sau responsible for la gi

Cấu trúc Responsible được sử dụng Khi ham muốn rằng ai phụ trách mang lại ai hoặc làm những gì. Hình như, tuỳ nhập tình huống tuy nhiên tất cả chúng ta đem những giới kể từ không giống nhau nhằm sử dụng với cấu tạo này. Cùng Step Up mò mẫm hiểu tăng bên trên nội dung bài viết này nhé!

Bạn đang xem: sau responsible for la gi

1. Định nghĩa Responsible

Tính từ Responsible đem nghĩa “chịu trách cứ nhiệm, là nguyên vẹn nhân” (cho loại gì), hoặc “có tính trách cứ nhiệm, xứng đáng tin cậy cậy”.

Ví dụ:

 • I thought Ed was responsible for the mess but I was wrong.
  Tôi tưởng Ed là kẻ làm ra rời khỏi gò rườm rà ấy tuy nhiên tôi vẫn lầm.
 • Vanessa is a very responsible person. That is why she became the leader.
  Vanessa là một trong những người rất rất đáng tin cẩn. Đó là lí vì thế vì thế sao cô ấy trở nên người hướng dẫn.

2. Cấu trúc Responsible

Có những cơ hội dùng cấu tạo Responsible không giống nhau. Từ Responsible rất có thể đứng riêng biệt hoặc đứng trước danh kể từ.

2.1. Responsible for + Ving

Cách dùng cấu tạo Responsible trước tiên là rằng ai hoặc vật gì phụ trách mang lại việc làm những gì cơ.

S + be responsible for + Ving

Ví dụ:

 • John is responsible for vacuuming the floor and Jake is responsible for dusting the furniture.
  John phụ trách bú mớm lớp bụi sàn ngôi nhà còn Jake phụ trách vệ sinh lớp bụi vật thiết kế bên trong.
 • We are responsible for taking care of the baby.
  Chúng tôi phụ trách chở che mang lại đứa nhỏ nhắn.

cấu trúc responsible

2.2. Responsible lớn sb for sth

Cấu trúc Responsible cũng rất có thể dùng cùng theo với danh từ hoặc cụm danh kể từ Khi ham muốn rằng ai hoặc vật gì phụ trách trước ai nhập một group hoặc tổ chức triển khai được phân loại level (cho việc gì, loại gì).

S + be responsible + lớn sb (+ for N)

Ví dụ:

 • Jane was responsible lớn the director of the company. She was excellent.
  Jane vẫn phụ trách trước giám đốc công ty lớn. Cô ấy đã từng chất lượng tốt.
 • My teacher told u that I was going lớn be responsible for class for the next two periods.
  Cô giáo của tớ bảo là tớ tiếp tục phụ trách cứ tình hình phần trong nhị tiết cho tới.

cấu trúc responsible

2.3. Các cụm kể từ thông thường lên đường với Responsible 

Có một số trong những cụm kể từ lên đường nằm trong cấu tạo Responsible thông thường sử dụng như sau đây.

Cấu trúc rất rất phổ cập trước tiên cũng Có nghĩa là (ai, loại gì) phụ trách mang lại ai, việc gì: take responsibility for sth = be responsible for sth. Danh kể từ Responsibility tức là trách cứ nhiệm.

S + take(s) responsibility for sth

Xem thêm: tai nhac tren youtube

Ví dụ:

 • You have lớn take responsibility for watching out for your child.
  Anh nên phụ trách nhìn lưu giữ người con của tớ. 
 • Fine, I will take responsibility for my actions.
  Được rồi, tôi tiếp tục phụ trách mang lại những hành vi của tớ.

Để bảo rằng ai sụp lỗi/trách nhiệm mang lại ai vì thế chuyện gì, việc gì, tớ sử dụng cấu tạo Responsible như sau:

S + hold(s) S responsible for sth 

= S + blame(s) someone for sth

Ví dụ:

 • Everyone holds her responsible for the project’s failure.
  Tất cả người xem sụp lỗi mang lại chị ấy vì thế sự thất bại của dự án công trình.
 • Don’t hold u responsible for your mistake.
  Đừng sụp lỗi mang lại tôi vì thế sai lầm đáng tiếc của công ty.

cấu trúc responsible

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm Chắn chắn 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất nhập giờ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên vẫn thỏa sức tự tin cởi mồm phân phát âm nhờ tranh giành thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.

3. Bài luyện về Responsible nhập giờ Anh

Như thông thường lệ, đến thời điểm test coi các bạn hiểu cấu tạo Responsible cho tới đâu bằng phương pháp thực hiện bài bác luyện rồi! Sau Khi thực hiện, các bạn hãy đánh giá đáp án và tự động chấm điểm, tiếp sau đó gọi lại những kỹ năng ở chỗ đã từng sai nhằm ghi nhớ bài bác rộng lớn nhé.

Điền cụm kể từ phù hợp nhập khu vực trống không và phân tách thì phù hợp:

responsible for, responsible to 

Ví dụ:

I am responsible for the main role.

Tôi phụ trách mang lại vai chủ yếu.

 1. Lisa __________ the CEO because she is a secretary.
 2. Daniel and London __________ locking the doors.
 3. They  __________ writing reports every month.
 4. Last night, people in the office  __________ the accident.
 5. Who  __________ making this mess?
 6. I don’t want lớn work there because if I did, I  __________ Ms. Lan. She is very strict.
 7. No one wants to  __________ what happened.
 8. My neighbors  __________ all the noises.

Đáp án:

 1. is responsible to
 2. are/were/will be… responsible for
 3. are/were/will be… responsible for
 4. were responsible for
 5. is/was responsible for
 6. would be responsible to
 7. be responsible for
 8. are/were responsible for

Đến đó là kết thúc đẩy nội dung bài viết về cấu tạo Responsible. Hy vọng qua chuyện trên đây, bạn đã sở hữu thể hiểu và dùng cấu tạo Responsible một cơ hội thiệt thuần thục.

Step Up chúc bạn làm việc giỏi!

Xem thêm: trường nguyệt tẫn minh tập 18

Comments