VÒNG TAY ĐẠI PHONG BNS

  -  

Hãy thuộc yamada.edu.vn Blade và Soul vn chào mừng sinh nhật 5 năm của với bạn dạng siêu cập nhật Đại thách thức nhé!

Chi tiết bạn dạng cập nhật sẽ được đề cập ngay bên dưới đây.

Bạn đang xem: Vòng tay đại phong bns


Nội dung

2 Nhánh kỹ năng mới: Đấu sĩ Viêm Đế3 Phụ phiên bản Phong Ma Mới4 Phụ bạn dạng 1 thành viên mới5 thành quả mới5.1 Hồn lực5.2 Hồn5.3 Vệ thạch5.4 Tinh cầu5.5 Vệ Hồn5.6 trang sức Thiên Đoạt5.9 vũ khí mới5.11 Đá trang sức quý Thiên Đoạt7 đưa hóa mới8 chỉnh sửa tính năng9 siêu thị Thương Long10 cập nhật cửa hàng

Cốt truyện mới: Cảnh 12

Các Võ Hiệp rất có thể tiếp tục xét nghiệm phá diễn biến của Blade và Soul sau khoản thời gian đã chấm dứt hết trọng trách chính tuyến Cảnh 11: Thiên đường đen tối.

Cảnh 12 sẽ ban đầu từ chương I: bước đi mới.

*

Cảnh 12. Chương 1. Bước đi mới

Nhánh kỹ năng mới: Đấu sĩ Viêm Đế

Đặc tính kĩ năng nhánh Viêm Đế

*

Các Kỹ năng rất có thể cường hóa

*

Các hình tượng kỹ năng nhánh Viêm Đế

*

Phụ bạn dạng Phong Ma Mới

Căn Cứ bỏ ra Viện lếu láo Loạn

Để gia nhập phụ bạn dạng Căn Cứ bỏ ra Viện lếu Loạn, những Võ Hiệp hoàn toàn có thể nhận trách nhiệm tại Thư nhiệm vụ (J).

*

Chi ngày tiết Phụ phiên bản Căn Cứ bỏ ra Viện lếu láo Loạn.

*

Nhiệm vụ mặt hàng ngày

*

Nhiệm vụ linh động

*

Sảnh Khảo Thí Bang Namdo

Để tham gia Phụ bạn dạng Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, các Võ Hiệp hoàn toàn có thể nhận nhiệm vụ tại Thư trách nhiệm (J).

*

Chi ngày tiết Phụ bản Sảnh Khảo Thí Bang Namdo.

*

Nhiệm vụ hàng ngày

*

Nhiệm vụ linh động

*

Đền Danh Vọng Bang Namdo

Để gia nhập Phụ bạn dạng Đền Danh Vọng Bang Namdo, những Võ Hiệp rất có thể nhận nhiệm vụ tại Thư trách nhiệm (J).

*

Chi tiết Phụ phiên bản Đền Danh Vọng Bang Namdo.

*

Nhiệm vụ sản phẩm ngày

*

Nhiệm vụ linh động

*

Chính Điện Bang Thần Sơn

Để tham gia Phụ bản Chính Điện Bang Thần Sơn, các Võ Hiệp hoàn toàn có thể nhận trách nhiệm tại Thư trọng trách (J).

*

Chi máu Phụ phiên bản Chính Điện Bang Thần Sơn.

*

Nhiệm vụ sản phẩm ngày

*

Nhiệm vụ linh động

*

Phụ phiên bản 1 thành viên mới

Đảo La Hán

Để gia nhập Phụ bản Đảo La Hán, các Võ Hiệp hoàn toàn có thể nhận trách nhiệm tại Thư trọng trách (J).

*

Vị trí của Phụ bạn dạng Đảo La Hán.

Chi ngày tiết Phụ bạn dạng Đảo La Hán.

*

Nhiệm vụ hàng ngày

*

Mỗi nhân thiết bị một ngày có thể tham gia Đảo La Hán 2 lần, gồm một lần miễn giá thành và 1 lần làm cho mới bởi Phiếu vào lại Đảo La Hán.

*

Đền Thiên Thủ La Hán

Để thâm nhập Phụ bạn dạng Đền Thiên Thủ La Hán, những Võ Hiệp hoàn toàn có thể nhận nhiệm vụ tại Thư trọng trách (J).

*

Vị trí của Phụ phiên bản Đền Thiên Thủ La Hán.

Chi máu Phụ bạn dạng Đền Thiên Thủ La Hán.

