bang bo tro rung ap

Amumu

Amumu

Bạn đang xem: bang bo tro rung ap

Bảng ngọc Amumu mùa 13

Diana

Diana

Bảng ngọc Diana mùa 13

Elise

Elise

Bảng ngọc Elise mùa 13

Evelynn

Evelynn

Bảng ngọc Evelynn mùa 13

Fiddlesticks

Fiddlesticks

Bảng ngọc Fiddlesticks mùa 13

Gragas

Gragas

Ngọc hỗ trợ Gragas

Graves

Graves

Ngọc hỗ trợ Graves

Hecarim

Hecarim

Ngọc hỗ trợ Hecarim

Jarvan IV

Jarvan IV

Ngọc hỗ trợ Jarvan IV

Karthus

Karthus

Ngọc hỗ trợ Karthus

Kha'Zix

Kha'Zix

Bảng hỗ trợ Kha'Zix mùa 13

Kindred

Kindred

Bảng hỗ trợ Kindred mùa 13

LeeSin

LeeSin

Bảng hỗ trợ LeeSin mùa 13

Maokai

Maokai

Bảng hỗ trợ Maokai mùa 13

Master Yi

Master Yi

Bảng hỗ trợ Master Yi mùa 13

Wukong

Wukong

Ngọc tái ngắt tổng hợp Wukong mùa 13

Nidalee

Nidalee

Ngọc tái ngắt tổng hợp Nidalee mùa 13

Nocturne

Nocturne

Ngọc tái ngắt tổng hợp Nocturne mùa 13

Nunu

Nunu

Ngọc tái ngắt tổng hợp Nunu mùa 13

Poppy

Poppy

Ngọc tái ngắt tổng hợp Poppy mùa 13

Rammus

Rammus

Ngọc tái ngắt tổng hợp Rammus mùa 13

Rek'Sai

Rek'Sai

Ngọc tái ngắt tổng hợp Rek'Sai mùa 13

Xem thêm: xóa hết tất cả lịch sử

Rengar

Rengar

Ngọc tái ngắt tổng hợp Rengar mùa 13

Sejuani

Sejuani

Ngọc tái ngắt tổng hợp Sejuani mùa 13

Shaco

Shaco

Ngọc tái ngắt tổng hợp Shaco mùa 13

Shyvana

Shyvana

Ngọc tái ngắt tổng hợp Shyvana mùa 13

Skarner

Skarner

Ngọc tái ngắt tổng hợp Skarner mùa 13

Talon

Talon

Ngọc tái ngắt tổng hợp Talon mùa 13

Trundle

Trundle

Ngọc tái ngắt tổng hợp Trundle mùa 13

Udyr

Udyr

Ngọc tái ngắt tổng hợp Udyr mùa 13

Vi

Vi

Ngọc tái ngắt tổng hợp Vi mùa 13

Volibear

Volibear

Ngọc tái ngắt tổng hợp Volibear mùa 13

Warwick

Warwick

Ngọc tái ngắt tổng hợp Warwick mùa 13

Xin Zhao

Xin Zhao

Ngọc tái ngắt tổng hợp Xin Zhao mùa 13

Zac

Zac

Ngọc tái ngắt tổng hợp Zac mùa 13

Kayn

Kayn

Ngọc tái ngắt tổng hợp Kayn mùa 13

Ivern

Ivern

Ngọc tái ngắt tổng hợp Ivern mùa 13

Taliyah

Taliyah

Ngọc tái ngắt tổng hợp Taliyah mùa 13

Qiyana

Qiyana

Ngọc tái ngắt tổng hợp Qiyana mùa 13

Lillia

Lillia

Ngọc tái ngắt tổng hợp Lillia mùa 13

Viego

Viego

Ngọc tái ngắt tổng hợp Viego mùa 13

Bel'Veth

Bel'Veth

Ngọc tái ngắt tổng hợp Bel'Veth mùa 13

Trên đấy là những miếng hệ ngọc hỗ trợ tái ngắt tổng hợp dùng mang lại chuồn Rừng jungle mùa 13: Chuẩn Xác Đắc thắng Tốc phỏng tiến công Nhát chém ơn huệ sít Đảo Tác động thốt nhiên Thợ săn bắn kho tàng Cảm Hứng Cách chân màu sắc nhiệm Thấu thị thiên hà Chinh phục

Xem thêm: oppo a9 2020