be about to nghia la gi

Ví dụ về kiểu cách dùng

We would appreciate it if you could send us more detailed information about

Bạn đang xem: be about to nghia la gi

Chúng tôi vô nằm trong hàm ân nếu như ông/bà ko phiền hỗ trợ tăng vấn đề về...

I would lượt thích to lớn book the test about general knowledge of life in [country].

Tôi mong muốn đăng kí kì đánh giá về kỹ năng tổng quát tháo về cuộc sống đời thường ở [đất nước].

In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.

Tôi thấy rằng... là một trong những nhân viên cấp dưới rất chăm chỉ chỉ và nỗ lực, luôn luôn thâu tóm được việc làm cần thiết thực hiện là gì.

Where can I find information about all the courses available?

Tôi rất có thể lần vấn đề về những khóa đào tạo và huấn luyện ở đâu?

I would lượt thích to lớn ask some questions about the health insurance.

Tôi mong muốn chất vấn mộ số thắc mắc về bảo đảm hắn tế.

A great giảm giá khuyến mãi is being written and said about

... là một trong những vấn đề/chủ đề đang được thảo luận thật nhiều.

It is important to lớn be clear about the definition of…

... cần phải khái niệm một cơ hội rõ nét.

We are so sánh very sorry to lớn hear about your loss.

Chúng tôi xin xỏ phân chia buồn với việc rơi rụng non của khách hàng.

What we usually have in mind when we talk about… is…

Khi nói đến..., tao thông thường nghĩ về cho tới...

I would lượt thích to lớn have some information about loans.

Tôi mong muốn sở hữu vấn đề về những khoản vay mượn

What can you tell bu about the interest rate?

Xem thêm: tra cứu hồ sơ dịch vụ công

Có điểm gì cần thiết Note về nút lãi suất vay không?

I would lượt thích to lớn have some information about mortgages.

Tôi mong muốn sở hữu vấn đề về thế chấp ngân hàng

I am here to lớn inquire about funding opportunities.

Tôi cho tới nhằm chất vấn về những thời cơ học tập bổng

I have been thinking about you all day!

Cả ngày thời điểm hôm nay anh/em chỉ nghĩ về cho tới em/anh!

We hope that you will be up and about in no time.

Chúng tôi chúc chúng ta sớm khỏe khoắn.

to beat about the bush

không nhắc vào việc đang rất được tranh biện

I am writing to lớn enquire about

Tôi viết lách thư này nhằm nói đến...

to throw one's way about

cư xử phách lối loại người dân có quyền

to throw one's way about

có thái phỏng bề bên trên và hồ đồ

to care about

chú ý cho tới người này hoặc việc gì

Xem thêm: kí tự khoảng cách