đừng kiếm bạn trai trong thùng rác


.::Đừng Kiếm quý khách hàng Trai Trong Thùng Rác [Xuyên Nhanh]::.

Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ                                                    145577478_3213690502065458_6511530307892729647_o

Dịch: QT

Bạn đang xem: đừng kiếm bạn trai trong thùng rác

Chuyển ngữ: Fynnz  (yamada.edu.vn)

Thể loại: đam mỹ, vả mặt mày, khối hệ thống, xuyên nhanh chóng, ngược tra, báo thù địch, cổ điển, tân tiến, sau này, mạt thế, tu chân, khoa học tập viễn tưởng, huyền huyễn, tinh xảo, ABO, 1v1, trở thành thục mạnh mẽ và uy lực nhân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắc kĩ năng trình diễn xuất hạng nhất thụ, HE

Số Chương: 270 chủ yếu văn + một lô phiên nước ngoài :>

Link edit Wattpad: Fynnz Blog

Nguồn: Tấn Giang

Link raw: khotangdammyfanfic

Văn án:

Trì Tiểu Trì, xuất thân thiết hạng tư, tía giải hình họa đế, tính cơ hội hạng nhì, tướng tá mạo hạng nhất, kể từ kiểu dáng địa ngục tiến thủ trực tiếp một đàng qua loa kiểu dáng người thắng lợi nhân sinh.

Sau cơ, cậu bị một cái đèn treo rơi trúng, trở nên kiểu dáng người thực vật.

061: Chào cậu, thăm dò hiểu một chút ít về khối hệ thống tịch thu tra công. Bổn khối hệ thống người sử dụng trị giá bán ăn năn hận của tra công thực hiện đơn vị chức năng giám sát và đo lường, mỗi một khi thu thập một trăm trị giá bán ăn năn hận thì rất có thể bay ngoài toàn cầu thời điểm hiện tại. Nhắc nhở hữu hảo một chút ít, vô công tác làm việc, thông thường là người công nhân tất cả chúng ta trải qua việc quyết tử và hiến dưng nhằm tu dưỡng tính dựa dẫm của tra công, từng bước một khiến cho tra công ko thể tách bỏ…

Trì Tiểu Trì: Thân bại danh liệt tính từng nào trị giá bán ăn năn hận? Ngã xuống đỉnh điểm nhân sinh tính từng nào trị giá bán ăn năn hận? Mong tuy nhiên ko được xem từng nào trị giá bán ăn năn hận?

061:….

———–

P/S: CP Trì Tiểu Trì x Lâu Hình ảnh. Công là khối hệ thống 061.

Password chương H: LauTri

o0o—o0o

.::Phần 1 Chương 1::. 

.::Phần 1 Chương 2::.

.::Phần 1 Chương 3::.

.::Phần 1 Chương 4::.

.::Phần 1 Chương 5::.

.::Phần 1 Chương 6::.

.::Phần 1 Chương 7::.

.::Phần 1 Chương 8::.

.::Phần 1 Chương 9::.

.::Phần 1 Chương 10::.

.::Phần 1 Chương 11::.

.::Phần 1 Chương 12::.

.::Phần 1 Chương 13::.

.::Phần 1 Chương 14::.

.::Phần 1 Chương 15::.

.::Phần 1 Chương 16::.

.::Phần 1 Chương 17::.

.::Phần 1 Chương 18::.

.::Phần 1 Chương 19::.

.::Phần 1 Chương 20::.

.::Phần 1 Chương 21::.

.::Phần 1 Chương 22::.

.::Phần 1 Chương 23::.

.::Phần 2 Chương 24::.

.::Phần 2 Chương 25::.

.::Phần 2 Chương 26::.

.::Phần 2 Chương 27::.

.::Phần 2 Chương 28::.

.::Phần 2 Chương 29::.

.::Phần 2 Chương 30::.

.::Phần 2 Chương 31::.

.::Phần 2 Chương 32::.

.::Phần 2 Chương 33::.

.::Phần 2 Chương 34::.

.::Phần 2 Chương 35::.

.::Phần 2 Chương 36::.

