mộc thanh vũ

沐清雨

Weibo : 沐清雨mumu V

Quốc tịch : Trung Quốc

Bạn đang xem: mộc thanh vũ

Sinh ngày 23 mon 5

Hiện sinh sống bên trên Cáp Nhĩ Tân

Đặc biệt thiên về cổ xưa

Khát vọng rời xa huyên náo, sinh sống với những người dân dân ngay thật hóa học phát

Cô là người sáng tác bên trên trang văn học tập mạng Tấn Giang từ thời điểm năm 2008

Hội viên của

Hiệp hội tác gia Trung Quốc

Hiệp hội tác gia tỉnh Hắc Long Giang

Chuyên ghi chép về quân nhân

TÁC PHẨM

[ĐANG VIẾT]

翅膀之末/ CÁNH CHI MẠT

Tag : không khí fake tưởng

Nhân vật chủ yếu : Nam Đình, Thịnh Viễn Thời

[ĐÃ HOÀN]

云过天空你过心/ MÂY BAY QUA TRỜI, EM QUA TIM TÔI

Tag : văn minh, quân nhân

Cặp song : Cố Nam Đình & Trình Tiêu

时间替我告诉你/ THỜI GIAN NÓI GIÙM TÔI

Tên cũ : Cầu xin xỏ tha bổng thứ

Tag : văn minh, tinh nhanh, tình sở hữu ngôi nhà ý

Cặp song : Hách Nhiêu & Tiêu Dập

所有深爱的,都是秘密/ MỌI THỨ CỦA TÌNH YÊU, ĐỀU LÀ BÍ MẬT

Tên cũ : Diễm vực

Xem thêm: nhà có bé ngoan đam mỹ

Tag : văn minh, quân nhân

Cặp song : Tiêu Ngữ Hoành & Phùng Tấn Kiêu

若你爱我如初/ NẾU ANH YÊU EM NHƯ LÚC ĐẦU

Tên cũ : Nửa đời thục

Tag : văn minh, quân nhân

Cặp song : Hạ Hi & Lệ Hành

幸福不脱靶/ HẠNH PHÚC KHÔNG BẮN KHÔNG TRÚNG BIA

Tag : văn minh, quân nhân, sủng

Cặp song : Hạ Hoằng Huân & Mục Khả

听说爱会来/ NGHE NÓI TÌNH YÊU SẼ ĐẾN

Tag : văn minh, quân nhân

Cặp song : Mục Nham & An Dĩ Nhược

城池营垒/ THÀNH TRÌ DOANH LŨY

Tên không giống : Mười dặm bão táp xuân ko vì thế em

Tag : văn minh, quân nhân

Cặp song : Mễ Kha & Hình Khắc Lũy

许谁天荒地老/ HỨA VỚI AI VĨNH VIỄN SÁNH CÙNG TRỜI ĐẤT

Tag : hiện nay đại

Cặp song : Si Nhan & Ôn Hành Viễn

只要你也想念我/ CHỈ CẦN ANH CŨNG NHỚ ĐẾN EM

Tên cũ : 驰年简诺/ Trì niên giản nặc

Xem thêm: dị thế thần cấp giám thưởng đại sư

Tag : văn minh, ngược sủng đan xen

Cặp song : Cố Trì & Giản Nặc

….