for and on behalf of la gi

Để mô tả việc nhân danh một ai cơ nhằm triển khai một việc vô giờ Anh thì tất cả chúng ta có không ít phương pháp để miêu tả. Tuy nhiên, vô số cơ thịnh hành nhất vẫn chính là cấu tạo “on behalf of”. Cấu trúc này trọn vẹn ko khó khăn nhằm dùng tuy nhiên nhiều lúc tất cả chúng ta vẫn bị lầm lẫn với cùng một cấu tạo sát tương tự động – “In behalf of”.

Bạn đang xem: for and on behalf of la gi

Qua nội dung bài viết này, FLYER tiếp tục phân tích và lý giải on behalf of là gì và tổ hợp những kiến thức và kỹ năng cần phải biết về cấu tạo “on behalf of”. Cũng như, thực hiện thế này nhằm phân biệt vô trường hợp này tiếp tục người sử dụng “on behalf of” và lúc nào thì dùng “in behalf of”. Trong khi, các bạn hãy theo gót dõi không còn nội dung bài viết nhằm bổ sung cập nhật tăng một trong những cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với “on behalf of” nhằm thực hiện đa dạng và phong phú rộng lớn vốn liếng kể từ của tôi nhé.

1. On behalf of là gì?

1.1. Định nghĩa

on behalf of là gì
On behalf of là gì?

Vậy đúng đắn thì “on behalf of” là gì?

“On behalf of” là một trong cụm giới kể từ (prepositional phrase).

“On behalf of” tức là “thay mặt mày cho tới, nhân danh, đại diện thay mặt cho” (một người, group người hoặc đoàn thể, tổ chức…).

1.2. Ví dụ

 • I’d lượt thích lớn say on behalf of the whole group that we wish you well in your new job. 

Tôi ham muốn thay cho mặt mày cả group bảo rằng Cửa Hàng chúng tôi chúc các bạn thành công xuất sắc vô việc làm mới mẻ.

 • On behalf of all who couldn’t be here tonight, I want lớn say thank you for your tư vấn. 

Thay mặt mày cho tới toàn bộ những người dân ko thể xuất hiện ờ trên đây tối ni, tôi ham muốn phát biểu điều cám ơn vì thế sự cỗ vũ của chúng ta.

 • Anna was speaking on behalf of the entire staff. 

Anna tiếp tục thay cho mặt mày toàn thể nhân viên cấp dưới tuyên bố.

2. Cấu trúc và cơ hội dùng

2.1. Cấu trúc chung

On behalf of + someone = On someone’s + behalf

Trong đó: “someone’s” là chiếm hữu cơ hội của một đối tượng người sử dụng ví dụ được nhắc cho tới vô câu.(Ví dụ: her, his, Mike’s, Diana’s v…)

Tìm hiểu tăng về chiếm hữu cơ hội.

Ví dụ:

 • The teacher accepted the award on behalf of the whole class. 

Giáo viên thay cho mặt mày cả lớp lên nhận giải.

 • Carol asked the doctor lớn speak lớn her parents on her behalf

Carol đòi hỏi bác bỏ sĩ rỉ tai với phụ thân u của cô ấy ấy thay cho cho tới cô ấy.

2.2. Cách dùng

“On behalf of” rất có thể ở địa điểm đầu câu. Sau mệnh đề với “on behalf of”  thường với lốt phẩy:

 • On behalf of my company, I will sign this contract. 

Tôi tiếp tục thay cho mặt mày công ty lớn tôi nhằm ký thích hợp đồng này.

“On behalf of” rất có thể ở địa điểm thân thuộc câu:

 • Can donors pay fees on behalf of the charity? 

Nhà tài trợ rất có thể trả phí thay cho mặt mày cho tới tổ chức triển khai kể từ thiện không?

“On someone’s behalf” có thể ở địa điểm cuối câu:

 • They’re willing lớn tự anything on their children’s behalf

Họ sẵn sàng thực hiện bất kể điều gì vì thế con cháu.

Lưu ý: “On someone’s behalf” ngoài nghĩa “thay mặt mày cho tới ai đó” còn tồn tại nghĩa “vì ai cơ (because of or for someone)” như tất cả chúng ta thấy vô ví dụ phía trên. 

cấu trúc on behalf of
On someone’s behalf

3. Phân biệt thân thuộc “on behalf of” và “in behalf of” 

On behalf of và In behalf of
On behalf of và In behalf of

3.3. In behalf of là gì? 

“In behalf of” tức là “thay mặt mày, đại diện” cho 1 người, group người, tổ chức triển khai, đoàn thể…với mục tiêu đáp ứng cho tới quyền lợi của cá thể, group người, tổ chức triển khai, đoàn thể…đó. Chủ thể vô câu đứng rời khỏi nhằm triển khai điều tạo nên quyền lợi cho tới cá thể, những người dân hoặc phòng ban, tổ chức triển khai mà người ta là đại diện thay mặt.

