gửi ngài kim chủ sâu không lường được

 • Reads 332,108
 • Votes 18,609
 • Parts 48

Complete, First published Mar 25, 2020

Bạn đang xem: gửi ngài kim chủ sâu không lường được

Table of contents

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

  Xem thêm: vợ lẽ thời dân quốc trở mình

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

  Xem thêm: tôi còn có thể cứu vớt chút nào nữa không

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

Thể loại: đam mỹ, giới vui chơi giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, giá áp
  Tình trạng: Đã đoạn (457 chủ yếu văn + 3 phiên ngoại)
  
  Một mẩu chuyện về một trình diễn viên hạng nhị là Trịnh Hòa, bám theo các bạn trình diễn viên hạng nhị là như vậy nào?
  
  Đó đó là sở hữu kĩ năng trình diễn, sở hữu đạo đức nghề nghiệp tuy nhiên không có bất kì ai đưa đường. Thế nên, khi người thay mặt thông tin mang đến cậu: "Có kĩ năng cậu sẽ không còn tồn bên trên nhập giới này nữa", cậu nở rộ.

#63hài