tiên tử xin tự trọng

Tiên Tử Xin Tự Trọng 》 là truyện tiên hiệp cổ điển đăng nhiều kỳ tại Qidian, người sáng tác là Cơ Xiên, thời điểm hiện tại vẫn hoàn thành xong. Quyển sách có tên không giống là 《 Vấn Đạo Hồng Trần 》.

Sơ lược Tiên Tử Xin Tự Trọng

Bạn đang xem: tiên tử xin tự trọng

Thông tin cậy cơ bản

— Tên: Tiên Tử Xin Tự Trọng | 仙子请自重

— Tên khác: Vấn Đạo Hồng Trần | 问道红尘

— Tác giả: Cơ Xiên

— Thể loại: Tiên hiệp, hậu cung văn

— Tình trạng: Đã trả thành

— Tổng chương: 1172 chương

Giới thiệu vắn tắt

Tần Dịch từng nhận định rằng, tu tiên người muốn thanh đạm thanh tịnh, không thích vô cầu, nhịn được xem tình, trải qua loa được thú vị.

Nhưng sau cùng phân phát hiện nay, tiên trước tiên với chữ người lân cận.

Tiên lộ khổ sở hàn, tớ và ngươi ôm nhau sưởi rét mướt.

Nhân vật tương quan

— Tần Dịch: Nhân vật chủ yếu, tu vi Vô Thương, Ly triêu quốc sư kiêm đằm thắm vương vãi,là hậu duệ có một không hai của viễn cổ di tộc

— Lưu Tô: Viễn cổ Nhân Hoàng, anh hùng chính nghĩa lữ, ko thể bàn bạc đệ nhất nữ giới chủ yếu, tiên lộ túng bấn nàn, ôm nhau sưởi rét mướt.

— Lý Thanh Quân: Nam Ly Chiêu Dương công chúa → Nam Ly nhiếp chủ yếu vương vãi → Đại Ly Chiêu Dương Vương; Bồng Lai Kiếm Các đồ đệ, đại kết viên có bầu Tần Dịch hài tử. Nam Ly, khó khăn tách, tớ biết ngươi mong muốn hành tẩu giang hồ nước, hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu thương trừ quái, giờ đây ngươi chuồn ko được, ngươi cơ phần tớ thay cho ngươi hoàn thành xong.

— Minh Hà: Thần Châu Thiên Xu Thần Khuyết đệ nhất cung đích truyền; U Minh giới vị diện chi linh · Minh Hà.

— Dạ Linh: Thần thú Đằng Xà, bao gồm cả Chúc Long chi huyết; Liệt cốc Yêu trở thành Thiếu công ty, đối Tần Dịch chục phần tin cậy tưởng, cũng chính là Tần Dịch nhận là yêu tộc muội muội

— Trình Trình: Thần thú Thừa Hoàng, bao gồm cả yêu thương đằm thắm nằm trong đằm thắm người; Liệt Cốc Yêu trở thành chi vương

— Lý Vô Tiên/ Dao Quang: Đại Ly triều Nhân Hoàng; Lý Thanh Quân hóa học nữ; Nhân vật chủ yếu đệ tử; Viễn cổ Thiên Đế Dao Quang chuyển thế, nằm trong kiếp trước hạn chế đứt thành hai cái ý thức song lập, vẫn có thể phân hoá song thân ( x2 sung sướng, threesome! )

— Mạnh Khinh Ảnh: Ma Môn Vạn Tượng Sâm La Tông Thiếu chủ; Phượng hoàng gửi thế, lấy kiếp này thực hiện công ty dung ăn ý kiếp trước.

— Cư Vân Tụ: Vạn đạo Tiên cung thế kỳ thư họa tông tông công ty.

— Thanh Trà: Cư Vân Tụ điểm hóa một miếng lá trà, tiên thiên ko đầy đủ, sau lấy Kiến Mộc hóa học lỏng thay cho tiết, khởi tạo căn cốt.

— Hi Nguyệt: Thần Châu Thiên Xu Thần Khuyết đệ nhất cung Cung chủ; Minh Hà sư phụ; Tục gia thương hiệu Nhạc Tịch.

— Vũ Thường: Hải thiên vũ nhân tộc thánh nữ giới, phụ nữ của tộc ngôi trường Vũ Phi Lăng; được truyền thừa côn bởi vì mạch máu, bắc minh tân chủ

— An An: hải thiên bạng tộc công công ty, bắc minh nhị đại vương; thủy chi linh

— Vũ Phi Lăng: Hải thiên vũ nhân tộc tộc ngôi trường, vũ thông thường chi hình mẫu, phong chi linh.

