Thực Tập Sinh Là Gì Trong Tiếng Anh

  -  

Thực tập sinch giờ anh là gì? quy trình thực tập giỏi địa điểm, lần, tuyển dụng thực tập sinc tiếng anh là gì sẽ được yamada.edu.vn đáp án cho mình vào nội dung bài viết. 


*

Thực tâp sinch là gì? quy trình thực tập là gì?

Thực tập sinc không phải là nhân viên cấp dưới đồng ý của người sử dụng.

Thực tập sinc giờ đồng hồ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh xuất sắc của tớ.)

VD: Don’t ever speak to an intern like that again. (Đừng thì thầm cùng với thực tập sinh như vậy. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinch cũng hoàn toàn có thể viết ra phiên bản report đó.)

VD : The các buổi tiệc nhỏ at swimming pool was a welcoming party for new interns ( Buổi tiệc trên hồ bơi là buổi tiệc mừng đón những thực tập sinch bắt đầu.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission gọi, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong Lúc chờ đón sự lôi kéo đi tuyên giáo của chính mình, tôi làm việc với tư cách là một thực tập sinc trên thủ đô hà nội.)

Từ vựng liên quan địa chỉ tuyển dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi rộp vấn/ cuộc bỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hứa, cuộc chạm mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department chống nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, bạn giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter người tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player số đông, member trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionbộc lộ công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm việc cho ai, đơn vị nào/wəːk/
Apply to s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong thái có tác dụng việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp
Career objective kim chỉ nam nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated xuất sắc nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe tế bào tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan lại trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tín vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người có ích/ˈasɛt/
Good fit fan phù hợp
Undertake đón nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cung cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời có tác dụng việc

Hy vọng với nội dung bài viết bạn có thể biết thực tập là gì vào giờ anh?, địa chỉ giờ đồng hồ anh là gì? cùng sẽ giúp bạn gồm thêm một vài ba trường đoản cú vựng về thành phần tuyển dụng nhằm ship hàng mang đến quy trình học tập là thao tác làm việc của mình!