tiểu thiếp không dễ làm

Tác giả: Đào Giai Nhân

Bạn đang xem: tiểu thiếp không dễ làm

Converter: Củ Lạc

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Thể loại: Xuyên sách, sủng, cổ điển.

Độ dài: 145 chương + 13 nước ngoài truyện

Tiến độ: Xong ùi nha ❤

Couple: Dư Lộ – Tiêu Duệ

(Truyện được edit với mục tiêu phi ROI, là bạn dạng edit không được người sáng tác được cho phép, là mặt hàng lậu không được kiểm bệnh nên hòng người xem gọi truyện với lòng tin sung sướng là chủ yếu và ko mang theo đâu hết)

Đôi câu nói. của tác giả:

1, Nữ đó là tè thiếp. Thế giới vô truyện không tồn tại thiệt. Nam chủ yếu vẫn xác lập, sẽ không còn thay cho thay đổi.

2, Hành vi của người sáng tác khá khác thường thường*, cảnh giác khi vô. Xin chớ ném đá.

*Nguyên văn là Phóng Phi Tự Ngã – 放飞自我. Có nghĩa là làm công việc rời khỏi một trong những chuyện khiến cho người tớ không ngừng mở rộng tầm đôi mắt, những hành động khó khăn hiểu. Dùng kể từ này hàm nghĩa tán tụng hoặc chê cần địa thế căn cứ ví dụ văn cảnh tuy nhiên xác lập.

Review rất là với tâm của nường Liêu ❤

Mục lục:

Giới thiệu

Chương 1                   Chương 2                  Chương 3                  Chương 4

Chương 5                   Chương 6                 Chương 7                  Chương 8

Chương 9                  Chương 10                Chương 11                 Chương 12

Chương 13                Chương 14                Chương 15                 Chương 16

Chương 17                Chương 18                Chương 19                 Chương 20

Chương 21                Chương 22                Chương 23                 Chương 24

Chương 25                Chương 26                Chương 27                 Chương 28

Chương 29                Chương 30                Chương 31                 Chương 32

Chương 33                Chương 34                Chương 35                 Chương 36

Chương 37                Chương 38                Chương 39                 Chương 40

Chương 41                Chương 42                Chương 43                Chương 44

Chương 45                Chương 46                Chương 47                Chương 48

Chương 49                Chương 50                Chương 51                Chương 52

Xem thêm: lãng tử quay đầu

Chương 53                Chương 54                Chương 55                Chương 56

Chương 57                Chương 58                Chương 59                Chương 60

Chương 61                Chương 62                Chương 63                Chương 64

Chương 65                Chương 66                Chương 67                Chương 68

Chương 69                Chương 70               Chương 71                 Chương 72

Chương 73                Chương 74               Chương 75                 Chương 76

Chương 77                Chương 78               Chương 79                 Chương 80

Chương 81                Chương 82               Chương 83                 Chương 84

Chương 85                Chương 86               Chương 87                 Chương 88

Chương 89                Chương 90               Chương 91                 Chương 92

Chương 93                Chương 94               Chương 95                 Chương 96

Chương 97                Chương 98               Chương 99                Chương 100

Chương 101             Chương 102             Chương 103               Chương 104

Chương 105             Chương 106             Chương 107               Chương 108

Chương 109             Chương 110             Chương 111               Chương 112

Chương 113             Chương 114             Chương 115               Chương 116

Chương 117             Chương 118             Chương 119               Chương 120

Chương 121             Chương 122             Chương 123               Chương 124

Chương 125             Chương 126             Chương 127               Chương 128

Chương 129             Chương 130             Chương 131               Chương 132

Chương 133             Chương 134             Chương 135               Chương 136

Chương 137             Chương 138             Chương 139               Chương 140

Chương 141             Chương 142             Chương 143               Chương 144

Chương cuối

Về Tiêu Cảnh Thành:  1    2

Xem thêm: tổng tài lạnh lùng và hôn nhân ép buộc

Về Tiêu Duệ:  1   2    3    4    5    6  

  7    8    9   10 11

Về Thạch Lưu