a mạch tòng quân

Đặt sẵn viên gạch ốp rét mướt đêêê

Bạn đang xem: a mạch tòng quân

Tác giả: Tiên Chanh

Convert: muacauvong

Chuyển ngữ: cún con cái say sữa

Tình trạng phiên bản gốc: hoàn

Tổng số chương: 153 chương + 1 phiên ngoại

________________________

MỤC LỤC

Giới thiệu đơn giản

CUỐN THỨ NHẤT: Phong vân khởi dã mạch sạ phiêu hương

(Gió thổi mây cất cánh khiến cho mùi hương lúa mạch điểm đồng nội chính thức cất cánh đi)

 1    2    3      4   5    6   7   8     9

10   11    12    13    14    15  16   17   18  19

 20   21    22    23     24   25  26    27    28    29    30

CUỐN THỨ HAI: Hiểm trung hành huyền nhai bách trượng băng

(Những nguy hại khi chuồn bên trên vách núi băng cao trăm trượng)

Chương  31   32   33   34   35  36  37  38  39

Chương 40   41   42   43   44   45  46   47  48   49

Chương 50    51    52    53    54    55   56    57.1   57.2   58    59

CUỐN THỨ BA: Thả phóng ca giẫm thanh xuân chủ yếu hảo

(Cứ chứa chấp cao giọng hát nhưng mà bước qua loa tuổi hạc thanh xuân)

60.1      60.2     61    62     63     64    65     66     67      68      69       70

Xem thêm: xem phim tam sinh tam thế thập lý đào hoa truyenfull

 71      72      73      74      75     76     77     78     79     80

81      82       83    84     85      86       87       88     89

Về việc gửi ngữ kiệt tác AMTQ

CUỐN THỨ TƯ: Tự yêu tinh lệ mò mẫm đem sơ hiển lộ

(Từ khi được trau dũa, ánh mò mẫm chính thức hiển lộ)

90   91   92   93   94   95   96  97  

98   99  100  101   102     103     104

CUỐN THỨ NĂM: Cao triển sí vị trình thiên vạn lí

(Đại bàng chứa chấp cao cánh cất cánh xa cách ngàn dặm)

105   106    107    108    109   110  111   112    113    114  

115  116   117  118    119     120   121   122   123   124   125 

126   127   128   129   130

CUỐN THỨ SÁU: Tích nhân vật trở thành bại gửi đầu không

(Anh hùng xưa trở thành hoặc bại đều không xoay đầu lại)

131    132    133   134   135   136   137    138   139

140      141      142        143      144        145        146

147      148       149        150        151     152      153

PHIÊN NGOẠI

Thường Ngọc Thanh

Thương Dịch Chi

Xem thêm: ba lần gặp gỡ

Đường Thiệu Nghĩa

A Mạch 1 – 2

Bỏ phiếu lựa chọn ck cho tới A Mạch nào!