Ngoài rời khỏi, “in behalf of” còn tức là “giúp hứng ai hoặc vật gì đó”. 

Những cụm kể từ nằm trong chân thành và ý nghĩa như “in behalf of”: for the benefit of, in the interest of, for the sake of…

3.2. Ví dụ 

 • They work in behalf of improving the health of our community. 

Họ thao tác làm việc nhằm nâng cấp sức mạnh cho tới xã hội của tất cả chúng ta.

 • This money is lớn be used for the benefit of the poor. 

Số chi phí này sẽ tiến hành dùng vì thế quyền lợi của những người túng bấn.

 • Kevin said the difficult decision had been made in the interest of the whole company. 

Kevin bảo rằng đưa ra quyết định trở ngại đang được thể hiện vì thế quyền lợi của tất cả công ty.

 • Their parents only stayed together for the sake of the children. 

Cha u bọn họ chỉ ở cùng mọi người trong nhà vì thế quyền lợi của con cháu.

3.3. Phân biệt thân thuộc “on behalf of” và “in behalf of”

“On behalf of” tức là “thay mặt mày, đại diện” cho 1 người, group người, tổ chức triển khai, đoàn thể…khi bọn họ vắng ngắt mặt mày, ko thể nhập cuộc bên trên thời gian đó. Chủ thể xuất hiện với tư cơ hội hiện hữu thay cho, được kí thác quyền đại diện thay mặt.

Ví dụ:

 • The law firm filed a suit on behalf of the two people injured by the company truck. 

Công ty luật tiếp tục đệ đơn khiếu nại thay cho mặt mày cho tới 2 người bị thương tự con xe chuyên chở của công ty lớn.

 • David was in Tokyo on behalf of an investment capital firm. 

David đang đi vào Tokyo thay cho mặt mày cho 1 công ty lớn góp vốn đầu tư.

“In behalf of” thông thường đem chân thành và ý nghĩa “thay mặt mày, đại diện” cho 1 người, group người, đoàn thể, tổ chức…với mục tiêu đáp ứng cho tới quyền lợi của những người, group người, đoàn thể, tổ chức…. Chủ thể đại diện thay mặt cho tới cá thể hoặc group người, tổ chức…để triển khai điều này. 

Ví dụ:

 • This decision is in behalf of the patient. 

Quyết ấn định này là vì thế quyền lợi của người mắc bệnh. 

 • The foundation raised more than thở $200,000 in behalf of the flood victims. 

Quỹ tiếp tục quyên canh ty được rộng lớn 200,000 đô la sẽ giúp đỡ cho những nàn nhân bão lụt.

Dưới đấy là một ví dụ người sử dụng cả nhị cụm kể từ vô và một câu:

On behalf of the VFW, the commander will help finance the sự kiện after he knows how the funds will be used in behalf of the deceased veterans’ families. 

Xem thêm: tai game mu pc

Thay mặt mày cho VFW, người lãnh đạo tiếp tục tương hỗ tài chủ yếu cho việc khiếu nại sau khoản thời gian ông ấy biết số chi phí sẽ tiến hành người sử dụng để hỗ trợ gia đình những cựu binh sỹ tiếp tục từ trần.

4. Những cụm kể từ tăng thêm ý nghĩa tương tự động “on behalf of”

các cụm kể từ tương tự động on behalf of

Appearing for (đại diện, thay cho mặt):

 • Ms Hawley was appearing for the defence. 

Cô Hawley đại diện thay mặt cho tới mặt mày biện hộ.

As a spokesperson for (phát ngôn cho tới, thay cho mặt mày cho):

 • On Monday, student-elected delegates will vote for a new president lớn act as spokesperson for the entire student body toàn thân.  

Vào loại nhị, những đại biểu tự SV bầu lựa chọn tiếp tục bầu quản trị mới mẻ nhằm sinh hoạt như 1 người vạc ngôn cho tới toàn thể SV.   

In the name of (trên danh nghĩa của người nào, nhân danh, đại diện thay mặt cho tới ai/điều gì):

 • In old movies, the police shouted “Open up in the name of the law” before they broke the door down. 

Trong những tập phim cũ công an hét lên “Nhân danh pháp luật, xuất hiện ra” trước lúc bọn họ phá huỷ cửa ngõ.

In place of/In someone’s place (thay cho tới ai, thay cho vì):

 • Dave couldn’t go, sánh I went in his place

Dave ko thể cho tới, vậy nên tôi cho tới thay cho anh ấy.