*

Nhiệm vụ hàng ngày

*

Nhiệm vụ sản phẩm ngày chính sách Nhập Môn cùng Cơ Bản

*

Nhiệm vụ hàng ngày cơ chế Nâng Cao

Nhiệm vụ linh động

*

Nhiệm vụ biến hóa năng động chế độ Cơ Bản

*

Nhiệm vụ biến hóa năng động chế độ Nâng Cao

Vật phẩm mới

Hồn lực

Hồn Lực Phong Nộ cổ đại

Hồn Lực Phong Nộ cổ truyền được nâng cấp từ Hồn Lực Phong Nộ

*

Hồn lực Thần Quang

*

Nâng cấp Hồn lực Thần Quang

Hồn lực Thần Quang cổ xưa được upgrade từ Hồn lực Thần Quang

*

Hồn lực Phong Thần

*

Nâng cấp Hồn lực Phong Thần

Hồn lực phong thần cổ đại được upgrade từ Hồn lực Phong Thần

*

Hồn lực Thiên Nhai

*

Nâng cấp Hồn lực Thiên Nhai

Hồn lực Thiên Nhai cổ truyền được upgrade từ Hồn Lực Thiên Nhai

*

Hồn

Hồn mới sẽ được tăng cấp bằng Mảnh vỡ vạc thể kết tinh Hồng Môn. Mảnh vỡ thể kết tinh Hồng Môn có thể nhận được khi xử lý Thể kết tinh Hồng Môn.

*

Hồn Lôi Tụ

*

Nâng cấp cho Hồn Lôi Tụ

Hồn Lôi Tụ cổ xưa được nâng cấp từ Hồn Lôi Tụ

*

Hồn Nộ Quang

*

Nâng cung cấp Hồn Nộ Quang

Hồn Nộ Quang cổ kính được upgrade từ Hồn Nộ Quang

*

Hồn quang Tuyền

*

Nâng cấp cho Hồn quang Tuyền

Hồn quang Tuyền cổ điển được tăng cấp từ Hồn quang Tuyền

*

Hồn Vân Sơn

*

Nâng cấp cho Hồn Vân Sơn

Hồn Vân Sơn cổ đại được nâng cấp từ Hồn Vân Sơn

*

Vệ thạch

Vệ thạch Tinh Quang

*

Nâng cấp Vệ thạch Tinh Quang

Vệ thạch Tinh Quang cổ điển được tăng cấp từ Vệ thạch Tinh Quang

*

Vệ thạch Tân Hoa

*

Nâng cấp Vệ thạch Tân Hoa

Vệ thạch Tân Hoa cổ truyền được upgrade từ Vệ thạch Tân Hoa

*

Vệ thạch Viêm Hồ

*

Nâng cấp cho Vệ thạch Viêm Hồ

Vệ thạch Viêm Hồ thượng cổ được upgrade từ Vệ thạch Viêm Hồ

*

Tinh cầu

Tinh mong Kim Lôi

*

Nâng cấp cho Tinh cầu Kim Lôi

Tinh ước Kim Lôi cổ truyền được tăng cấp từ Tinh cầu Kim Lôi

*

Tinh mong Nguyệt Quang

*

Nâng cung cấp Tinh cầu Nguyệt Quang

Tinh cầu Nguyệt Quang cổ điển được tăng cấp từ Tinh mong Nguyệt Quang

*

Vệ Hồn

Vệ hồn Poharan huyền thoại

Vệ Hồn Poharan huyền thoại hoàn toàn có thể nhận được khi đoạt được Phụ bản Căn Cứ bỏ ra Viện láo Loạn tầng 1 trở lên.

*
*

So sánh Vệ hồn Hắc Nguyệt với Vệ hồn Poharan huyền thoại.

Vệ hồn Poharan huyền thoại hoàn thiện

Vệ Hồn Poharan huyền thoại rất có thể nhận được khi chinh phục Phụ bạn dạng Căn Cứ đưa ra Viện lếu Loạn tầng 5 trở lên.

*
*
*

Kiếm Sư

*
*
*

Đấu Sĩ

*
*
*

Khí Công Sư

*
*
*

Võ Sư

*
*

Thiên Đạo Sư

*
*
*

Thuật Sư

*
*
*

Triệu Hồi Sư

*
*
*

Sát Thủ

*
*
*

Xạ Thủ

*
*
*

Pháp Sư

*
*
*

Kiếm Vũ

*
*
*

Cuồng Long

*
*

Cung Thủ

*
*

Song kiếm Sư

Vệ hồn Poharan lịch sử một thời hoàn thiện sẽ sở hữu thêm một dòng chỉ số so với những loại vệ hồn khác.

