than cay tieng anh la gi

Chào chúng ta, thời điểm hôm nay tất cả chúng ta vẫn tiếp tục thám thính hiểu về những phần tử bên trên loại cây. Bài viết lách trước tất cả chúng ta sở hữu thám thính hiểu về rễ cây, cành lá, hoa, lá, ngược và ngọn cây rồi. Bài viết lách này tất cả chúng ta tiếp tục thám thính hiểu về một phần tử sót lại của loại cây này đó là thân thích cây. Nếu các bạn đang được chưa chắc chắn thân thích cây giờ đồng hồ anh là gì thì nên nằm trong Vui cười cợt lên giải nghĩa ngay lập tức tại đây nhé.

 • Cái lá cây giờ đồng hồ anh là gì
 • Rễ cây giờ đồng hồ anh là gì
 • Cái cây giờ đồng hồ anh là gì
 • Cái cũi em bé bỏng giờ đồng hồ anh là gì
 • Cái chai nước giờ đồng hồ anh là gì
Thân cây giờ đồng hồ anh là gì
Thân cây giờ đồng hồ anh

Cái thân thích cây giờ đồng hồ anh là gì

Thân cây giờ đồng hồ anh là trunk, phiên âm phát âm là /trʌŋk/

Bạn đang xem: than cay tieng anh la gi

Trunk /trʌŋk/

https://yamada.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/trunk.mp3

Để phát âm đích thị những kể từ trunk rất rất giản dị và đơn giản. Quý khách hàng chỉ việc nghe phân phát âm chuẩn chỉnh của kể từ trunk rồi trình bày bám theo là phát âm được ngay lập tức. Tất nhiên, các bạn cũng rất có thể phát âm bám theo phiên âm /trʌŋk/ tiếp tục chuẩn chỉnh rộng lớn vì như thế phát âm bám theo phiên âm các bạn sẽ không biến thành sót âm như lúc nghe đến. Về yếu tố phát âm phiên âm của kể từ trunk thế này chúng ta có thể coi thêm thắt nội dung bài viết Cách phát âm giờ đồng hồ anh vị phiên âm nhằm biết phương pháp phát âm ví dụ.

Thân cây giờ đồng hồ anh là gì
Thân cây giờ đồng hồ anh là gì

Một số phần tử không giống bên trên cây

 • Flower /flaʊər/: hoa
 • Root /ruːt/: rễ cây
 • Branch /brɑːntʃ/: cành cây
 • Treetop /ˈtriː.tɒp/: ngọn cây
 • Stump /stʌmp/: gốc cây (đã bị chặt phần thân thích chỉ với gốc)
 • Leaf /liːf/: lá cây
 • Fruit /fruːt/: quả
 • Nut /nʌt/: hạt
Thân cây giờ đồng hồ anh là gì
Thân cây giờ đồng hồ anh là gì

Xem thêm thắt một vài loại rau củ trái cây khác

Xem thêm: tô tượng đẹp

Sau khi đang được biết loại thân thích cây giờ đồng hồ anh là gì, những chúng ta có thể xem thêm thêm thắt thương hiệu một vài loại rau củ trái cây không giống nhập giờ đồng hồ anh để sở hữu thêm thắt kể từ vựng khi tiếp xúc về chủ thể này:

 • Chestnut /ˈtʃes.nʌt/: phân tử dẻ
 • Enokitake /ɪˈnəʊ.kiˌtɑː.ki/: nấm kim châm
 • Cocoa bean /ˈkəʊkəʊ biːn/: phân tử ca-cao
 • Chickpea /ˈʧɪkpiː/: phân tử đậu gà
 • Coconut /’koukənʌt/: ngược dừa
 • Pear /peə/: ngược lê
 • Stump /stʌmp/: gốc cây
 • Shitake mushroom /ʃɪˌtɑː.ki ˈmʌʃ.ruːm/: nấm hương
 • Mulberry /ˈmʌlbəri/: ngược dâu tằm (dâu ta)
 • Melon /´melən/: ngược dưa
 • Turmeric /ˈtɜː.mər.ɪk/: củ nghệ
 • Mung bean /ˈmʌŋ ˌbiːn/: phân tử đậu xanh
 • Durian /ˈdʒʊə.ri.ən/: ngược sầu riêng
 • Mint /mɪnt/: cây bạc hà
 • Radish /ˈræd.ɪʃ/: củ cải đỏ
 • Bitter gourd /’bitə guəd/: mướp đắng
 • Coriander: /ˌkɒr.iˈæn.dər/: rau củ mùi
 • Treetop /ˈtriː.tɒp/: ngọn cây
 • Gourd /guəd/: ngược bầu
 • Mushroom /ˈmʌʃ.ruːm/: cây nấm
 • Dragon fruit /’drægənfru:t/: ngược thanh long
 • Lemongrass /ˈlem.ənˌɡrɑːs/: củ xả
 • Cauliflower /ˈkɒl.ɪˌflaʊ.ər/: súp lơ vàng (trắng)
 • Chia seed /ˈtʃiː.ə si:d/: phân tử chia
 • Acorn /ˈeɪ.kɔːn/: phân tử sồi (quả sồi)
 • Leaf /liːf/: lá cây
 • Jicama: củ đậu
 • Garlic /ˈɡɑː.lɪk/: củ tỏi
 • Pomegranate /ˈpɒm.ɪˌɡræn.ɪt/: ngược lựu
 • Bean /bi:n/: phân tử của những loại cây bọn họ đậu
 • Galangal /ˈɡæl.əŋ.ɡæl/: củ riềng
 • Artichoke /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/: atisô
 • Taro /ˈtær.əʊ/: củ khoai môn
 • Citron /´sitrən/: ngược bụt thủ, ngược thanh yên
 • Grapefruit /’greipfru:t/: ngược bưởi
Trunk
Thân cây giờ đồng hồ anh là gì

Như vậy, loại thân thích cây giờ đồng hồ anh gọi là trunk, phiên âm phát âm là /trʌŋk/. Dường như, cũng đều có một vài kể từ vựng không giống tương quan cho tới những phần tử bên trên cây chúng ta nên biết như leaf là lá cây, nut là phân tử cây, fruit là ngược, flower là hoa, treetop là ngọn cây, branch là cành lá.

Xem thêm: chat gpt.vn