truyện quy lộ

 • Reads 17,083
 • Votes 212
 • Parts 10

Complete, First published Feb 26, 2017

Bạn đang xem: truyện quy lộ

Table of contents

 • ▼ Chương 1 - 3: Đêm tuyết ở biên cương

  Sun, Feb 26, 2017

 • ▼ Chương 4 - 7: Lang Thang Trên Đường Người

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 8 - 10: Tình yêu thương xa vời xỉ

  Thu, Jan 11, 2018

 • ▼ Chương 11 - 14: Thần hiểu chiếu quy lộ *

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 15 - 18: Con đàng không biết phía trước

  Xem thêm: ngày mai vẫn còn yêu em full

  Thu, Jan 11, 2018

 • ▼ Chương 19 - 22: Phong bia và mộ bia *

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 23 - 27: Từng tấc từng tấc chiêm bao núi sông

  Sun, Feb 26, 2017

 • ▼ Chương 28 - 32: Trái tim trong sáng

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 33 - 36: Trung trở thành và tín ngưỡng

  Thu, Jan 11, 2018

  Xem thêm: phụ thân chết trận đã trở lại

 • ▼ Chương 37 - 41: Đường Về Nơi Nao / Hoàn

  Mon, Apr 30, 2018

Thể loại: Hiện đại, khu đô thị tơ duyên, quân nhân, tè ngược, sủng, HE.
  Tình trạng: Hoàn, 41 chương
  
  Khi tái ngộ tình đầu là nhập tám, chín năm tiếp theo, tôi đứng ở trạm xăng, thấy anh bước rời khỏi kể từ khu chợ.
  
  Tôi nom anh không đủ can đảm tin cẩn, test chất vấn, anh sở hữu còn lưu giữ em là ai ko. Tay anh rứa lọ nước suối, nom tôi rồi điềm tĩnh vấn đáp, lưu giữ, mặc dù có hóa trở thành tro tôi cũng tiếp tục lưu giữ em.
  
  Có một câu hát như vậy này: "Hẹn ước kiếp này, thiếu thốn nhau một thứ tự tái ngộ, kể từ ni về sau, chỗ bị thương ko thể lành lẽ như khi đầu."

#8quânnhân