tam sinh tam thế bộ sinh liên

TAM SINH TAM THẾ – BỘ SINH LIÊN

三生三世步生莲

Bạn đang xem: tam sinh tam thế bộ sinh liên

Mỗi bước đi qua quýt, hồng liên nở rực. Ấy được gọi là cỗ sinh liên.

Hệ liệt: Tam Sinh Tam Thế

Tác giả: Đường Thất

Hồng Hoang ngày trước, ngũ tộc chén hoang phí không ngừng nghỉ chinh chiến.

Thiên tộc thời điểm hôm nay, thần quân thần phái nữ se kết lương bổng duyên.

Tình trạng nguyên vẹn tác: Hố vẫn khoét và ko lấp đoạn. Cả cỗ bao gồm 4 quyển, chia thành 2 phần đó là Phàm Thế và Bát Hoang. Thực tế, ‘Phàm thế’ và ‘Bát hoang’ là tên gọi dự loài kiến khi ko xuất phiên bản của người sáng tác. Sau cơ thì Lúc xuất phiên bản, vì như thế nguyên nhân tương quan cho tới phỏng nhiều năm từng quyển và in ấn và dán kể từ phía mái ấm xuất phiên bản, nên từng cuốn cơ cần tách đi ra thực hiện 2. Thành test đi ra sau khoản thời gian xuất phiên bản thì vẫn không thể thương hiệu Phàm thế và Bát hoang phí nữa. Ví dụ, phần được dự loài kiến ban sơ thương hiệu Phàm thế vẫn tách trở thành 2 cuốn là Hóa tuyển chọn và Thần kỳ. Tuy nhiên, lúc này bọn chúng người yêu thích vẫn lưu giữ cơ hội gọi này nhằm chỉ 2 phần biểu diễn tiến bộ chủ yếu của mẩu truyện. Tại trên đây, tui thực hiện mục lục cũng vẫn tích lại cơ hội gọi Phàm thế và Bát Hoang (nếu các bạn nào là đu super topic mặt mũi TQ thì có thể vẫn thấy Lúc quý khách kêu gào quyển 3 quyển 4 thì vẫn kêu gào là ‘Mong hóng Bát Hoang’), tuy nhiên nài thực hiện rõ ràng với chúng ta là phần thương hiệu xuất phiên bản của truyện vô cùng không tồn tại xuất hiện nay cái thương hiệu Phàm thế hoặc Bát hoang phí gì cả.

MỤC LỤC

Phàm thế – Quyển 1: Hóa kén

Chương cởi đầu

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 ~ [Hết quyển 1] ~

Phàm thế – Quyển 2: Thần kỳ

Chương 18.1 (Chương 1.1) | Chương 18.2 (Chương 1.2) | Chương 19.1 (Chương 2.1) | Chương 19.2 (Chương 2.2)

Xem thêm: tiến vào lòng anh

Chương đôi mươi.1 (Chương 3.1) | Chương đôi mươi.2 (Chương 3.2) | Chương đôi mươi.3 (Chương 3.3) | Chương đôi mươi.4 (Chương 3.4)

Chương 21.1 (Chương 4.1) | Chương 21.2 (Chương 4.2) | Chương 22.1 (Chương 5.1) | Chương 22.2 (Chương 5.2)

Chương 23.1 (Chương 6.1) | Chương 23.2 (Chương 6.2) | Chương 23.3 (Chương 6.3)

Chương 24.1 (Chương 7.1) | Chương 24.2 (Chương 7.2) | Chương 24.3 (Chương 7.3)

Chương 25 (Chương 8) | Chương 26 (Chương 9) | Chương 27 (Chương 10) | Chương 28 (Chương 11) |

Chương 29 (Chương 12) | Chương 30 (Chương 13) | Chương 31 (Chương 14) | Chương 32 (Chương 15) | Chương 33 (Chương 16)

~ [Hết quyển 2] ~

Bát Hoang – Quyển 3: Túc hạ thiên kiếp [Dưới chân ngàn kiếp nạn]

Chương 1.1 | Chương 1.2 | Chương 2 | Chương 3.1 | Chương 3.2

Chương 4.1 | Chương 4.2 | Chương 5.1 | Chương 5.2 | Chương 6.1 | Chương 6.2

Chương 7.1 | Chương 7.2 | Chương 8.1 | Chương 8.2 | Chương 9

Chương 10.1 | Chương 10.2 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13

Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Xem thêm: hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Chương 19 | Chương đôi mươi | Chương 21 | Chương 22 ~ [Hết quyển 3] ~

Bát Hoang – Quyển 4: Vĩnh sinh hoa [Nở mãi một đóa hoa]

[Quyển 4 vẫn đang được ghi chép. Đã mang tên như bên trên, vô ngoặc vuông là tên gọi giờ đồng hồ Việt gia mái ấm bịa đặt lại.]

  • Đường Thất trả lời một số trong những vướng mắc tương quan cho tới Sở Sinh Liên (1)
  • Đường Thất trả lời một số trong những vướng mắc tương quan cho tới Sở Sinh Liên (2)

Tác giả

Bình luận