truyện sao thuỷ

Minh Nhiếp

Tác giả: Hoang Mạc Sao Thủy

Edit: Aries92

Giới thiệu

Anh đảm bảo cô,trái ngược tim từng 1 xung khắc đều vì thế cô nhưng mà đập

Nhưng cô lại tưởng tượng anh trở nên 1 người khác

Bạn đang xem: truyện sao thuỷ

Nếu như cô cần phải rời ngoài.,,,Vậy thì anh tiếp tục bẻ gẫy song cánh của cô ấy, khiến cho cô vĩnh viễn ko thể cất cánh chuồn.

Vì yêu thương anh khoác cô tổn thương vẫn quyết trói buộc cô.

Cô yêu thương bóng hình người con trai tê liệt, còn với anh lại luôn luôn trực tiếp lưu giữ khoảng cách, đang được yêu thương cho tới đến cuồng làm thế nào hoàn toàn có thể buông bỏ?

Nếu đang không thể vậy thì cần tàn phá cô tiếp sau đó anh mới nhất hoàn toàn có thể kế tiếp tình thương yêu của tôi.

Hào môn ân ái, hắc bạch trổ tài quyết liệt.

Năm mới nhất khai hố mới nhất ạ, ước chúng ta cỗ vũ. 

        MỤC LỤC  

Chương 001 ♥ Chương 002 ♥ Chương 003 ♥ Chương 004 ♥ Chương 005

Chương 006 ♥ Chương 007 ♥ Chương 008 ♥ Chương 009 ♥ Chương 010

Chương 011 ♥ Chương 012 ♥ Chương 013  Chương 014 ♥ Chương 015

Xem thêm: nếu như em không giống cậu ấy

 Chương 016 ♥ Chương 017 ♥ Chương 018 ♥ Chương 019 ♥ Chương 020

Chương 021 ♥ Chương 022 ♥ Chương023 ♥ Chương 024 ♥ Chương 025

Chương 026 ♥ Chương 027 ♥ Chương 028 ♥ Chương 029 ♥ Chương 030

Chương 031 ♥ Chương 032 ♥ Chương 033 ♥ Chương 034 ♥ Chương 035

Chương 036 ♥ Chương 037 ♥ Chương 038 ♥ Chương 039 ♥ Chương 040

Chương 041 ♥ Chương 042 ♥ Chương 043 ♥ Chương 044 ♥ Chương 045

Chương 046 ♥ Chương 047 ♥ Chương 048 ♥ Chương 049 ♥ Chương 050

Xem thêm: đế bá full

Chương 051 ♥ Chương 052 ♥ Chương 053 ♥ Chương 054 ♥ Chương 055

Chương 056 ♥ Chương 057 

Phiên nước ngoài 1 – 2

Toàn văn hoàn