Tiền Ký Quỹ Tiếng Anh Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Doanh Nghiệp Việt Anh - Business Dictionary
*

chi phí cam kết quỹ amount of guarantee cash deposit (as collateral) caution money cover depositbiên lai tiền ký quỹ: deposit receipttiền ký quỹ nhập khẩu: import deposittiền ký quỹ nhập vào thu trước: prior import depositchi phí ký quỹ nộp trước: advance deposittiền cam kết quỹ chi phí bảo chứng: import deposittiền ký quỹ tổn thất chung: general average deposit guarantee deposit margin and guaranty margin deposit security depositbổ sung chi phí cam kết quỹ remarginingcác khoản thu nhập từ bỏ chi phí cam kết quỹ đã tịch thu income from forfeited depositschi phí ký quỹ bởi cổ phiếu cốt truyện qualificationchi phí cam kết quỹ ban sơ initia1 margintiền ký quỹ biến động Chi tiêu (sống Ssống thanh toán mặt hàng hóa) variation marginchi phí ký quỹ bổ sung additional margintiền ký kết quỹ đấu thầu tender bondtiền ký quỹ thứ nhất initial marginchi phí cam kết quỹ gởi vào bank margin deposited with the banktiền ký quỹ msinh hoạt tlỗi tín dụng thanh toán margin moneychi phí cam kết quỹ bank cách tân và phát triển đơn vị cốt truyện tài khoản
Chuyên ổn mục: