ngày nào cũng lên hot search

 • Reads 140,801
 • Votes 6,007
 • Parts 41

Complete, First published Apr 12, 2020

Bạn đang xem: ngày nào cũng lên hot search

Table of contents

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Mon, Apr 13, 2020

 • Mon, Apr 13, 2020

 • Mon, Apr 13, 2020

 • Mon, Apr 13, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

  Xem thêm: lâm quỳnh đam mỹ

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Thu, Apr 16, 2020

 • Thu, Apr 16, 2020

 • Thu, Apr 16, 2020

 • Fri, Apr 17, 2020

 • Fri, Apr 17, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

  Xem thêm: tình yêu và anh mộng tiêu nhị

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

Tác giả: Hà Tằng Hữu Hạnh
  
  Edit & Bìa Cover: Mộc - Beta: Linh
  
  Thể loại: Hiện đại - Nguyên lịch sự - Giới vui chơi - 1v1 - HE
  
  Số chương: 71 chương + 4 nước ngoài truyện
  
  Nhân vật chính: Thương Ngôn & Tần Mục