tử thanh du

Hạ Đắng

Hạ Đắng

8/10

1K

Bạn đang xem: tử thanh du

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoè Tự Thanh Đường

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Chữa Khỏi Bệnh Hôn Sủng

Chữa Khỏi Bệnh Hôn Sủng

7.8/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 10
Làm Thế Nào Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng

Làm Thế Nào Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng

7.6/10

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 10
Sủng Em Tận Xương

Sủng Em Tận Xương

7.9/10

9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 67
Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi FULL

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi FULL

7.7/10

11.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

7.2/10

25.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Tôi Trêu Ghẹo Vai ác ôn Trong Truyện Ngược Tôi Đang Tra Tấn Nhân Vật Phản Diện

Tôi Trêu Ghẹo Vai ác ôn Trong Truyện Ngược Tôi Đang Tra Tấn Nhân Vật Phản Diện

7.8/10

2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 3
Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

7.2/10

19.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Cưng Chiều Thành Nghiện

Cưng Chiều Thành Nghiện

7.4/10

3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 10
Lão công của tao là đại lão

Lão công của tao là đại lão

7.5/10

2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Ngủ dậy một giấc tôi gả mang đến tổng tài

Ngủ dậy một giấc tôi gả mang đến tổng tài

7.5/10

38.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 60
Vợ của vai ác rất khó làm

Vợ của vai ác rất khó làm

7.6/10

23.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Xuyên trở thành phu nhân hào môn

Xuyên trở thành phu nhân hào môn

7.8/10

76.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 77
Hoàng yến

Hoàng yến

8.5/10

150.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 45
Vợ Của ác ôn Ma, Không Dễ Làm

Vợ Của ác ôn Ma, Không Dễ Làm

8.1/10

9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 21
Khi Người Đàn Ông Yêu

Khi Người Đàn Ông Yêu

7.5/10

13.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 15
Cuộc Sống Hạnh Phúc

Cuộc Sống Hạnh Phúc

7.5/10

153.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

7.5/10

198K

Trạng thái: Full

Tác giả: Tử Thanh Du

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 67
Hạ Đắng

C4

Hạ Đắng

8/10

1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chữa Khỏi Bệnh Hôn Sủng

C10

Chữa Khỏi Bệnh Hôn Sủng

7.8/10

Xem thêm: yêu qua mạng

1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Làm Thế Nào Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng

C10

Làm Thế Nào Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng

7.6/10

1.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Sủng Em Tận Xương

C67

Sủng Em Tận Xương

7.9/10

9K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi FULL

C44

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi FULL

7.7/10

11.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

C29

Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

7.2/10

25.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Trêu Ghẹo Vai ác ôn Trong Truyện Ngược Tôi Đang Tra Tấn Nhân Vật Phản Diện

C3

Tôi Trêu Ghẹo Vai ác ôn Trong Truyện Ngược Tôi Đang Tra Tấn Nhân Vật Phản Diện

7.8/10

2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

C20

Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

7.2/10

19.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cưng Chiều Thành Nghiện

C10

Cưng Chiều Thành Nghiện

7.4/10

3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lão công của tao là đại lão

C8

Lão công của tao là đại lão

7.5/10

2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngủ dậy một giấc tôi gả mang đến tổng tài

C60

Ngủ dậy một giấc tôi gả mang đến tổng tài

7.5/10

38.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ của vai ác rất khó làm

C50

Vợ của vai ác rất khó làm

7.6/10

23.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Xuyên trở thành phu nhân hào môn

C77

Xuyên trở thành phu nhân hào môn

7.8/10

76.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hoàng yến

C45

Hoàng yến

8.5/10

150.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Vợ Của ác ôn Ma, Không Dễ Làm

C21

Vợ Của ác ôn Ma, Không Dễ Làm

8.1/10

9.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Khi Người Đàn Ông Yêu

C15

Khi Người Đàn Ông Yêu

7.5/10

13.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Sống Hạnh Phúc

C58

Cuộc Sống Hạnh Phúc

7.5/10

153.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Trung Khuyển Nam Thần

C67

Trung Khuyển Nam Thần

7.5/10

Xem thêm: hạnh phúc ngọt ngào

198K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình