tong hop cheat pokemon emerald

Mã cheat Pokemon Emerald

Bạn đang xem: tong hop cheat pokemon emerald

Cheat Pokémon Emerald trứng nở thời gian nhanh như vậy nào? Hay những cheat code bán sản phẩm giá bán cao, cất cánh mọi nơi... sẽ tiến hành Down.vn reviews vô nội dung bài viết tổ hợp mã cheat code game Pokémon Emerald, sử dụng vô mô phỏng sau đây. Bài viết lách gom chúng ta sở hữu những thủ pháp "lách luật" chơi trò giải trí Pokémon Emerald bên trên PC một cơ hội hiệu suất cao nhất. Mời chúng ta theo dõi dõi.

 • Pokémon Battle Revolution
 • Pokémon GO mang đến iOS
 • Pokémon GO mang đến Android

Video reviews game Pokémon Emerald

Mã cheat Pokémon Emerald Version

Cheat ko bắt gặp những Wild Pokémon bên trên lối đi

 • 32C96211 F488

Cheat Daycare miễn phí

 • 1DA9FE17 7458

Cheat trứng Pokémon nở nhanh

 • 7FB3E3CF 5926
 • F6708213 C64C
 • 1FAA2974 F601
 • 2752D611 F8C2
 • A0EEABBF 887E
 • DF53B34D 6C1B
 • 02C8F7EB B07E
 • 58171E87 4C1E
 • 29E5A9DF 366F

Mã cheat Maximum Sell Price (bán 1 khoản gì này là được 999999 đồng)

 • 309FE3C0 20BF
 • 06FDFF8A B123

Cheat Infinite Safari Time (thời gian dối vô hạn vô Safari Zone)

 • 7487A17A ED58

Cheat Infinite Safari Balls (vô hạn Safari Balls)

 • 841ADCEB 5C76

Cheat Safari PKMN Easily Caught (bắt Pokémon vô Safari dễ dàng dàng)

 • CD70DD2C EB13
 • 7BEBB6D6 0A2D

Cheat Wild PKMN Easily Caught (bắt Pokémon hoang dại dễ dàng dàng)

 • C2711CBA 6F6B
 • 72EA7742 0E4D

Cheat Gain 5000 Exp (được 5000 exp)

 • A744170A A996
 • 9B540825 258E

*Note: Nhấn R+A

Cheat Infinite PP (PP vô hạn)

 • ED59169F CEB6
 • 79BA7465 DC00

Cheat bất tử chi phí (cần sở hữu Pokedex mới nhất sử dụng được):

 • 83005E18 270F

Cheat code game Pokémon Emerald

Cheats code được dùng lúc mua vật ở cửa ngõ hàng

82005274 0xxx

Thay xxx vị 3 vần âm hoặc số ứng với khoản vật bạn thích mua

Cheat code mua sắm Poke Ball

 • 001 - Master Ball
 • 002 - Ultra Ball
 • 003 - Great Ball
 • 004 - Poke Ball
 • 005 - Safari Ball
 • 006 - Net Ball
 • 007 - Dive Ball
 • 008 - Nest Ball
 • 009 - Repeat Ball
 • 00A - Timer Ball
 • 00B - Luxury Ball
 • 00C - Premier Ball

Cheat code mua sắm Item

 • 00D - Potion
 • 00E - Antidote
 • 00F - Burn Heal
 • 010 - Ice Heal
 • 011 - Awakening
 • 012 - Paralyz heal
 • 013 - Full Restore
 • 014 - Max Potion
 • 015 - Hyper Potion
 • 016 - Super Potion
 • 017 - Full Heal
 • 018 - Revive
 • 019 - Max Revive
 • 01A - Fresh Water
 • 01B - Soda Pop
 • 01C - Lemonade
 • 01D - MooMoo Milk
 • 01E - Energy Powder
 • 01F - Energy Root
 • 020 - Heal Powder
 • 021 - Revival Herb
 • 022 - Ether
 • 023 - Max Ether
 • 024 - Elixir
 • 025 - Max Elixir
 • 026 - Lava Cookie
 • 027 - Blue Flute
 • 028 - Yellow Flute
 • 029 - Red Flute
 • 02A - Black Flute
 • 02B - White Flute
 • 02C - Berry Juice
 • 02D - Sacred Ash
 • 02E - Shoal Salt
 • 02F - Shoal Shell
 • 030 - Red Shard
 • 031 - Blue Shard
 • 032 - Yellow Shard
 • 033 - Green Shard
 • 03F - HR Up
 • 040 - Protein
 • 041 - Iron
 • 042 - Carbos
 • 043 - Calcium
 • 044 - Rare Candy
 • 045 - PP Up
 • 046 - Zinc
 • 047 - PP Max
 • 049 - Guard Spec
 • 04A - Dire Hit
 • 04B - X Attack
 • 04C - X Defend
 • 04D - X Speed
 • 04E - X Accuracy
 • 04F - X Special
 • 050 - Poke Doll
 • 051 - Fluffy Tail
 • 053 - Fire Stone
 • 054 - Max Repel
 • 055 - Escape Rope
 • 056 - Repel
 • 05D - Sun Stone
 • 05E - Moon Stone
 • 05F - Fire Stone
 • 060 - Thunder Stone
 • 061 - Water Stone
 • 062 - Leaf Stone
 • 067 - Tiny Mushroom
 • 068 - Big Mushroom
 • 06A - Pearl
 • 06B - Big Pearl
 • 06C - Stardust
 • 06D - Star Piece
 • 06E - Nugget
 • 06F - Heart Scale

Cheat code mua sắm Mail

 • 079 - Orange Mail
 • 07A - Harbor Mail
 • 07B - Glitter Mail
 • 07C - Mech Mail
 • 07D - Wood Mail
 • 07E - Wave Mail
 • 07F - Bead Mail
 • 080 - Shadow Mail
 • 081 - Tropic Mail
 • 082 - Dream Mail
 • 083 - Fab Mail
 • 084 - Retro Mail

Xem thêm: Số bàn thắng của Haaland là bao nhiêu

Cheat code mua sắm Berries

 • 085 - Cheri Berry
 • 086 - Chesto Berry
 • 087 - Pecha Berry
 • 088 - Rawst Berry
 • 089 - Aspear Berry
 • 08A - Leppa Berry
 • 08B - Oran Berry
 • 08C - Persim Berry
 • 08D - Lum Berry
 • 08E - Sitrus Berry
 • 08F - Figy Berry
 • 090 - Wiki Berry
 • 091 - Mago Berry
 • 092 - Aguav Berry
 • 093 - Iapapa Berry
 • 094 - Razz Berry
 • 095 - Bluk Berry
 • 096 - Nanab Berry
 • 097 - Wepear Berry
 • 098 - Pi*** Berry
 • 099 - Pomeg Berry
 • 09A - Kelpsy Berry
 • 09B - Qualot Berry
 • 09C - Hondew Berry
 • 09D - Grepa Berry
 • 09E - Tamato Berry
 • 09F - Cornn Berry
 • 0A0 - Magost Berry
 • 0A1 - Rabuta Berry
 • 0A2 - Nomel Berry
 • 0A3 - Spelon Berry
 • 0A4 - Pamtre Berry
 • 0A5 - Watmel Berry
 • 0A6 - Durin Berry
 • 0A7 - Belue Berry
 • 0A8 - Liechi Berry
 • 0A9 - Ganlon Berry
 • 0AA - Salac Berry
 • 0AB - Petaya Berry
 • 0AC - Apicot Berry
 • 0AD - Lansat Berry
 • 0AE - Starf Berry
 • 0AF - Enigma Berry

Cheat code mua sắm Hold Item

 • 0B3 - Brightpowder
 • 0B4 - White Herb
 • 0B5 - Macho Brace
 • 0B6 - Exp Share
 • 0B7 - Quick Claw
 • 0B8 - Soothe Bell
 • 0B9 - Mental Herb
 • 0BA - Choice Band
 • 0BB - Kings Rock
 • 0BC - Silverpowder
 • 0BD - Amulet Coin
 • 0BE - Cleanse Tag
 • 0BF - Soul Dew
 • 0C0 - Deep Sea Tooth
 • 0C1 - Deep Sea Scale
 • 0C2 - Smoke Ball
 • 0C3 - Everstone
 • 0C4 - Focus Band
 • 0C5 - Lucky Egg
 • 0C6 - Scope Lens
 • 0C7 - Metal Coat
 • 0C8 - Leftovers
 • 0C9 - Dragon Scale
 • 0CA - Light Ball
 • 0CB - Soft Sand
 • 0CC - Hard Stone
 • 0CD - Miracle Seed
 • 0CE - Black Glasses
 • 0CF - Black Belt
 • 0D0 - Magnet
 • 0D1 - Mystic Water
 • 0D2 - Sharp Beak
 • 0D3 - Poison Barb
 • 0D4 - Nevermeltice
 • 0D5 - Spell Tag
 • 0D6 - Twistedspoon
 • 0D7 - Charcoal
 • 0D8 - Dragon Fang
 • 0D9 - Silk Scarf
 • 0DA - Up-Grade
 • 0DB - Shell Bell
 • 0DC - Sea Incense
 • 0DD - Lax Incense
 • 0DE - Lucky Punch
 • 0DF - Metal Powder
 • 0E0 - Thick Club
 • 0E1 - Stick
 • 0FE - Red Scarf
 • 0FF - Blue Scarf
 • 100 - Pink Scarf
 • 101 - Green Scarf
 • 102 - Yellow Scarf

