mạt thế chi phế vật

2 - xWmPEmj

Tác giả: Nhạn Quá Thanh Thiên

Bạn đang xem: mạt thế chi phế vật

Biên tập: @yenphily1712

Thể loại: Đam mỹ, tận thế, dị năng, một ít cổ võ + tu chân, sở hữu CP phái nam nữ giới, Lãnh đạm tráng lệ và trang nghiêm tiềm năng rộng lớn cường công x Tỉnh táo dứt khoát ôn nhu cường thụ, niên hạ công (thụ rộng lớn công 5 tuổi), HE~

Nhân vật chính: Trương Dịch, Nam Thiệu, Trương Duệ Dương, Lý Mộ Nhiên, Tống Nghiễn, Cục thịt Trần.

Tình trạng phiên bản gốc: Hoàn thành

Tình trạng phiên bản edit: Hoàn trở thành (20-02-2020)

Lưu ý: Truyện được chỉnh sửa bởi Yến Phi Ly và sự tương hỗ, hỗ trợ hăng hái kể từ Dật Phong, Cháo, TiTan, Nhi. Khi sửa đổi Phily tiếp tục nỗ lực rất là nhằm thống nhất phiên bản chỉnh sửa và lưu giữ sát hành văn của người sáng tác, tuy vậy hẳn khó khăn tách ngoài những sơ sót, nếu như vạc hiện tại lỗi hy vọng chúng ta chỉ giùm tụi bản thân. Xin thực tâm cám ơn ❤

Truyện sở hữu CP Nam-Nữ (cũng là tuyến anh hùng chính), bản thân đặc biệt rất đặc biệt quí nữ giới chủ yếu vô CP này, nếu như khách hàng ko quí BG van vui sướng lòng nhẹ dịu tách ngoài. Cám ơn!

Văn án:

Tận thế chính thức, một đám không có tác dụng tụ lại nằm trong nhau…

Xem thêm: tổng hợp đam mỹ hoàn

Tất cả chỉ vì như thế sống sót.

♥♥♥

Review Mạt Thế chi Phế Vật – This is a story about three dead woods

1 - lW6Vxdy

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050

.

051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

.

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

.

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

.

Xem thêm: thần y thích giết chóc

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

.

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286(1) 286(2) 287 288 289
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

.

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349(1)
349(2) 350 351 352 353 354 355 356 357 358

_Hết_

Tác giả

Bình luận