sói đi thành đôi

lhts

Sói Đi Thành Đôi 

(Lang Hành Thành Song)

Bạn đang xem: sói đi thành đôi

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: tiến bộ, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Tình trạng phiên bản gốc: Hoàn (107 chương)

Biên tập: Nana | Đông Thiên

Văn án

Đại khái là mẩu chuyện tương ái tương sát của nhì thương hiệu ngốc nhìn nhau ko một vừa hai phải đôi mắt.

*tương ái tương sát: yêu thương nhau lắm cắm nhau nhức =))

Nhân vật chính: Biên Nam x Khưu Dịch

Giới thiệu sơ lược: click

_____________________________________

Tính vài ba hôm nữa mới mẻ đăng tuy nhiên thôi kệ đăng luôn luôn, tuy nhiên nhưng mà tháng 7 mới mẻ chính thức lấp hố đều đều nha. Trong thời hạn cho tới nếu như rảnh tiếp tục tranh giành thủ thực hiện kể từ từ post được nhiêu thì post. Mình cực kỳ quí truyện này, kỳ vọng người xem tiếp tục quí ^^

Lưu ý: Bản edit phi thương nghiệp, ko đáp ứng đúng chuẩn, vẫn với quy tắc của tác giả, nài chớ đưa đi điểm khác!! 

Mục lục 

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 |  Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Xem thêm: vợ ta là quận chúa

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35

Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40

Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45

Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50

Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55

Chương 56 | Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60

Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65

Chương 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương 70

Chương 71 | Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương 75

Chương 76 | Chương 77 | Chương 78 | Chương 79 | Chương 80

Chương 81 | Chương 82 | Chương 83 | Chương 84 | Chương 85

Chương 86 | Chương 87 | Chương 88 | Chương 89 | Chương 90

Chương 91 | Chương 92 | Chương 93 | Chương 94 | Chương 95

Chương 96 | Chương 97 | Chương 98 | Chương 99 | Chương 100

Chương 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104 | Chương 105

Phiên ngoại

Chương 106 | Chương 107

*PN mới Sở tượng đất

✿ Tổng thích hợp đầy đủ thứ

Xem thêm: nam phụ thâm tình hôm nay đã sụp đổ chưa

TOÀN VĂN HOÀN

10/05/2015 _ 17/08/2016

Tagged: Sói chuồn trở nên đôi