không thay đổi

201906051148515dc

《 Không Thay Đổi 》

Bạn đang xem: không thay đổi

Tên gốc: 不渝

Tác giả: Trương Đại Cát – 张大吉

Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ

Editor: Min, Đại Hoàng

Beta: Thì hên xui coi Min sở hữu lên cơn ko (˵¯͒⌄¯͒˵)

Trợ giúp: QT – sama, GG trans đại tỉ tỉ, Baike huynh và kỹ năng vô vàn của Đại Hoàng :))

Bản edit ko có sự đồng ý của tác giả, edit phi thương mại.

LÀM ƠN KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG LÀM AUDIO!! 

Văn Án

Hôn nhân của song ông xã ông chồng văn minh bắt gặp rủi ro.

Du Đại Tuấn và bà xã kết duyên tiếp tục rộng lớn 10 năm, thời điểm này hắn mới mẻ vô tình vạc hiện nay rằng những ân ái hắn tự động nhận định rằng không thay đổi đều là fake, loại không thay đổi chỉ mất bản thân hắn nhưng mà thôi.

Xem thêm: tiểu thuyết khó dỗ dành

Tags: ABO, cưới trước yêu thương sau, sủng, tình đầu ý phù hợp, HE

Là ABO tuy nhiên trọn vẹn không tồn tại thịt, nhị người hiểu nhầm về sau đều hóa giải, chút ngày tiết chó, chút chua, chút ngọt, đoản văn.

Mục Lục

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Xem thêm: cứu vớt nam phụ đáng thương

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

14/03/2020 – 09/05/2020

Toàn Văn Hoàn

Tác giả

Bình luận