contradict la gi

Công cụ cá nhân
 • /¸kɔntrə´dikt/

  Chuyên ngành

  Toán & tin cậy

  mâu thuẫn với
  trái với

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  belie , buck , Call in question , challenge , confront , contravene , controvert , counter , counteract , cross , dare , deny , differ , disaffirm , disclaim , disprove , dispute , fly in the face of , gainsay , have bone to tướng pick , impugn , negate , negative , oppose , refuse to tướng accept , repudiate , take on , thumbs down , traverse , oppugn , clash , disaccord , discord , jar , Call into question , rebut , refute

  Từ ngược nghĩa

  verb
  accept , agree , approve , concede , confirm , corroborate , ok , reconcile , sign , verify , vouch

  Bạn đang xem: contradict la gi

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: ngộ nhận truyện

  NHÀ TÀI TRỢ

;