*

Trang sức Thiên Đoạt

Nhẫn Thiên Đoạt

Nhẫn Thiên Đoạt rất có thể nhận được khi chinh phục phụ bản cổ đại sảnh Khảo Thí Bang Namdo tầng 6 trở lên.

*

Nâng cấp cho Nhẫn Thiên Đoạt

*

Mỗi cấp không giống nhau yêu ước số lượng vật liệu khác nhau

Khuyên tai Thiên Đoạt

Khuyên tai Thiên Đoạt có thể nhận được khi chinh phục phụ phiên bản cổ đại sân Khảo Thí Bang Namdo tầng 6 trở lên.

*

Nâng cung cấp Khuyên tai Thiên Đoạt

*

Mỗi cấp khác biệt yêu cầu số lượng vật liệu khác nhau

Khuyên tai Thiên Đoạt trả thiện

Khuyên tai Thiên Đoạt có thể nhận được khi đoạt được phụ bạn dạng cổ đại sân Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bàng Namdo và thiết yếu Điện Bang Thần sơn tầng 12 trở lên.

*

Dây chuyền Thiên Đoạt

Dây chuyền Thiên Đoạt có thể nhận được khi chinh phục phụ bạn dạng cổ đại Đền Danh Vọng Bang Namdo tầng 6 trở lên.

*

Nâng cấp dây chuyền sản xuất Thiên Đoạt

*

Mỗi cấp khác nhau yêu ước số lượng nguyên liệu khác nhau

Bao tay Thiên Đoạt

Bao tay Thiên Đoạt hoàn toàn có thể nhận được khi đoạt được phụ bạn dạng cổ đại Đền Danh Vọng Bang Namdo tầng 6 trở lên.

*

Nâng cấp găng Thiên Đoạt

*

Mỗi cấp khác nhau yêu cầu số lượng nguyên liệu khác nhau

Thắt lưng Thiên Đoạt

Thắt sườn lưng Thiên Đoạt có thể nhận được khi đoạt được phụ bản cổ đại bao gồm Điện Bang Thần tô tầng 6 trở lên.

*

Nâng cấp Thắt lưng Thiên Đoạt

*

Mỗi cấp khác nhau yêu cầu số lượng nguyên liệu khác nhau

Vòng tay Thiên Đoạt

Vòng tay Thiên Đoạt rất có thể nhận được khi chinh phục phụ bạn dạng cổ đại chủ yếu Điện Bang Thần sơn tầng 6 trở lên.

*

Nâng cấp cho Vòng tay Thiên Đoạt

*

Mỗi cấp khác nhau yêu mong số lượng nguyên liệu khác nhau

Thiết lập hiệu ứng trang sức Thiên Đoạt

Trang sức Thiên Đoạt bao gồm thể tùy chỉnh cấu hình lại các hiệu ứng cùng thêm bằng phương pháp sử dụng lung linh Thiên Đoạt.

*

Trang mức độ Thiên Đoạt có thêm một hiệu ứng thêm vào đó khi đạt cấp cho +6

*

Trang sức Thiên Đoạt tất cả thêm 2 hiệu ứng cộng thêm khi đạt cấp +16

Luyện hóa trang sức đẹp Thiên Đoạt

Trang mức độ Thiên Đoạt có thể Luyện hóa từ trang sức đẹp Thiên Lang +11 trở lên.

*

Huy hiệu Thanh Ngân

Huy hiệu Cửu Thiên, Trung Thiên và Minh Thiên thức tỉnh cấp độ tối đa sẽ được thay tên thành Huy hiệu Cửu Thiên, Trung Thiên với Minh Thiên hoàn thiện.

Khi nâng cấp Huy hiệu Cửu Thiên, Trung Thiên với Minh Thiên hoàn thành sẽ nhận ra Huy hiệu Thanh Ngân.

*

Chi phí nâng cấp Huy Hiệu Thanh Ngân.

*

Huy hiệu Thanh Ngân lúc đạt cấp cho cổ đại +6 sẽ sở hữu thêm 1 hiệu ứng cường điệu hóa và đạt cấp cho cổ đại +16 sẽ có được 2 mẫu hiệu ứng cường hóa. (Tổng đôi mươi cấp cổ đại)

Thay đổi hiệu ứng cường hóa từ cấp cổ đại +6 trở lên.

