ZERO TOLERANCE LÀ GÌ

  -  
the act of punishing all criminal or unacceptable behaviour severely, even if it is not very serious:


Bạn đang xem: Zero tolerance là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ yamada.edu.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một phương pháp sáng sủa.


*

a type of nhảy where carefully organized movements tell a story or express an idea, or a theatre work that uses this type of dancing

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Game Pha Che Thuoc Doc Y8 - Game Pha Che Thuoc Xinh Dep

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập yamada.edu.vn English yamada.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Chơi Jarvan Iv Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Jarvan, Hướng Dẫn Chơi Jarvan Iv Đi Rừng Mùa 11

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語