Bài 24: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

Bài 24: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

Bài 24: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5
Thứ hai - 16/05/2016 15:46

>> Bài 23: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

>> Bài 22: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

1. Bộ: 来 - LAI, LÃI

lai

訓: く.る きた.る きた.す き.たす き.たる き こ

音: ライ タイ

Số nét: 7

JLPT: 5

Bộ thành phần: 米 MỄ

Nghĩa:

Giải nghĩa:

+ Giản thể của chữ 來

2. Bộ: 六 - LỤC

訓: む む.つ むっ.つ むい

音: ロク リク

Số nét: 4

JLPT: 5

Bộ thành phần: 亠 ĐẦU 八 BÁT

Nghĩa: Sáu, số đếm.

Giải nghĩa:

+ Sáu, số đếm.

 

Tags: sơ cấp