*

Đá Tam Nguyệt Thanh Ngân

Đá Tam Nguyệt Thanh Ngân có thể nhận được khi đoạt được Đền Thiên Thủ La Hán.

Xem thêm: Các Góc Quay Báu Vật Cf Vĩnh Viễn, Hướng Dẫn Quay Báu Vật Cf

*

Nâng cấp Đá Tam Nguyệt Thanh Ngân (Tổng 10 cấp cho cổ đại).

*

Vũ khí mới

Vũ khí Đan Hà

Rương trang bị Đan Hà rất có thể nhận được sống phụ bạn dạng Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bang Namdo và chính Điện Bang Thần tô tầng 6 trở lên.

*

Nâng cấp Vũ Khí Đan Hà

*

Có thể luyện hóa thiết bị Đan Hà từ thiết bị Hắc Nguyệt cấp 9

*

Vũ Khí Đan Hà sau khoản thời gian luyện hóa từ trang bị Hắc Nguyệt cấp cho 9 sẽ giữ nguyên cấp cổ đại.

Vũ Khí Đan Hà trả thiện

Rương khí giới Đan Hà hoàn thiện rất có thể nhận được làm việc phụ bạn dạng Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bang Namdo và chủ yếu Điện Bang Thần tô tầng 8 trở lên.

*

Nâng cung cấp Vũ Khí Đan Hà trả Thiện

*

Vũ khí Đan Hà hoàn thiện có thể luyện hóa từ thiết bị Đan Hà +11 trở lên.

*

Vũ Khí Đan Hà +17 trở xuống khi luyện hóa thanh lịch Vũ khí Đan Hà hoàn thiện sẽ ảnh hưởng trừ 5 cấp.

Vũ Khí Đan Hà +18 trở lên lúc luyện hóa lịch sự Vũ khí Đan Hà hoàn thiện sẽ bị trừ 4 cấp.

Thiết lập cảm giác Vũ Khí

Vũ Khí Đan Hà +6 cùng Vũ khí Đan Hà hoàn thành xong +6 sẽ sở hữu thêm 1 loại hiệu ứng cộng thêm.

Vũ Khí Đan Hà +16 với Vũ khí Đan Hà triển khai xong +16 sẽ có thêm 2 dòng hiệu ứng cùng thêm.

Các cái hiệu ứng rất có thể thay đổi bằng cách sử dụng Tinh thể Đan Hà.

*

Ngọc Thủ Hộ

Ngọc Thủ Hộ là ngọc dùng để gắn vào Vệ Thạch.

Ngọc Thủ Hộ cảm nhận khi mở Rương ngọc Hộ Mệnh Hỏa Lực. Rương ngọc Hộ Mệnh Hỏa Lực có thể nhận được khi chinh phục phụ bạn dạng Căn Cứ chi Viện láo Loạn tầng 4 trở lên.

*

Kết tinh ngọc Thủ hộ rất có thể nhận được khi phân bóc Kim cương, Hắc thạch, Hỏa ngọc Thủ Hộ 8 cạnh cùng 3 cạnh vàng.

*

Nâng cấp Ngọc Thủ Hộ.

*

Đá trang sức Thiên Đoạt

Hỏa Thạch Thiên Đoạt

Hỏa Thạch Thiên Đoạt tất cả 2 loại: 1 loại rất có thể gắn vào trang sức quý Nhẫn Thiên Đoạt và 1 loại rất có thể gắn vào trang sức đẹp Thắt sống lưng Thiên Đoạt.

*

*

Đá Nộ Vân Thiên Đoạt

Đá Nộ Vân Thiên Đoạt rất có thể gắn vào trang sức quý Khuyên tai Thiên Đoạt

*

Mộc Thạch Thiên Đoạt

Mộc Thạch Thiên Đoạt rất có thể gắn vào trang sức Dây chuyền Thiên Đoạt.

Mộc Thạch Thiên Đoạt rất có thể nhận được khi chinh phục phụ bạn dạng Đoàn Du Mục Thiên Không.

*

Thủy Thạch Thiên Đoạt

Thủy Thạch Thiên Đoạt hoàn toàn có thể gắn vào trang sức Vòng tay Thiên Đoạt.

Thủy Thạch Thiên Đoạt tất cả để cảm nhận khi chinh phục phụ bạn dạng Xưởng khí giới Ngầm.

