TAMPER LÀ GÌ

  -  
2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại đụng từ2.3 Nội động từ bỏ ( + .with)3 Chuyên ổn ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Cơ khí & công trình3.3 Giao thông & vận tải3.4 Tân oán & tin3.5 Xây dựng3.6 Điện lạnh3.7 Kỹ thuật chung3.8 Kinh tế4 Các từ bỏ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /"tæmpə(r)/

Thông dụng

Danh từ

Người váy (đất) Cái đầm (để váy đất)

Ngoại rượu cồn từ

Phá rối, quấy nhiễu

Nội hễ từ bỏ ( + .with)

Can thiệp vào; hiếu động, có tác dụng xáo trộnlớn tamper with the cashtáy máy tủ tiền Mua chuộc, đút lótto tamper with someonethiết lập chuộc ai Giả mạo, có tác dụng giả, chữa, sửa bậy (sách vở...)khổng lồ tamper with a documentcó tác dụng giả tài liệu

Hình Thái Từ

Chuim ngành

Cơ - Điện tử

Máy váy đầm, chiếc đầm, búa chèn

Máy váy, loại váy, búa chèn

Cơ khí và công trình

nén ép

Giao thông và vận tải

trang bị chènballast sweeper & tamperđồ vật ckém cùng quét đá ba-láth& tampervật dụng chèn thủ côngTamper, Mechanicallắp thêm cnhát cơ khíTamper, Productionsản phẩm công nghệ cyếu cơ khíTamper, Spotmáy cnhát cục bộTamper, Switchđồ vật cnhát ghi

Toán và tin

thứ ckém tà dẹt

Xây dựng

chày nén khu đất đến có thể nguyên tắc ckém tà vẹt mức sử dụng đầmtic tamperlao lý váy baláttrench tampercơ chế váy hàovibro-tamperpháp luật váy yamada.edu.vn sản phẩm công nghệ ckém tà vẹt đồ vật váy đầm balát

Điện lạnh

thành phản xạ (hạt nhân)

Kỹ thuật thông thường

búa váy đầm búa đầu tròn búa đóng góp cọc cái nút váy đầm yamada.edu.vnpetrol-driven vibro tampervồ váy yamada.edu.vn cần sử dụng xăngvibrating tampercái váy đầm yamada.edu.vnvibro-tamperqui định đầm yamada.edu.vn váy que khuấy sự đầm tnóng yamada.edu.vn

Kinc tế

búa váy búa đầu tròn chùy gỗ

Các từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

verbbusybody toàn thân * , butt in * , change , cook , cut , damage , destroy , diversify , doctor , fiddle with , fool , horn in , interlope , interpose , intrude , irrigate , manipulate , meddle , mess around with , monkey around , muck about , phony up , plant * , poke nose inlớn , spike * , tinker , vary , water * , buy , buy off , corrupt , fix , get to lớn , have sầu , influence , lubricate , reach , rig , square * , fiddle , mess , alter , bribe , interfere , intervene , machinate

Từ trái nghĩa

verbleave alone Cơ - điện tử, Cơ khí và dự án công trình, Giao thông và vận tải đường bộ, Kinc tế, Kỹ thuật chung, Thông dụng, Tân oán và tin, Trang nhúng tập tin không sống thọ, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tương quan giờ anh, Xây dựng, năng lượng điện lạnh,