.::Phần 2 Chương 37::.

.::Phần 2 Chương 38::.

.::Phần 2 Chương 39::.

.::Phần 2 Chương 40::.

.::Phần 2 Chương 41::.

.::Phần 2 Chương 42::.

.::Phần 2 Chương 43::.

.::Phần 3 Chương 44::.

.::Phần 3 Chương 45::.

.::Phần 3 Chương 46::.

.::Phần 3 Chương 47::.

.::Phần 3 Chương 48::.

.::Phần 3 Chương 49::.

.::Phần 3 Chương 50::.

.::Phần 3 Chương 51::.

.::Phần 3 Chương 52::.

.::Phần 3 Chương 53::.

.::Phần 3 Chương 54::.

.::Phần 3 Chương 55::.

.::Phần 3 Chương 56::.

.::Phần 3 Chương 57::.

.::Phần 3 Chương 58::.

.::Phần 3 Chương 59::.

.::Phần 3 Chương 60 (1)::.

.::Phần 3 Chương 60 (2)::.

.::Phần 3 Chương 61::.

.::Phần 3 Chương 62 (1)::.

.::Phần 3 Chương 62 (2)::.

.::Phần 3 Chương 63::.

.::Phần 4 Chương 64::.

.::Phần 4 Chương 65 (1)::.

.::Phần 4 Chương 65 (2)::.

.::Phần 4 Chương 66 (1)::.

.::Phần 4 Chương 66 (2)::.

.::Phần 4 Chương 67::.

.::Phần 4 Chương 68 (1)::.

.::Phần 4 Chương 68 (2)::.

.::Phần 4 Chương 69::.

.::Phần 4 Chương 70 (1)::.

.::Phần 4 Chương 70 (2)::.

.::Phần 4 Chương 71::.

.::Phần 4 Chương 72::.

.::Phần 4 Chương 73::.

.::Phần 4 Chương 74 (1)::.

.::Phần 4 Chương 74 (2)::.

.::Phần 4 Chương 75 (1)::.

.::Phần 4 Chương 75 (2)::.

.::Phần 4 Chương 76 (1)::.

.::Phần 4 Chương 76 (2)::.

.::Phần 4 Chương 77::.

.::Phần 4 Chương 78::.

.::Phần 4 Chương 79 (1)::.

.::Phần 4 Chương 79 (2)::.

.::Phần 4 Chương 80::.

.::Phần 4 Chương 81::.

.::Phần 4 Chương 82::.

.::Phần 4 Chương 83 (1)::.

.::Phần 4 Chương 83 (2)::.

.::Phần 4 Chương 84::.

.::Phần 4 Chương 85 (1)::.

.::Phần 4 Chương 85 (2)::.

.::Phần 4 Chương 86 (1)::.

.::Phần 4 Chương 86 (2)::.

.::Phần 5 Chương 87::.

.::Phần 5 Chương 88::.

.::Phần 5 Chương 89::.

.::Phần 5 Chương 90 (1)::.

.::Phần 5 Chương 90 (2)::.

.::Phần 5 Chương 90 (3)::.

.::Phần 5 Chương 91::.

.::Phần 5 Chương 92::.

.::Phần 5 Chương 93 (1)::.

.::Phần 5 Chương 93 (2)::.

.::Phần 5 Chương 94::.

.::Phần 5 Chương 95(1)::.

.::Phần 5 Chương 95 (2)::.

.::Phần 5 Chương 96(1)::.

.::Phần 5 Chương 96(2)::.

.::Phần 5 Chương 97::.

.::Phần 5 Chương 98::.

.::Phần 5 Chương 99 (1)::.

.::Phần 5 Chương 99 (2)::.

.::Phần 5 Chương 100(1)::.

.::Phần 5 Chương 100(2)::.

.::Phần 5 Chương 101::.

.::Phần 5 Chương 102(1)::.

.::Phần 5 Chương 102(2)::.

.::Phần 5 Chương 103::.

.::Phần 5 Chương 104(1)::.

.::Phần 5 Chương 104(2)::.

.::Phần 5 Chương 105(1)::.

