dò hư lăng

 • Reads 419,656
 • Votes 22,679
 • Parts 234

Ongoing, First published Jan 08, 2016

Bạn đang xem: dò hư lăng

Table of contents

 • Fri, Jan 8, 2016

 • (Quyển 1: Kim Bội nghĩa Phong Vân) Chương 1 - Khách thăm hỏi rừng trúc

  Fri, Jan 8, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 9 - Khác loại nhập động thiên

  Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 11 - Huyền ko quan

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 12 - Cái bóng lẻ loi

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 13 - Trong trận đem thiên địa

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 14 - Hồng liên hỏa

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 15 - Hung thần rời khỏi trận

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 16 - Bích lăng giáp

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 17 - Đầu thạch vấn lộ

  Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 19 - Phiên hồng bạch ảnh

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương trăng tròn - Chuyện cũ trước kia

  Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 23 - Tình này biết trình bày với ai

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 24 - Ngọc lưu ly máu

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 25 - Chỉ là bắt đầu

  Sat, Jan 9, 2016

 • (Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù) Chương 26 - Chơi cờ

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 27 - Chim yến trở về

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 28 - Án chuyện tối khuya

  Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 30 - Phong nguyệt cát

  Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 32 - Khanh chi nhan

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 33 - Đại địa chi bích

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 34 - Khế tụt xuống chi dạ

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 35 - Giương cung xạ nguyệt

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 36 - Nhất mơ đàm hoa tiêu

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 37 - Long Câu sơ thiệp (Lần đầu cho tới Long Câu)

  Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 38 - Quỷ thố ti tử

  Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 40 - Hoa khai vật dụng mi nhập vực sâu

  Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Chương 42 - Chước chước kì hoa (Bông hoa rực rỡ)

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 43 - Đào chi yêu thương thương (Hoa khoan nở rộ)

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 44 - Mê hồn chướng

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 45 - Thành trung cựu ảnh

  Mon, Jan 11, 2016

 • Mon, Jan 11, 2016

 • Mon, Jan 11, 2016

 • Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 49 - Trác Đoạn Huyên

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 50 - Loạn trung đấu

  Mon, Jan 11, 2016

 • (Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam) Chương 51 - Ý loàn tình mê

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 52 - Đêm hoa đăng lung linh (thượng)

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 53 - Đêm hoa đăng lung linh (Hạ)

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 54 - Xuân mơ vô ngân

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 55 - Vũ dạ tế phù hương

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 56 - Nhất dạ tham lam hoan khúc (một tối mê mệt đắm hoan ca)

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 57 - Lạc Thần phiên nước ngoài [nhất] - Ai nằm trong thân quen năm xưa

  Mon, Jan 11, 2016

 • Mon, Jan 11, 2016

 • Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 60 - Mây sương thông thoáng qua

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 61 - Thương biệt ly

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 62 - Lạc thủy chi thần (1) (Nữ thần sông Lạc Hà)

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 63 - Đảo Cô Tô tống táng

  Mon, Jan 11, 2016

 • Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 65 - Thâu mùi hương thiết ngọc (vụng trộm lấy mùi hương ngọc)

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 66 - Kiều diễm vẫn phong lưu

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 67 - Loạn bên trên sông Bạch Hà

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 68 - Xuất hiện tại cầu Tử Lăng

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 69 - Vũ trung mộ tầm tung

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 70 - Sương loà thiệt mạnh

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 71 - Thủy tinh nghịch cung

  Mon, Jan 11, 2016

 • Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 73 - Vật nhập bụng

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 74 - Sóng ngầm mãnh liệt

  Mon, Jan 11, 2016

 • Chương 75 - Ba đầu sáu tay

  Mon, Jan 11, 2016

 • Thu, Jan 14, 2016

 • Thu, Jan 14, 2016

 • Thu, Jan 14, 2016

 • Chương 79 - Lạc Thần phiên nước ngoài (nhị) Khi Xưa

  Thu, Jan 14, 2016

 • Chương 80 - Lạc Thần phiên nước ngoài (Tam) - Hận thương

  Thu, Jan 14, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Chương 83 - Thuần phục Cửu Vĩ

  Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Chương 85 - Tượng xung khắc người mộc áo xanh

  Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Chương 87 - Hoa Tích Nhan

  Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Chương 88 - Cô độc giá tiền lẽo

  Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Chương 95 - Hồng cốt biến

  Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Chương 103 - Thanh đồng cự môn

  Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Chương 105 - Minh năng lượng điện (thượng)

  Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Chương 106 - Minh năng lượng điện (hạ)

  Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • (Quyển 4: Mặc Ngân Nguy Cốc) Chương 112 - Vong Xuyên (thượng)

  Sat, Jan 23, 2016

 • Chương 113 - Vong Xuyên (Hạ)

  Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Chương 118 - Ly ca (Khúc ca ly biệt)

  Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

  Xem thêm: doãn tư thần

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Chương 121 - Bất lão (thượng)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 122 - Bất lão (Hạ)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 123 - Niệm Cẩm (thượng)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 124 - Niệm Cẩm (hạ)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 126 - Mặc Ngân Cốc (thượng)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 127 - Mặc Ngân Cốc (Trung)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 128 - Mặc Ngân Cốc (hạ)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Thu, Feb 4, 2016

 • Thu, Feb 4, 2016

 • Thu, Feb 4, 2016

 • Thu, Feb 4, 2016

 • Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 134 - Tế mộ (thượng)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 135 - Tế mộ (trung)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Thu, Feb 4, 2016

 • Thu, Feb 4, 2016

 • Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 139 - Đón năm mới tết đến (thượng)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 140 - Đêm phú quá (hạ)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 141 - Túy chi hồn (thượng)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 142 - Túy rơi rụng hồn (Hạ)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 143 - Yêu hác nan điền

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 144 - Phiên nước ngoài Lạc Thần - (bốn) Cảnh xuân tươi tỉnh đẹp nhất như nước

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 145 - Lạc Thần phiên nước ngoài (năm) - Cảnh xuân tươi tỉnh đẹp nhất như nước (hai)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 146 - Mộ biến chuyển (thượng)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 147 - Mộ biến chuyển (hạ)

  Thu, Feb 4, 2016

 • Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 149 - Cách đầu thăm hỏi dò

  Thu, Feb 4, 2016

 • Thu, Feb 4, 2016

 • Chương 151 - Quỷ đập tường (Thượng)

  Fri, Feb 19, 2016

 • Chương 152 - Quỷ đập tường (Hạ)

  Fri, Feb 19, 2016

 • Fri, Feb 19, 2016

 • Fri, Feb 19, 2016

 • Fri, Feb 19, 2016

 • Chương 156 - Là người hoặc tống tử

  Fri, Feb 19, 2016

 • Chương 157 - Kỳ hạn cuối cùng

  Fri, Feb 19, 2016

 • Chương 158 - Báo tuyết con

  Fri, Feb 19, 2016

 • Fri, Feb 19, 2016

 • Chương 160 - Cá chậu chim lồng

  Fri, Feb 19, 2016

 • Chương 161 - Cầu nhưng mà ko được

  Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 164 - Thất thúc giục (thượng)

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 165 - Thất thúc giục (hạ)

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 166 - Năm năm vừa qua (thượng)

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 167 - Năm năm vừa qua (hạ)

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 168 - Gần kề chân tướng

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 169 - dữ dục quấn thanh

  Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 174 - Thường ngọc phiên ngoại: Ngọc Lâu Xuân (thượng)

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 175 - Thường Ngọc phiên ngoại: Ngọc Lâu Xuân (trung)

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 176 - Thường Ngọc phiên ngoại: Ngọc Lâu Xuân (hạ)

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 177 - Địa ngục thường xuyên (thượng)

  Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 179 - Vũ Lâm Hanh phiên ngoại: Vũ Lâm Linh

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 180 - Đại quyết đấu (thượng)

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 181 - Đại quyết đấu (trung)

  Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • (Quyển 5: Dữ Khanh Đồng Quy) Chương 185 - Bạch y

  Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 192 - Lạc Thần phiên nước ngoài (lục): Đêm của nhì người

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 193 - Lạc Thần phiên nước ngoài (thất): Thanh Huyên biến chuyển đổi

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 194 - Lạc Thần phiên nước ngoài (bát): An bài

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 195 - Lạc Thần phiên nước ngoài (cửu): Một ngày trong thời điểm tạm thời nhàn hạ rỗi

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 196 - Rửa tay xuống bếp

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 197 - Đêm kết chặt mặt mày nhà bếp lửa ấm

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 198 - Cùng các bạn nâng cốc

  Fri, Feb 26, 2016

 • Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 200 - Xương Trắng bên dưới sóng

  Fri, Feb 26, 2016

 • Chương 201 - Thanh Huyên tiết giá tiền đầu xuân

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 202 - Mộng cũ lập lại

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 203 - Trở về vùng cũ

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 204 - Đêm động chống hoa chúc (Thượng)

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 205 - Đêm động chống hoa chúc (trung)

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 206 - Đêm động chống hoa chúc (hạ)

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 207 - Cuộc sinh sống giá áp

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 208 - Hội thượng nguyên

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 209 - Nữ tử nhẹ nhõm dàng

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 210 - Phù dung trao tặng

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 211 - Hình như hội ngộ cố nhân

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 212 - Gặp lại cuối năm

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 213 - Nụ thơm cay đắng

  Tue, Mar 1, 2016

 • Tue, Mar 1, 2016

 • Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 216 - Tâm nguyện thê lương

  Tue, Mar 1, 2016

 • Tue, Mar 1, 2016

 • Tue, Mar 1, 2016

 • Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 220 - Nhớ hoặc chưa

  Tue, Mar 1, 2016

 • Chương 221 - Lạc Thần phiên nước ngoài (mười): Gặp gỡ bên dưới trăng

  Mon, Mar 7, 2016

 • Chương 222 - Lạc Thần phiên ngoại

  Mon, Mar 7, 2016

 • Chương 223 - Lạc Thần phiên nước ngoài (mười 12): Lạnh

  Mon, Mar 7, 2016

 • Chương 224 - Lạc Thần phiên nước ngoài (mười 13): Hoa khoan hứa hẹn

  Mon, Mar 7, 2016

 • Chương 225 - Lạc Thần phiên nước ngoài (mười 14): Thương tâm

  Mon, Mar 7, 2016

 • Chương 226 - Lạc Thần phiên nước ngoài (Kết Thanh Huyên thiên): Giấc mơ mươi năm

  Mon, Mar 7, 2016

 • Chương 227 - Trẻ mãi ko già

  Mon, Mar 7, 2016

 • Chương 228 - Lòng thông suốt

  Mon, Mar 7, 2016

 • Mon, Mar 7, 2016

 • Chương 230 - Mãi cùng cả nhà (thượng)

  Mon, Mar 7, 2016

 • Chương 231 - Mãi cùng cả nhà (hạ)

  Mon, Mar 7, 2016

 • Chương 232 - Chuyện năm ấy

  Xem thêm: thay chị gả cho tổng tài

  Mon, Mar 7, 2016

 • Chương 233 - Ta thương nàng

  Mon, Mar 7, 2016

Dò Hư Lăng - 探虚陵
  (cổ đại thiên)
  Tác giả: Quân Sola
  Thể loại: Đạo mộ
  Couple: Lạc Thần x Sư Thanh Y
  Độ dài: 273 chương
  Editor+beta): Neko_neko_chan, Calypso, Bắp Von, Thantaiaimo, MooN_123, Mộc đầu nhân, Còi
  Nguồn: https://bachhopvien.wordpress.com/list-do-hu-lang/
  
  Dù triều đại thay cho thay đổi thế nào, hay những thời hạn biến đổi, tao nằm trong nường, vĩnh viễn cũng ko phân tách lìa