truyện đệ nhất thần kiếm

 Mượn Đại Địa Chi Thế, mượn Sơn Xuyên Hà Lưu Chi thế, mượn Thiên Địa Chi Thế!  

Nếu Thiên Yêu Vương rất có thể mượn thế, vậy bạn dạng thân ái bản thân sao lại ko thể?  

Bạn đang xem: truyện đệ nhất thần kiếm

Nghĩ cho tới trên đây, hắn vẫn mong muốn mượn thế, tuy nhiên nghĩ về lại: Mượn mức độ của thế, là thế của bạn dạng thân ái sao?  

Diệp Huyên đột mỉm cười lớn: “Ta với thám thính, hà vớ còn mượn thế?”  

Vừa dứt câu nói., một thám thính hắn vẫn đâm ra!  

Nhất Kiếm Sinh Tử!  

Nhưng, rất khác với Nhất Kiếm Sinh Tử trước cơ, một thám thính này hắn lại càng thêm thắt mạnh mẽ và tự tin, lại thêm thắt cả kể từ tốn.  

Tự tin cậy với kiếm!  

Từ tốn với sinh sống chết!  

Kiếm tu, với thám thính là với thể!  

Ngay sau khoản thời gian Diệp Huyên đâm đi ra một thám thính này…  

Ầm!  

Trước mặt mày Diệp Huyên, quyền ấn cơ đùng một phát bị một thám thính này của Diệp Huyên ép buộc tạm dừng, tiếp cơ, quyền ấn cơ đùng một phát chính thức nứt đi ra từng tấc, tiếp sau đó hóa trở thành hỏng vô.  

Còn thế thì bặt tăm thân ái khu đất trời như làn sương nhẹ!  

Xem thêm: thiếu tướng phu nhân là phúc thần

Thấy vậy, vẻ mặt mày Thiên Yêu Vương ở phía xa vời vô nằm trong khó khăn tin: “Sao với thể…”  

Yêu Vương Mang Sơn và Yêu Vương Cổ Nguyệt ở mặt mày cơ cũng khá khó khăn tin cậy nổi.  

Diệp Huyên lại dễ dàng và đơn giản đánh tan một quyền này như vậy!  

Đó là 1 trong những quyền nhưng mà Thiên Yêu Vương sử dụng không còn toàn cỗ mức độ lực đấy!  

Trong tháp Giới Ngục, sắc mặt mày ô cửa tai ương rất rất tối tăm.  

Thật đi ra, chỉ mất nường tao mới nhất hiểu chuyện này đi ra sao!  

Nhất Kiếm Sinh Tử trước cơ của Diệp Huyên ko thể coi như thể Phàm Kiếm chân chủ yếu, nhưng mà nhiều lắm đơn thuần cung cấp cỗ nhập phàm, cơ hội nhập phàm chân chủ yếu còn một ít ý cảnh nữa.  

Nói đơn giản và giản dị, thì khi cơ Diệp Huyên ko đầy đủ mạnh mẽ và tự tin, ko đầy đủ mạnh mẽ và tự tin với Nhất Kiếm Sinh Tử của tớ, khi cơ, tín nhiệm thám thính đạo và mạnh mẽ và tự tin thám thính đạo của hắn ko cần rất rất rất kiên định!  

Nhưng thời điểm này, hắn vẫn trọn vẹn tin cậy nhập Nhất Kiếm Sinh Tử của bạn dạng thân ái mình!  

Đây là thay cho thay đổi về chất!  

Xem thêm: ta chỉ muốn an tĩnh chơi game truyện chữ

Tự tin cậy cần thiết không?  

Rất rất rất rất quan lại trọng!  

Nhiều khi, mạnh mẽ và tự tin tiếp tục tác động đến hơn cả đời của một người!