:23:15

7:

Tap 007 - 03:19:42

8:

Tap 008 - 03:34:38

9:

Tap 009 - 03:20:39

10:

Tap 010 - 03:08:29

11:

Tap 011 - 03:13:20

12:

Tap 012 - 03:15:16

13:

Tap 013 - 03:16:30

14:

Tap 014 - 03:22:12

15:

Tap 015 - 03:36:07

16:

Tap 016 - 03:31:34

17:

Tap 017 - 03:21:41

18:

Tap 018 - 03:31:07

19:

Tap 019 - 03:42:37

20:

Tap 020 - 03:42:33

21:

Tap 021 - 03:58:54

22:

Tap 022 - 04:01:05

23:

Tap 023 - 03:43:16

24:

Tap 024 - 03:47:50

25:

Tap 025 - 04:12:51

26:

Tap 026 - 04:49:49

Xem thêm: dư âm truyện

27:

Tap 027 - 04:35:31

28:

Tap 028 - 04:43:56

29:

Tap 029 - 04:41:54

30:

Tap 030 - 05:09:48

31:

Tap 031 - 05:25:16

32:

Tap 032 - 05:02:35

33:

Tap 033 - 04:55:22

34:

Tap 034 - 05:16:58

35:

Tap 035 - 05:19:14

36:

Tap 036 - 05:15:41

37:

Tap 037 - 04:46:13

38:

Tap 038 - 04:37:40

39:

Tap 039 - 05:13:04

40:

Tap 040 - 04:57:58

41:

Tap 041 - 04:56:20

42:

Tap 042 - 04:26:14

43:

Tap 043 - 05:13:45

44:

Tap 044 - 05:11:15

45:

Tap 045 - 04:58:55

46:

Tap 046 - 04:47:08

47:

Tap 047 - 05:10:32

48:

Tap 048 - 04:33:50

49:

Tap 049 - 04:32:50

50:

Tap 050 - 04:49:07

51:

Tap 051 - 05:29:54

52:

Tap 052 - 06:09:26

Xem thêm: nửa đời một mộng

53:

Tap 053 - 06:17:49

Truyện Tinh Chiến Phong Bạo Audio nằm trong chuyên mục Khoa Huyễn của người sáng tác Khô Lâu Tinh Linh. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện convert, VIP và Hoàn trở thành với số tập dượt là 53. Các các bạn sở hữu gọi những chuyên mục không giống của truyện Tinh Chiến Phong Bạo bên trên đây:

Tác giả

Bình luận