nữ pháp y mau nhảy vào trong bát

 • Reads 875,785
 • Votes 40,016
 • Parts 165

Complete, First published Feb 15, 2018

Bạn đang xem: nữ pháp y mau nhảy vào trong bát

Table of contents

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 3: Có bệnh dịch hay là không sở hữu bệnh???

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 4: Xác lăm le được thân mật phận

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 6: Khẩu vị thế nào?

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 9: Bản án mươi năm trước

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 12: Bắt thân phụ ba vô rọ

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 13: Thôi miên? Khống chế tinh anh thần?

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 14: Thần kinh sở hữu vấn đề

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 15: Tất cả đều thích hợp lý

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 17: Không lọt điểm nào

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 18: Giết người cũng cần phải tính toán

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 19: Cây kiwi trở thành tinh

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 20: Tình huống bất ngờ

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 21: Cô cực kỳ sở hữu phúc

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 22: hộ gia đình phức tạp

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 23: Tư thế ổn định không?

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 24: Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 25: Cho em thêm thắt hạnh phúc

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 27: Phát hiện nay quan lại trọng

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 30: Không thể lập án

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 33: Thêm người chết

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 36: Dụ rắn ngoài hang

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 39: Mất tích? Bị hại?

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 40: Chi tiết nhỏ ra quyết định vớ cả

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 42: Hài cốt tai quái lạ

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 43: Đối chọi gay gắt

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 44: Trùng hợp?! Tất nhiên!

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 45: Nữ nhân thiện trở thành

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 49: Tiến dần dần từng bước

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 50: Khẩu cung kỳ lạ

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 51: Chúng tôi ở khách hàng sạn

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 53: Bại dã Tiêu Hà

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 54: Nội tạng người

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 55: Phân công hành động

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 56: Thành lập khoa pháp chứng

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 57: Thi thể tai quái dị

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 58: Búp bê ở bên trong gầm tủ kính

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 59: Ai trộm lễ phục

  Tue, Jul 7, 2020

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 61: Gặp mặt mũi một lần

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 62: Cùng nhau dạo bước phố

  Thu, Oct 25, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 65: Tiếp xúc thân mật mật

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 66: Thân phận người chết

  Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 69: Đừng gây phiền hà tôi nữa

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 70: Tấm hình họa bất ngờ

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 71: Thi loại thể ba

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 72: Chiêu binh mãi mã

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 73: Thực tiễn biệt bạn dạng thân

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 74: Phân công điều tra

  Xem thêm: truyện hàn viễn

  Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 77: Nhắc lại chuyện xưa

  Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 79: Hai kẻ thần kinh

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 80: Cùng chóng công cộng gối

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 81: Hổ lạc bình dương*

  Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 84: Hai cỗ thi đua thể

  Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 87: Thẩm vấn thuận lợi

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 88: Kinh hỉ của Lãnh Thác

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 89: Người suy tưởng*

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 90: Giả cỗ tình nhân

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 91: Ai là hung thủ?

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 92: Cát lớp bụi lắng xuống

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 93: Tỏ tình không giống người

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 94: ác nghiệt mơ trở lại

  Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 97: Ngược đãi mèo con

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 98: Giường thân phụ người

  Thu, Oct 25, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • Chương 101: Điện thoại của chú

  Thu, Oct 25, 2018

 • Chương 102: ác nghiệt mơ nằm trong giường

  Thu, Oct 25, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • Chương 104: Lần đầu xuất hiện nay manh mối

  Thu, Oct 25, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • Fri, Oct 26, 2018

 • Sun, Oct 28, 2018

 • Sun, Oct 28, 2018

 • Chương 110: Trừng trừng trị nhỏ

  Sun, Oct 28, 2018

 • Sun, Oct 28, 2018

 • Sun, Oct 28, 2018

 • Chương 113: Quan hệ phu nhân chồng

  Sun, Oct 28, 2018

 • Sun, Oct 28, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 117: Uống rượu gia tăng can đảm

  Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 118: Lại sở hữu án mạng

  Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 125: Là phái nam là nữ???

  Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 127: Ôm cây đợi thỏ

  Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 128: Kim Chí Thành

  Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 129: Ai tu dung dịch ngủ?

  Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 130: Gặp phụ huynh

  Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 136: Kế hoặc của ông Khúc

  Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 146: Kim Chí Thành? Lục La?

  Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 149: Ai là hung thủ?

  Sun, Nov 11, 2018

 • Thu, Feb 7, 2019

 • Tue, Feb 12, 2019

 • Chương 152: Không sở hữu tiến thủ triển

  Sun, Feb 17, 2019

 • Mon, Mar 11, 2019

 • Thu, Mar 14, 2019

 • Chương 155: Thi thể đàn ông

  Mon, Mar 18, 2019

 • Mon, Mar 25, 2019

 • Chương 157: Cô ấy tiếp tục chết!

  Mon, Mar 25, 2019

 • Sat, Mar 30, 2019

 • Fri, Apr 19, 2019

 • Mon, May 27, 2019

 • Mon, Jun 17, 2019

 • Chương 162: Không sở hữu kết cục

  Xem thêm: con gái sáu tuổi của nam phụ

  Sun, Jun 23, 2019

 • Sun, Jun 23, 2019

*Mình chính thức edit kể từ chương 150*
  
  Thi thể nhỏ nhắn trai đem quần áo đỏ au, thi hài phái mạnh mặt dưới giếng sâu sắc, phần vụn tử thi đua điểm đồng ko mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu trong cả ngày xúc tiếp với đầy đủ hình đầy đủ dạng thi hài lênh láng kinh rợn, vì như thế lẽ cơ cô hãnh diện trở nên một member hội FA*.
  * Từ gốc '单身狗一枚 - Chú chó duy nhất: thông thường ám chỉ những người dân không tồn tại tình nhân hoặc ko kết duyên.
  Tâm thần phân liệt, trinh sát trở thành thái, tư tưởng vặn vẹo ... Quanh năm trong cả mon Khúc Mịch say sưa nghiên cứu và phân tích đầy đủ từng loại hành động, tâm lý chênh chếch lạc; chủ yếu vì vậy anh không chỉ là 'Team FA' mà còn phải chuẩn bị trở nên member lạc loại nhất vô hội FA.
  Nữ Pháp Y đụng chạm phỏng Chuyên Viên Tâm lý tội phạm ...
  Tăng Dĩ Nhu: Khúc Mịch là 'Thi thể' hoàn thiện nhất tuy nhiên cô từng gặp gỡ, bụng sáu múi tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Đối mặt mũi với phần vụn thi hài vẫn rất có thể thong dong ăn từng miếng thịt gà, điềm đạm, giá buốt lùng ... Tuyệt đối ko nên là kẻ thông thường.
  Khúc Mịch: Tăng Dĩ Nhu là một trong người phụ phái nữ trở thành thái tuy nhiên xinh đẹp tuyệt vời nhất tuy nhiên anh từng gặp gỡ. Trông thấy thi hài nhì đôi mắt sáng sủa rỡ, nạm dao phẫu thuật thanh trang như đang được hương thụ khoản Âu, cô ấy đang được trải nghiệm chiêm nom những tử thi đua bị tùng xẻo, thối rữa. Tuyệt đối ko bình thường!
  Hai người vướng bệnh dịch, một mẩu chuyện tình thương, vô số những vụ án bí hiểm, hãi kinh và hồi vỏ hộp.
  Đoán được mở màn tuy nhiên ko thể nào là đoán được kết thúc!
  Nào sớm cho tới coi ... Vừa coi vừa phải đoán ... test coi ai là kẻ tài năng tư duy cao hơn nữa.
  
  Editor: Queenie_sk (chương 1-149); mainamkh (chương 150-162)
  Nguồn link: https://m.facebook.com/quynhdaoqueeniesk/photos/?tab=album&a

#17langman