.::Phần 5 Chương 105(2)::.

.::Phần 5 Chương 106::.

.::Phần 5 Chương 107(1)::.

.::Phần 5 Chương 107(2)::.

.::Phần 5 Chương 108::.

.::Phần 5 Chương 109(1)::.

.::Phần 5 Chương 109(2)::.

.::Phần 5 Chương 110::.

.::Phần 5 Chương 111(1)::.

.::Phần 5 Chương 111(2)::.

.::Phần 5 Chương 112::.

.::Phần 5 Chương 113(1)::.

.::Phần 5 Chương 113(2)::.

.::Phần 5 Chương 114(1)::.

.::Phần 5 Chương 114(2)::.

.::Phần 5 Chương 115(1)::.

.::Phần 5 Chương 115(2)::.

Xem thêm: người trong lòng

.::Phần 5 Chương 116::.

.::Phần 5 Chương 117(1)::.

.::Phần 5 Chương 117(2)::.

.::Phần 5 Chương 118(1)::.

.::Phần 5 Chương 118(2)::.

.::Phần 5 Chương 119(1)::.

.::Phần 5 Chương 119(2)::.

.::Phần 5 Chương 120::.

.::Phần 5 Chương 121(1)::.

.::Phần 5 Chương 121(2)::.

.::Phần 6 Chương 122::.

.::Phần 6 Chương 123(1)::.

.::Phần 6 Chương 123(2)::.

.::Phần 6 Chương 123(3)::.

.::Phần 6 Chương 124(1)::.

.::Phần 6 Chương 124(2)::.

.::Phần 6 Chương 125::.

.::Phần 6 Chương 126::.

.::Phần 6 Chương 127::.

.::Phần 6 Chương 128::.

.::Phần 6 Chương 129(1)::.

.::Phần 6 Chương 129(2)::.

.::Phần 6 Chương 130::.

.::Phần 6 Chương 131(1)::.

.::Phần 6 Chương 131(2)::.

.::Phần 6 Chương 132::.

.::Phần 6 Chương 133::.

.::Phần 6 Chương 134(1)::.

.::Phần 6 Chương 134(2)::.

.::Phần 6 Chương 135::.

.::Phần 6 Chương 136::.

.::Phần 6 Chương 137(1)::.

.::Phần 6 Chương 137(2)::.

.::Phần 6 Chương 138(1)::.

.::Phần 6 Chương 138(2)::.

.::Phần 6 Chương 139(1)::.

.::Phần 6 Chương 139(2)::.

.::Phần 6 Chương 140(1)::.

.::Phần 6 Chương 140(2)::.

.::Phần 6 Chương 141(1)::.

.::Phần 6 Chương 141(2)::.

.::Phần 6 Chương 141(3)::.

.::Phần 6 Chương 142::.

.::Phần 6 Chương 143(1)::.

.::Phần 6 Chương 143(2)::.

.::Phần 6 Chương 144(1)::.

.::Phần 6 Chương 144(2)::.

.::Phần 6 Chương 145::.

.::Phần 6 Chương 146::.

.::Phần 6 Chương 147(1)::.

.::Phần 6 Chương 147(2)::.

.::Phần 6 Chương 148::.

.::Phần 6 Chương 149(1)::.

.::Phần 6 Chương 149(2)::.

.::Phần 6 Chương 150(1)::.

.::Phần 6 Chương 150(2)::.

.::Phần 6 Chương 150(3)::.

.::Phần 7 Chương 151::.

.::Phần 7 Chương 152(1)::.

.::Phần 7 Chương 152(2)::.

.::Phần 7 Chương 153(1)::.

.::Phần 7 Chương 153(2)::.

.::Phần 7 Chương 153(3)::.

.::Phần 7 Chương 154::.

.::Phần 7 Chương 155(1)::.

.::Phần 7 Chương 155(2)::.

.::Phần 7 Chương 156(1)::.

.::Phần 7 Chương 156(2)::.

.::Phần 7 Chương 157(1)::.

.::Phần 7 Chương 157(2)::.

.::Phần 7 Chương 158::.

