hoc vien tai chinh diem chuan 2014

Học viện Tài chủ yếu thông tin điểm trúng tuyển chọn hệ đại học tập chủ yếu quy năm năm trước như sau:

Bạn đang xem: hoc vien tai chinh diem chuan 2014

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

  Kế toán

D340301

A, A1

20.5

2

  Hệ thống vấn đề vận hành

D340405

A, A1

20.5

3

  Tài chủ yếu – Ngân sản phẩm

D340201

A, A1

20.5

D1

20.5

4

  Quản trị sale

D340101

A, A1

21.0

D1

21.0

5

  Kinh tế

D310101

A, A1

Xem thêm: đừng nhúc nhích tôi muốn hôn em

21.0

D1

21.0

6

  Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

24.5

Ghi chú:

1. Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn tính mang lại đối tượng người tiêu dùng học viên phổ thông, điểm 3. Mức chênh chếch điểm trúng tuyển chọn đằm thắm nhì group đối tượng người tiêu dùng ưu tiên tiếp đến là một trong,0 (một điểm). Mức chênh chếch điểm trúng tuyển chọn đằm thắm nhì điểm tiếp đến là 0,5 (nửa điểm).

2. Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn ngành Ngôn ngữ Anh (môn giờ Anh đang được nhân thông số 2).

Học viện Tài chủ yếu thông tin điểm trúng tuyển chọn hệ Liên thông đại học mô hình huấn luyện chủ yếu quy khóa 17 - năm năm trước như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

  Kế toán

D340301

A

17.0

A1

17.0

2

  Tài chủ yếu – Ngân hàng

D340201

A

17.0

A1

17.0

Ghi chú:

Xem thêm: vợ tôi đáng yêu nhất quả đất

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn tính bám theo đối tượng người tiêu dùng học viên phổ thông, điểm 3; Mức chênh chếch điểm trúng tuyển chọn đằm thắm nhì group đối tượng người tiêu dùng ưu tiên tiếp đến là một trong,0 (một điểm); Mức chênh chếch điểm trúng tuyển chọn đằm thắm nhì điểm tiếp đến là 0,5 (nửa điểm).