Cheat code mua sắm RS Key Items

 • 103 - Mach Bike
 • 104 - Coin Case
 • 105 - ItemFinder
 • 106 - Old Rod
 • 107 - Good Rod
 • 108 - Super Rod
 • 109 - SS Ticket
 • 10A - Contest Pass
 • 10B - ?
 • 10C - Wailmer Pail
 • 10D - Devon Goods
 • 10E - Soot Sack
 • 10F - Basement Key
 • 110 - Acro Bike
 • 111 - Pokeblock Case
 • 112 - Letter
 • 113 - Eon Ticket
 • 114 - Red Orb
 • 115 - Blue Orb
 • 116 - Scanner
 • 117 - Go-Goggles
 • 118 - Meteorite
 • 119 - Rm 1 Key
 • 11A - Rm 2 Key
 • 11B - Rm 4 Key
 • 11C - Rm 6 Key
 • 11D - Storage Key
 • 11E - Root Fossil
 • 11F - Claw Fossil
 • 120 - Devon Scope

Cheat code mua sắm TMs & HMs

 • 121 - TM01
 • 122 - TM02
 • 123 - TM03
 • 124 - TM04
 • 125 - TM05
 • 126 - TM06
 • 127 - TM07
 • 128 - TM08
 • 129 - TM09
 • 12A - TM10
 • 12B - TM11
 • 12C - TM12
 • 12D - TM13
 • 12E - TM14
 • 12F - TM15
 • 130 - TM16
 • 131 - TM17
 • 132 - TM18
 • 133 - TM19
 • 134 - TM20
 • 135 - TM21
 • 136 - TM22
 • 137 - TM23
 • 138 - TM24
 • 139 - TM25
 • 13A - TM26
 • 13B - TM27
 • 13C - TM28
 • 13D - TM29
 • 13E - TM30
 • 13F - TM31
 • 140 - TM32
 • 141 - TM33
 • 142 - TM34
 • 143 - TM35
 • 144 - TM36
 • 145 - TM37
 • 146 - TM38
 • 147 - TM39
 • 148 - TM40
 • 149 - TM41
 • 14A - TM42
 • 14B - TM43
 • 14C - TM44
 • 14D - TM45
 • 14E - TM46
 • 14F - TM47
 • 150 - TM48
 • 151 - TM49
 • 152 - TM50
 • 153 - HM01
 • 154 - HM02
 • 155 - HM03
 • 156 - HM04
 • 157 - HM05
 • 158 - HM06
 • 159 - HM07
 • 15A - HM08

Cheat code mua sắm Key Item

 • 15D - Oak's Parcel
 • 15E - Poke Flute
 • 15F - Secret Key
 • 160 - Bike Voucher
 • 161 - Gold Teeth
 • 162 - Old Amber
 • 163 - Card Key
 • 164 - Elevator Key
 • 165 - Helix Fossil
 • 166 - Dome Fossil
 • 167 - Silph Scope
 • 168 - Bike
 • 169 - Town Map
 • 16A - VS Seeker
 • 16B - Fame Checker
 • 16C - TM Case
 • 16D - Berry Pouch
 • 16E - Teachy Tv
 • 16F - Tri-Pass
 • 170 - Rainbow Pass
 • 171 - Tea
 • 172 - MysteryTicket
 • 173 - AuroraTicket
 • 174 - Powder Jar
 • 175 - Ruby
 • 176 - Sapphire
 • 177 - Magma Emblem
 • 178 - Old Sea Map

Video cheat code của game Pokémon Emerald

Down.vn chúc chúng ta chơi trò giải trí mừng vẻ!

Cập nhật: 02/09/2018

Xem thêm: minecraft pe miễn phí

Xem thêm thắt nội dung bài viết khác