sống lại để chuộc lỗi

 • Reads 201,159
 • Votes 11,777
 • Parts 143

Complete, First published Nov 11, 2020

Bạn đang xem: sống lại để chuộc lỗi

Table of contents

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 69: Gia nhập đoàn thực hiện phim

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

  Xem thêm: truyện dấu cắn

 • Chương 75: Suy nghĩ về nhiều

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 83: Bữa cơm trắng gia đình

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 85: Tình cờ bắt gặp gỡ

  Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 86: Vui vẻ hòa thuận

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 89: Hoa khôi giảng đường

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 92: Ngày kỷ niệm xây dựng trường

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 101: Thầy phía dẫn

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 120: Tụ họp năm mới

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • PN Bân Niệm (Cuộc sinh sống mặt hàng ngày)

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

  Xem thêm: đợi khi tôi có tội

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng
  Tình trạng raw: 128 chương + 4 PN
  Tình trạng edit: Hoàn
  Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Hiện đại, Ngọt sủng, Chủ công, Giới vui chơi, Vườn ngôi trường, ấm êm áp, HE
  
  -------🌸-------
  
  Bản edit chưa xuất hiện sự được chấp nhận của người sáng tác nên vui mừng lòng ko đưa theo đâu tương đương ko gửi ver,....
  
  Mong những ai gọi được truyện trong nhà tôi cũng như các mái ấm không giống tuy nhiên thấy sở hữu bên trên truyenfull,sstruyen... thì nên cmt nhằm những người dân bên trên bại biết bọn họ đang được cỗ vũ khuyết điểm trang nhé. hầu hết mái ấm còn bịa pass nhằm rời bị lấy tổn thất tuy nhiên rồi ở đầu cuối vẫn bị nên t thôi. Trân trọng!

#274hiendai