Hệ thống tu hành

— Đạo tu thất cảnh 【 nhân tộc thể hệ, công ty thần hồn 】: Phượng sơ, thế tâm, đằng vân, huy dương, càn vẹn toàn, vô tương, thái thanh.

— Võ tu thất cảnh 【 nhân tộc thể hệ, công ty nhục đằm thắm 】: Luyện thể ( hậu thiên, tiên thiên ), dịch cân nặng, đoán cốt, quy phủ, hoán huyết, tẩy tủy, ăn ý năng khiếu.

— Yêu tu thất cảnh 【 yêu thương tộc linh thể tịnh trọng, tương tự vu võ đồng tu 】: Thông linh, hóa hình, dừng đan, vạn tượng, yêu thương hoàng, tổ thánh, khai thiên.

—— Vô Thượng: Tất cả khối hệ thống điểm sau cùng, tiếp sau đó tuy rằng với mạnh yếu hèn với không giống, tuy nhiên lại ko cảnh giới phân loại.

Thế lực

Tam giới: Thiên giới, Nhân giới, U Minh

Thiên giới: Thiên Cung

Nhân giới ( công ty vị diện ): Thần Châu, Đại Hoang, Hải Trung, Bắc Minh, Nam Cực

Thần Châu

Chính đạo:

— thiên xu thần khuyết: chính nghĩa vô tương tông môn, thiên hạ đệ nhất cung

— vạn đạo tiên cung: cận cổ tân đạo

— bồng lai thám thính các: chính nghĩa vũ đạo thánh địa, càn vẹn toàn tông môn

— linh vân tông: chính nghĩa càn vẹn toàn tông môn

— thái nhất tông: chính nghĩa càn vẹn toàn tông môn, bị vu thần tông sở diệt

— vô cực kỳ tông: chính nghĩa càn vẹn toàn tông môn, đệ nhất cá đầu kháo thiên cung đích thế lực

— mưu cơ toán tông: vẹn toàn vạn đạo tiên cung hắn bặc mưu cơ toán tông, hậu tự động lập môn hộ

Ma đạo:

— vu thần tông: quái đạo vô tương tông môn

— vạn tượng sâm la tông: quái đạo vô tương tông môn

— đại hoan lạc tự: quái đạo càn vẹn toàn tông môn, dĩ diệt

— huyết luyện tông: quái đạo tông môn

— âm đua tông: quái đạo tông môn

Nhân gian tham vương vãi triêu:

— đại càn: nhân gian tham vương vãi triêu, bị đại ly thủ đại

— đại ly: bởi lý vô tiên lịch sự kiến

— phái nam ly quốc: bởi lý đoạn huyền khai quốc

— tây phung phí quốc: phái nam ly đích túc địch, bị phái nam ly sở diệt

Liệt cốc:

— yêu thương trở thành ( bạch quốc ): yêu thương vương vãi vi trình trình

— hiêu quốc: bị bạch quốc sở diệt

— quắc quốc: bị bạch quốc sở diệt

— lếu láo loàn chi địa:

— huyền âm tông: lếu láo loàn chi địa tông môn

— thiên tô liên minh: bởi nghiền tu tổ trở thành đích liên minh

— ngự thú tông: thiên thượng nhân đích ám tử

Tây vực:

— thiên lôi tự: tây vực tông môn

— tát già cả tự: tây vực huy dương tông môn, bị tần dịch sở diệt

Đại Hoang

— nhân tình đề tự: đại phung phí vô tương tông môn

— tầm mộc thành: hữu thượng bách tộc quần ( nhiều vi điểu loại chủng tộc ) cư trụ

— trọng minh điểu tộc: đại phung phí chủng tộc, tộc trung hữu càn nguyên

— bỉ dực điểu tộc: đại phung phí chủng tộc, cai tộc bỉ dực điểu chi thần thị càn nguyên

