nhiem vu an vo lam 1

Hits: 685

Bạn đang xem: nhiem vu an vo lam 1

Nhiệm vụ Liên Kết Võ Lâm là 1 trong những trong mỗi chuỗi trọng trách tăng danh vọng nhưng mà yamada.edu.vn gửi cho tới chúng ta. Nhiệm vụ này hoàn toàn có thể thực hiện mỗi ngày nên nó hoàn toàn có thể tương hỗ những thật nhiều Lúc thực hiện trọng trách Dã tẩu.

1. Giới thiệu trọng trách.

 • Người đùa phong cách nên kể từ đôi mươi trở lên trên, điểm danh vọng đã và đang đạt cho tới đôi mươi.
 • Nhiệm vụ này hoàn toàn có thể tiến hành lại liên tiếp, chu kỳ luân hồi là 24 giờ.

2. Phần thưởng.

 • Sau từng phiên hoàn thiện, điểm danh vọng của các bạn sẽ tăng kể từ 11-20 điểm

 • Có thể tiến hành tuy vậy song với những trọng trách không giống.

3. Các bước tiến hành.

 • Đến Hoành Sơn phái (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Nam Nhạc Trấn -> Hoành Sơn Phái) gặp Võ lâm minh căn nhà Độc Cô Kiếm.

 • Độc Cô Kiếm thưa cho chính mình biết về tình hình Kim quốc đang được xâm lấn Đại Tống, nhờ các bạn tiếp cận những trường phái nhằm thăm hỏi dò thám thái phỏng kháng Kim của mình thế nào.

 • Lựa lựa chọn : “Không vấn đề! Tại hạ nguyện lấy chút tài tầm thường gom sức”

  Ngay ngay tắp lự các bạn sẽ có được 10000 lượng lộ phí!

  (Nếu Người đùa danh Vọng ko đầy đủ, sẽ không còn thể tiêu thụ trọng trách này).

 • Bạn ngay tắp lự lên lối, cho tới gặp gỡ chưởng môn của 10 trường phái.

  • Đến Thiên Vương bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Thiên Vương Đảo) gặp Dương Anh (223/196).

  • Đến Thiếu Lâm phái (Biện Kinh -> Thiếu Lâm) gặp Huyền Nhân Phương trượng (230/184).

  • Xem thêm: bing ai chat

   Đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường Môn) gặp Đường Cừu (508/322).

  • Đến Ngũ Độc (Lâm An phủ -> Long Tuyền thôn -> Ngũ Độc) giáo gặp Hắc Diện Lang Quân (219/166).

  • Đến Nga Mi phái (Thành Đô -> Nga Mi) gặp Thanh Hiểu Sư Thái (248/304).

  • Đến Thúy Yên (Đại Lý -> Thúy Yên) môn gặp Doãn Hàm Yên (34/75).

  • Đến Thiên Nhẫn (Biện Kinh -> Thiên Nhẫn) gặp Hoàng Nhan Hùng Liệt (215/195).

  • Đến Cái Bang (Dương Châu -> Cái Bang) gặp Hà Nhân Ngã (191/231).

  • Đến Võ Đang phái (Tương Dương -> Núi Võ Đang) gặp Đạo Nhất Chân Nhân (212/193).

  • Đến Côn Lôn phái (Phượng Tường phủ -> Long Môn trấn -> Côn Lôn) gặp Toàn Cơ Tử (190/196).

 • Sau Lúc đã đi được không còn 10 trường phái, các bạn quay về Hoành Sơn phái gặp gỡ Độc Cô Kiếm phục mệnh. Hoàn trở nên trọng trách.

  Xem thêm: khung giờ đăng tiktok