Json.stringify Là Gì

  -  
Đối tượng JSON , bao gồm sẵn vào tất cả những trình chuyên chú tiến bộ, gồm nhì phương pháp bổ ích nhằm cách xử lý câu chữ bao gồm format JSON: parse với stringify . JSON.parse() dìm một chuỗi JSON và biến nó thành một đối tượng JavaScript. JSON.stringify() dìm một đối tượng người tiêu dùng JavaScript cùng biến đổi nó thành một chuỗi JSON.

Đây là một trong những ví dụ:

const myObj = name: "Skip", age: 2, favoriteFood: "Steak" ; const myObjStr = JSON.stringify(myObj); console.log(myObjStr); // ""name":"Sammy","age":6,"favoriteFood":"Tofu"" console.log(JSON.parse(myObjStr)); // Object name:"Sammy",age:6,favoriteFood:"Tofu" Và tuy vậy các thủ tục thường xuyên được thực hiện bên trên các đối tượng người sử dụng, bọn chúng cũng rất được cần sử dụng bên trên những mảng:

const myArr = <"bacon", "lettuce", "tomatoes">; const myArrStr = JSON.stringify(myArr); console.log(myArrStr); // "<"shark","fish","dolphin">" console.log(JSON.parse(myArrStr)); // <"shark","fish","dolphin">

JSON.parse()

JSON.parse() rất có thể thừa nhận một hàm làm cho đối số sản phẩm công nghệ nhị rất có thể chuyển đổi những quý hiếm đối tượng trước khi chúng được trả về. Ở trên đây các giá trị của đối tượng được gửi thành chữ hoa vào đối tượng người tiêu dùng trả về của phương thức parse pháp:

domain name.com", plan: "Pro" }; const userStr = JSON.stringify(user); JSON.parse(userStr, (key, value) => if (typeof value === "string") return value.toUpperCase(); return value; ); Lưu ý: Dấu phẩy làm việc cuối không hợp lệ vào JSON, bởi vậy JSON.parse() đang thông báo lỗi nếu chuỗi được chuyển cho tới nó tất cả vết phẩy ngơi nghỉ cuối.

Bạn đang xem: Json.stringify là gì

JSON.stringify()

JSON.stringify() có thể nhận thêm nhị đối số, đối số đầu tiên là hàm replacer với đối số trang bị nhị là giá trị String hoặc Number nhằm thực hiện có tác dụng space trong chuỗi trả về.

Xem thêm: Https://Code - Liên Minh Huyền Thoại: Vệ Binh Ánh Sáng

Hàm sửa chữa được dùng để thanh lọc ra những quý hiếm, vị ngẫu nhiên quý hiếm nào được trả về là undefined đang nằm bên cạnh chuỗi trả về:

domain.com" }; function replacer(key, value) console.log(typeof value); if (key === "email") return undefined; return value; const userStr = JSON.stringify(user, replacer); // ""id":229,"name":"Sammy"" Và một ví dụ với đối số space White được truyền vào:

tên miền.com", plan: "Pro" }; const userStr = JSON.stringify(user, null, "..."); // " // ..."name": "Sammy", // ..."email": "Sammy
tên miền.com", // ..."plan": "Pro" // "

Kết luận

Trong giải đáp này, các bạn đã tìm hiểu cách thực hiện những thủ tục JSON.parse() với JSON.stringify() . Nếu bạn muốn tham khảo thêm về kiểu cách làm việc với JSON vào Javascript, hãy xem Hướng dẫn Cách làm việc với JSON vào JavaScript của ta .

Xem thêm: Cách Chơi Đội Hình Cuồng Giáo 4.5, Cách Chơi Đội Hình Cuồng Giáo Dtcl Mùa 4

Để hiểu thêm biết tin về phong thái viết mã trong JavaScript, hãy xem loạt bài Cách viết mã vào JavaScript hoặc xem Home đề JavaScript của ta để biết các bài xích tập và dự án lập trình sẵn.


*
*
*

DMCA.com Protection Status