— yếm hỏa tộc: đại phung phí chủng tộc, hữu chí bảo hỏa diễm chi tâm

Xem thêm: đại chúa tể truyện tranh

— quân tử quốc: đại phung phí quốc độ

— thục nữ giới quốc: đại phung phí quốc độ

— tam thủ quốc: đại phung phí cường thế chủng tộc chi nhất

— tam đằm thắm quốc: đại phung phí cường thế chủng tộc chi nhất

— đại phung phí quỷ quốc: đại phung phí quốc độ

— quán hung quốc: đại phung phí quốc độ

— cự nhân quốc: đại phung phí quốc độ

Hải Thiên

— con kiến mộc long tử: hải trung đích cai trị giả

— vũ nhân tộc: phụng hoàng đích trung thành với chủ truy tùy giả

— bạng tộc: hải trung chủng tộc, trấn tộc chi bảo thị toan hải thần châu

— kình tộc: hải trung chủng tộc

— tụt xuống tộc: hải trung chủng tộc

Bắc Minh

— băng ma: bắc minh chủng tộc

— u nhật tộc: vẹn toàn trục nhật chi tộc

U Minh

— u hoàng tông: u minh tông môn, viễn cổ thì khử vong

— u minh huyết ngạc: u minh chủng tộc

— u mãng: u minh chủng tộc

— u giao: u minh chủng tộc

— u minh thiết điểu: u minh chủng tộc

— minh xà: u minh chủng tộc

— hải yêu: u minh chủng tộc, u minh phá hủy hậu di chí hải trung

— quỷ xa cách tộc: u minh chủng tộc, kỳ đằm thắm cửu đầu cửu dực, u minh phá hủy hậu di chí đại hoang

Kỳ trân dị bảo

— Hỏa chủng: vu chúc tế hỏa, phương thốn kiếp hỏa, chu tước đoạt chi hỏa, hồng liên kiếp hỏa, phụng hoàng hỏa, lếu láo độn chi hỏa, u minh quỷ hỏa, nguyệt hoa viêm, đằng xà thiên hỏa

— Lôi chủng

Hỗn độn thần lôi: Tiên thiên lôi chủng, Tần dịch với được

Cửu chi phí thần lôi: Tiên thiên lôi chủng, minh sông với được

Tịch khử thần lôi: Tiên thiên lôi chủng

Thái Cổ phung phí lôi: Tiên thiên lôi chủng

Vô cực kỳ tử điện: Tiên thiên lôi chủng

— Đan dược

Dịch cân nặng đan: Dịch cân nặng cảnh đột đập sở dụng đan dược

Tẩy tủy đan: Đoán Cốt cảnh đột đập sở dụng đan dược

Ngọc Linh đan: Cầm Tâm cảnh đột đập sở dụng đan dược

Ngưng Hồn đan: Từ yêu thương huyết hắc liên, cố hồn hoa nằm trong lửa lân cỏ luyện chế tuy nhiên thành

Vong hồn thiên đan: Càn Nguyên chi đan

Long xà đan: Phục dụng hữu ích võ tu, hữu ích diên tự

— Tửu loại: thi tửu phiêu linh, phung phí đàng chiêm bao, túy nguyệt tửu, thanh minh tửu

— Tiên thiên bảo vật

Kiến Mộc: Mỗi vạn năm kết chín khỏa Kiến Mộc chi thực

Thiên biểu diễn lưu quang: Khai thiên tích địa đạo loại nhất chỉ riêng

Tiên thiên tạo nên hóa xương: Tạo nên đằm thắm thể đỉnh cung cấp vật tư một trong

Minh hoa ngọc tinh: Tạo nên đằm thắm thể đỉnh cung cấp vật tư một trong

Thiên phách huyền nhưỡng: Tạo nên đằm thắm thể đỉnh cung cấp vật tư một trong

Huyết lẫm u tủy: Tạo nên đằm thắm thể đỉnh cung cấp vật tư một trong

Kiến Mộc chi thực: Tạo nên đằm thắm thể đỉnh cung cấp vật tư một trong

— Thần binh pháp bảo

Vân Tụ Địch: Tần dịch luyện chế khiếu nại loại nhất pháp bảo

Tru Ma Kiếm: Huy dương chi bảo

Trạm quang đãng kiếm: Càn Nguyên chi bảo

Lưu Tô quan miện: Thái Thanh chi bảo

Thiên Đế chi kiếm: Thái Thanh chi bảo

Định Hải Thần Châu: Bạng tộc chí bảo

Trào Phong Chi Dực: Long tử trào phong cánh chim luyện chế tuy nhiên thành

Mục lục

— Quyển 1: duyên khởi phái nam ly

— Quyển 2: hoặc dược bên trên uyên

— Quyển 3: mật vân bất vũ

— Quyển 4: lợi thiệp đại xuyên

— Quyển 5: lý sương băng chí

— Quyển 6: chấn kinh bách lý

— Quyển 7: hồng tiệm vu lục

— Quyển 8: thô dương sinh hoa

— Quyển 9: hàn âm vu thiên

— Quyển 10: số vãng tri lai

— Quyển 11: tham lam trách cứ tác ẩn

— Quyển 12: thì quá lục long

— Quyển 13: thiên địa huyền hoàng

Xem thêm: y phi quyền khuynh thiên hạ

=============

Viết xuống "Sơ lược Tiên Tử Xin Tự Trọng" rất khó, quý khách tán thưởng đó là động lực nhằm tè biên nối tiếp kiên trì viết lách tiếp! Hẹn hội ngộ a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN