trợ lý kiến trúc sư

Trợ lý bản vẽ xây dựng sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Bạn đang xem: trợ lý kiến trúc sư

Thể loại: Hiện đại, đen thui tối độc mồm công x ngốc nghếch dễ thương khích động thụ, ngọt văn, vùng văn phòng, khu đô thị tơ duyên, 1×1, HE

Cặp đôi: Cố Tiêu x Trương Tư Nghị

Tình trạng bạn dạng gốc: 236 chương (227 chương chủ yếu văn + 09 chương phiên ngoại)

Editor: Straw Berry (Dâu Tây)

Beta: Dâu Tây, Ngọc Lan

Thông báo: Mình lại nối tiếp beta trợ lý. Tiến độ: Hứng lên thì thực hiện, rất có thể beta lại 3, 4 phen một chương cũng nên. =))) Ngày chính thức beta lại tiếp: 27/07/2020 – ngày kết cổ động (chắc khoảng chừng bao nhiêu năm nữa =))) Bản beta hoàn hảo nhất chỉ được post có một không hai bên trên wordpress/blogger theo dõi trang mục lục này của tôi. Cảm ơn!

Ảnh đẹp

VUI LÒNG KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER

LIKE, COMMENT = LOVE ^_^

Văn án

Chương 001 | Chương 002 | Chương 003 | Chương 004

Chương 005 | Chương 006 | Chương 007 | Chương 008

Chương 009 | Chương 010 | Chương 011 | Chương 012

Chương 013 | Chương 014 | Chương 015 | Chương 016

Chương 017 | Chương 018 | Chương 019 | Chương 020

Chương 021 | Chương 022 | Chương 023 | Chương 024

Chương 025 | Chương 026 | Chương 027 | Chương 028

Chương 029 | Chương 030 | Chương 031 | Chương 032

Chương 033 | Chương 034 | Chương 035 | Chương 036

Chương 037 | Chương 038 | Chương 039 | Chương 040

Chương 041 | Chương 042 | Chương 043 | Chương 044

Chương 045 | Chương 046 | Chương 047 | Chương 048

Chương 049 | Chương 050 | Chương 051 | Chương 052

Chương 053 | Chương 054 | Chương 055 | Chương 056

Chương 057 | Chương 058 | Chương 059 | Chương 060

Chương 061 | Chương 062 | Chương 063 | Chương 064

Chương 065 | Chương 066 | Chương 067 | Chương 068

Chương 069 | Chương 070 | Chương 071 | Chương 072

Chương 073 | Chương 074 | Chương 075 | Chương 076

Chương 077 | Chương 078 | Chương 079 | Chương 080

Chương 081 | Chương 082 | Chương 083 | Chương 084

Chương 085 | Chương 086 | Chương 087 | Chương 088

Chương 089 | Chương 090 | Chương 091 | Chương 092

Chương 093 | Chương 094 | Chương 095 | Chương 096

Chương 097 | Chương 098 | Chương 099 | Chương 100

*~*

Chương 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104

Chương 105 | Chương 106 | Chương 107 | Chương 108

Chương 109 | Chương 110 | Chương 111 | Chương 112

Chương 113 | Chương 114 | Chương 115 | Chương 116

Chương 117 | Chương 118 | Chương 119 | Chương 120

Xem thêm: vợ vai ác không dễ làm

Chương 121 | Chương 122 | Chương 123 | Chương 124

Chương 125 | Chương 126 | Chương 127 | Chương 128

Chương 129 | Chương 130 | Chương 131 | Chương 132

Chương 133 | Chương 134 | Chương 135 | Chương 136

Chương 137 | Chương 138 | Chương 139 | Chương 140

Chương 141 | Chương 142 | Chương 143 | Chương 144

Chương 145 | Chương 146 | Chương 147 | Chương 148

Chương 149 | Chương 150 | Chương 151 | Chương 152

Chương 153 | Chương 154 | Chương 155 | Chương 156

Chương 157 | Chương 158 | Chương 159 | Chương 160

Chương 161 | Chương 162 | Chương 163 | Chương 164

Chương 165 | Chương 166 | Chương 167 | Chương 168

Chương 169 | Chương 170 | Chương 171 | Chương 172

Chương 173 | Chương 174 | Chương 175 | Chương 176

Chương 177 | Chương 178 | Chương 179 | Chương 180

Chương 181 | Chương 182 | Chương 183 | Chương 184

Chương 185 | Chương 186 | Chương 187 | Chương 188

Chương 189 | Chương 190 | Chương 191 | Chương 192

Chương 193 | Chương 194 | Chương 195 | Chương 196

Chương 197 | Chương 198 | Chương 199 | Chương 200

*~*

Chương 201 | Chương 202 | Chương 203 | Chương 204

Chương 205 | Chương 206 | Chương 207 | Chương 208

Chương 209 | Chương 210 | Chương 211 | Chương 212

Chương 213 | Chương 214 | Chương 215 | Chương 216

Chương 217 | Chương 218 | Chương 219 | Chương 220

Chương 221 | Chương 222 | Chương 223 | Chương 224

Chương 225 | Chương 226 | Chương 227

CHÍNH VĂN HOÀN

NGOẠI TRUYỆN

Chương 228 | Chương 229 | Chương 230

Chương 231 | Chương 232 | Chương 233

Chương 234 | Chương 235 | Chương 236

NGOẠI TRUYỆN NHỎ

Ngoại truyện nhỏ 1: Kiểu tóc

Ngoại truyện nhỏ 2: Danh nghĩa nhân dân

NGOẠI TRUYỆN TRONG SÁCH XUẤT BẢN

Ngoại truyện 1: Nguồn gốc của ước mơ

Ngoại truyện 2: Truyền thừa

Xem thêm: rồng bay phượng múa

Lời cuối sách

Lời cuối sách xuất bạn dạng quyển 1

TOÀN VĂN HOÀN