*

 Thổ Thạch Thiên Đoạt

Thổ Thạch Thiên Đoạt có thể gắn vào trang sức quý Bao tay Thiên Đoạt.

*

Nâng cấp Đá trang sức quý Thiên Đoạt

Nâng cấp từng loại Đá trang sức quý Thiên Đoạt lên cung cấp +1 sẽ có được thêm 1 mẫu hiệu ứng dành riêng cho từng phụ bạn dạng Phong Ma

*

Nâng cung cấp từng loại Đá trang sức đẹp Thiên Đoạt lên cấp cho +2 sẽ sở hữu thêm 2 loại hiệu ứng dành riêng cho từng phụ bạn dạng Phong Ma

*

Nâng cấp cho từng loại Đá trang sức đẹp Thiên Đoạt lên cấp cho +3 sẽ có thêm 3 mẫu hiệu ứng giành riêng cho từng phụ bản Phong Ma

*

Đá trang sức đẹp có tổng cộng 10 cung cấp cổ đại. Nâng cấp từ cấp cổ đại +4 sẽ sở hữu tỉ lệ thất bại.

Cộng hưởng đồ vật mới

Thêm 3 nhiều loại cộng tận hưởng trang bị dành riêng cho bộ trang sức Thiên Đoạt.

*

Khế ước Thiên Đoạt

*

Lời thề Thiên Đoạt

*

Ước định Thiên Đoạt

Chuyển hóa mới

Chuyển hóa sẽ có được thêm những vật phẩm mới.

Đại Nguyên khí Kim Cang

Có thể cảm nhận khi chinh phục Sảnh Khảo Thí Bang Namdo tầng 5 trở lên, dùng làm cường hóa Nhẫn với Khuyên tai Thiên Đoạt.

*

Đại Nguyên khí Vô Bại

Có thể nhận ra khi đoạt được Đền Danh Vọng Bang Namdo tầng 5 trở lên, dùng làm cường hóa dây chuyền và áp lực Thiên Đoạt.

*

Đại Nguyên khí Son Ryang

Có thể nhận ra khi chinh phục Chính Điện Bang Thần tô tầng 5 trở lên, dùng làm cường hóa Vòng tay với Thắt lưng Thiên Đoạt.

*

Nguyên khí Đoàn Hải Tặc

Có thể nhận được khi chinh phục Căn cứ bỏ ra viện hỗn Loạn tầng 4 trở lên, dùng làm cường hóa Vệ hồn Poharan mảnh 1~4.

*

Nguyên khí Poharan huyền thoại

Có thể nhận được khi chinh phục Căn cứ chi viện lếu láo Loạn tầng 4 trở lên, dùng để làm cường hóa Vệ hồn Poharan mảnh 5~8.

*

Nguyên khí Nayul

Có thể nhận thấy khi chinh phục Đền Thiên Thủ La Hán, dùng để làm cường hóa Huy Hiệu, Hồn Hiệu.

*

Nguyên khí Tề Thiên

Nguyên khí Tề Thiên rất có thể nhận được trong sự kiện, dùng để cường hóa Hồn Lực.

*

Nguyên khí Hồi Thiên

Có thể nhận thấy khi chinh phục Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bang Namdo, chính Điện Bang Thần Sơn, dùng để cường hóa Hồn Lực.

*

Nguyên khí Yunwa

Có thể nhận ra qua Sự kiện, dùng làm cường hóa Vệ thạch

*

Nguyên khí Yongwa

Có thể nhận được khi chinh phục Sảnh Khảo Thí Bang Namdo, Đền Danh Vọng Bang Namdo, thiết yếu Điện Bang Thần Sơn, dùng làm cường hóa Vệ thạch.

*

Nguyên khí Hye Kwang

Có thể nhấn được trải qua Sự kiện, dùng để cường hóa Tinh cầu.

*

Nguyên khí Thần Linh

Có thể nhận được thông qua Sự kiện, dùng để cường hóa Hồn.

*

Nguyên khí Nguyệt Dạ

Có thể nhận thấy khi chinh phục Đền Thiên Thủ La Hán, dùng để cường hóa Hồn.

Xem thêm: Sở Thích Là Gì - Sở Thích Nghĩa Là Gì

*

Chỉnh sửa tính năng

Thay thay đổi giá tăng cấp Trang mức độ Thiên Lang

Trang sức Thiên Lang sẽ đổi khác giá upgrade và tỉ lệ trở thành chắc hẳn rằng ở số đông cấp.