Represent (thay thế, đại diện thay mặt cho tới, thực hiện vạc ngôn viên cho tới ai…):

 • They chose a famous barrister lớn represent them in court. 

Họ lựa chọn 1 trạng sư phổ biến đại diện thay mặt cho tới bọn họ trước tòa.

Instead of (thay cho tới, thay cho thế):

 • You can go instead of bu, if you want. 

Bạn rất có thể chuồn chứ không tôi, nếu như mình thích.

Lưu ý: “Instead of” tức là “lấy vật gì thay cho thế trọn vẹn cho tới khuôn khác”, trong những lúc “on behalf of” chỉ “đại diện, thay cho mặt” cho những người không giống vô một tầm quan trọng, 1 thời điểm này cơ chứ không cần thay cho thế trọn vẹn.

5. Bài tập

Bài tập luyện 1: Chọn đáp án chính cho tới những câu sau:

Name
Email
1. On – of my wife and myself, I’d lượt thích lớn thank you all.

2. On –  behalf, I wrote this letter for you.

3. She made an emotional public appeal on –  son’s behalf.

4. The residents along the border collected food –  the migrants.

5. John’s knowledge of English and ties lớn prominent settlers allowed him lớn act –  for the band. 

6. “What tự they mean?” I asked, offended on –  behalf. 

7. We have cooked lots of congee – the homeless people.

8. The pupils were enthusiastic in their fund-raising efforts on – behalf.

9. She was chosen lớn – England at the Olympics.

10. Don’t get up on – behalf.

11. A – is a person who speaks on behalf of others, especially in the course of public relations.

12. Cherie Booth is the lawyer – the defendant. 

13. I think we are proud of Hideki as a – of the Japanese people,” Tashiro said.

14. Are you willing lớn be worked lớn death in the – of competition?

15. She’d assumed he’d trained her in – of the son he didn’t have.

Bài tập luyện 2: Chọn kể từ rất có thể thay cho thế cho tới những kể từ vô ngoặc.

Name
Email
1. She campaigned (in behalf of) chimpanzees in the wild.

2. (Instead of) complaining, why don’t we try lớn change things?

3. (An agent) from the tour company will meet you at the check-in.

4. This letter is written (in behalf of) my client.

5. I’ve reserved a room (in the name of) Steinmann.

6. She has called for tư vấn (in behalf of) the poor.

7. They labor assiduously (for the benefit of) future generations.

8. She offers much (in behalf of) her students lớn help them receive scholarships.

9. He will attend a meeting (on behalf of) the director.

10. We advise discussion (in place of) argument

6. Tổng kết

Như vậy, các bạn tiếp tục cùng theo với FLYER lần hiểu qua chuyện về kiểu cách dùng cấu tạo “on behalf of” trong vô số nhiều trường hợp không giống nhau. FLYER tin yêu rằng giờ trên đây các bạn sẽ không thể bị lầm lẫn thân thuộc nhị cấu tạo “on behalf of” và “in behalf of” nữa. Hình như, nhớ là dùng những cụm kể từ đồng nghĩa tương quan không giống của cấu tạo này vô câu nhằm vốn liếng giờ Anh của người tiêu dùng càng ngày càng đa dạng mẫu mã rộng lớn, và hãy rèn luyện bọn chúng thông thường xuyên nhé.

Bạn cũng rất có thể ghé thăm hỏi Phòng luyện thi đua ảo FLYER sẽ được thưởng thức một cách thức học tập giờ Anh trọn vẹn mới mẻ. Thông qua chuyện những bài bác ôn luyện đầy đủ từng chủ thể và sát với thực tiễn được design tế bào phỏng những trò nghịch ngợm sống động, hài hước, nằm trong hình mẫu và thiết bị hoạ vô cùng dễ nhìn, FLYER tiếp tục tạo nên cho mình những giờ khắc ôn luyện giờ Anh một vừa hai phải hiệu suất cao lại một vừa hai phải mê hoặc.

Ngoài rời khỏi, hãy nhập cuộc group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER sẽ được update những kiến thức và kỹ năng và tư liệu giờ Anh mới mẻ và tương đối đầy đủ nhất các bạn nhé.

VÀO THI THỬ MIỄN PHÍ

>>>Xem thêm

Xem thêm: oppo find x5

 • Tìm hiểu cách sử dụng cấu tạo “due to” chuẩn chỉnh xác nhất, phân biệt với “be due to” và “because of”
 • Ought lớn là gì? Sự khác lạ thân thuộc ought lớn với must, should, have lớn và had better
 • Object lớn là gì và cấu tạo diễn tả sự phản đối vô giờ Anh: quý khách hàng tiếp tục biết chưa?