.::Phần 7 Chương 159(1)::.

.::Phần 7 Chương 159(2)::.

.::Phần 7 Chương 160::.

.::Phần 7 Chương 161::.

.::Phần 7 Chương 162(1)::.

.::Phần 7 Chương 162(2)::.

.::Phần 7 Chương 163(1)::.

.::Phần 7 Chương 163(2)::.

.::Phần 7 Chương 164(1)::.

.::Phần 7 Chương 164(2)::.

.::Phần 7 Chương 165::.

.::Phần 7 Chương 166(1)::.

.::Phần 7 Chương 166(2)::.

.::Phần 7 Chương 167(1)::.

.::Phần 7 Chương 167(2)::.

.::Phần 7 Chương 168::.

.::Phần 7 Chương 169::.

.::Phần 7 Chương 170(1)::.

.::Phần 7 Chương 170(2)::.

.::Phần 7 Chương 170(3)::.

.::Phần 7 Chương 171(1)::.

.::Phần 7 Chương 171(2)::.

.::Phần 7 Chương 172(1)::.

.::Phần 7 Chương 172(2)::.

.::Phần 7 Chương 173::.

.::Phần 7 Chương 174(1)::.

.::Phần 7 Chương 174(2)::.

.::Phần 7 Chương 175(1)::.

.::Phần 7 Chương 175(2)::.

.::Phần 7 Chương 176(1)::.

.::Phần 7 Chương 176(2)::.

.::Phần 7 Chương 177(1)::.

.::Phần 7 Chương 177(2)::.

.::Phần 7 Chương 178::.

.::Phần 7 Chương 179(1)::.

.::Phần 7 Chương 179(2)::.

.::Phần 7 Chương 180(1)::.

.::Phần 7 Chương 180(2)::.

.::Phần 7 Chương 181::.

.::Phần 8 Chương 182::.

.::Phần 8 Chương 183(1)::.

.::Phần 8 Chương 183(2)::.

.::Phần 8 Chương 184::.

.::Phần 8 Chương 185::.

.::Phần 8 Chương 186(1)::.

.::Phần 8 Chương 186(2)::.

.::Phần 8 Chương 187(1)::.

.::Phần 8 Chương 187(2)::.

.::Phần 8 Chương 188(1)::.

.::Phần 8 Chương 188(2)::.

.::Phần 8 Chương 188(3)::.

.::Phần 8 Chương 189(1)::.

.::Phần 8 Chương 189(2)::.

.::Phần 8 Chương 190::.

.::Phần 8 Chương 191::.

.::Phần 8 Chương 192::.

.::Phần 8 Chương 193(1)::.

.::Phần 8 Chương 193(2)::.

.::Phần 8 Chương 194(1)::.

.::Phần 8 Chương 194(2)::.

.::Phần 8 Chương 195::.

.::Phần 8 Chương 196::.

.::Phần 8 Chương 197(1)::.

.::Phần 8 Chương 197(2)::.

.::Phần 8 Chương 198::.

.::Phần 8 Chương 199::.

.::Phần 8 Chương 200(1)::.

.::Phần 8 Chương 200(2)::.

.::Phần 8 Chương 201::.

.::Phần 8 Chương 202(1)::.

.::Phần 8 Chương 202(2)::.

.::Phần 8 Chương 203::.

.::Phần 8 Chương 204(1)::.

.::Phần 8 Chương 204(2)::.

.::Phần 8 Chương 205(1)::.

.::Phần 8 Chương 205(2)::.

.::Phần 8 Chương 206(1)::.

.::Phần 8 Chương 206(2)::.

.::Phần 8 Chương 207(1)::.

.::Phần 8 Chương 207(2)::.

.::Phần 8 Chương 208(1)::.

.::Phần 8 Chương 208(2)::.

.::Phần 8 Chương 209(1)::.

.::Phần 8 Chương 209(2)::.

.::Phần 9 Chương 210::.

Xem thêm: meme của anh đẹp hơn người thật

.::Phần 9 Chương 211(1)::.

.::Phần 9 Chương 211(2)::.

.::Phần 9 Chương 212::.