long den tieng anh la gi

Không, tôi nên coi được lồng đèn cơ.

Bạn đang xem: long den tieng anh la gi

No, I am seeing those lanterns.

Kim San, ông mua sắm lồng đèn đấy à

Jinshan, you bought lanterns?

Đốt nó lên như khuôn mẫu lồng đèn!

Light it up lượt thích a piñata!

Sừng gia súc được xử lý được sử dụng thực hiện cửa ngõ mang lại các cái lồng đèn thời Trung Cổ.

Treated cattle horns were used as windows for lanterns in the Middle Ages.

Nhiều người lên đường đem đám lấy theo dõi lồng đèn cốt nhằm soi lối mang lại vong linh người bị tiêu diệt.

Many of the mourners carried lanterns, the purpose of such lanterns being vĩ đại light the way for the spirit of the dead man.

Treo lồng đèn ngôi nhà loại 4!

Light the lanterns at the fourth house!

Nàng rứa khuôn mẫu lồng đèn bại lên.

Pick up that lantern.

Được. Chiều mai, khung trời tối sẽ tiến hành thắp sáng sủa bởi vì các cái lồng đèn này.

Well, tomorrow evening they will light the night sky, with these lanterns.

" quý khách ko nên là rất giản đơn bị tổn hại kể từ bên trên ", Holmes đánh giá như ông vẫn tổ chức triển khai lồng đèn và quan sát về anh ấy.

" You are not very vulnerable from above, " Holmes remarked as he held up the lantern and gazed about him.

Những hoạt động và sinh hoạt truyền thống cuội nguồn như trò đùa " trick or treat " , thắp lửa , vũ hội hoá trang , viếng thăm hỏi " những mái ấm quỷ ám " và thực hiện lồng đèn quỷ .

Traditional activities include trick-or-treating , bonfires , costume parties , visiting " haunted houses " and carving jack-o-lanterns .

Thay nhập bại , chúng ta nên lựa chọn mang lại bé nhỏ một cái que phân phát sáng sủa ( đem thật nhiều màu sắc ) hoặc nến không tồn tại lửa nhằm thắp sáng sủa mang lại cái lồng đèn quỷ của tôi một cơ hội an toàn và đáng tin cậy nhé .

Instead , use a glow stick ( available in many colors ) or flameless candle vĩ đại safely illuminate your jack-o'-lantern .

Chỉ vừa phải đầy đủ khu vực cho 1 ngọn đèn lồng và cho 1 kẻ coi sóc thắp đèn.

There was just enough room for a street lamp and a lamplighter.

Chỉ vừa phải đầy đủ khu vực cho 1 ngọn đèn lồng và cho 1 kẻ coi sóc thắp đèn.

There was just enough room on it for a street lamp and a lamplighter.

Xem thêm: thanh gươm diệt quỷ làng thợ rèn tập 1

Thời điểm triển lãm đèn lồng của thành phố Hồ Chí Minh trùng với liên hoan vương quốc ở Bình Khê, khi hàng trăm đèn lồng lửa được thả lên khung trời.

The timing of the city's lantern exhibit coincides with the national festival in Pingxi, when thousands of fire lanterns are released into the sky.

Ví dụ, người tao minh chứng đi ra sao về sự việc những lồng đèn soi lối cho 1 vong linh, pháo xua xua những hung thần và giấy má vàng mã thắp cháy rất có thể gom vong linh người bị tiêu diệt nhập vùng an nhàn thần tiên?

How, for example, could one prove that lanterns light the way for a spirit, that firecrackers chase away evil spirits and that burned paper items can help the spirit of the deceased vĩ đại enter celestial bliss?

Và toàn cầu nếu như vừa đủ loại vật như như cá lồng đèn đực, vốn liếng là vượt lên trên nhỏ và xoàng xĩnh thích hợp nhằm sinh sống sót sau khoản thời gian sinh thế cho nên nó vẫn nên nhanh gọn dò thám kiếm người bạn đời tri kỷ trước lúc nó bị tiêu diệt.

And the world if full of creatures lượt thích the male anglerfish, which is so sánh small and ill- suited for survival at birth that it has vĩ đại quickly find a mate before it dies.

Và toàn cầu nếu như vừa đủ loại vật như như cá lồng đèn đực, vốn liếng là vượt lên trên nhỏ và xoàng xĩnh thích hợp nhằm sinh sống sót sau khoản thời gian sinh thế cho nên nó vẫn nên nhanh gọn dò thám kiếm người bạn đời tri kỷ trước lúc nó bị tiêu diệt.

And the world if full of creatures lượt thích the male anglerfish, which is so sánh small and ill-suited for survival at birth that it has vĩ đại quickly find a mate before it dies.

Bác sĩ phẫu thuật nên thao tác, lồng một đèn nội soi nhỏ qua loa mũi Matthew và khoan thủng lòng sọ cậu.

The surgeon got vĩ đại work, passed a small endoscope through Matthew’s nose, and drilled off the floor of his skull.

Treo đèn lồng là tập luyện tục từ trước của gia tộc.

Lighting lanterns is an old family custom.

Lúc lúc này là cho tới phiên những người dân thắp đèn lồng của nước Nga và chặn Độ.

Then came the turn of the lamplighters of Russia and India.

Để tôi nhắc mang lại cô ghi nhớ đèn lồng của cô ý đã biết thành niêm phong lại.

Let mạ remind you that they've just covered your lanterns.

Năm 2009, Nước Hàn tổ chức triển khai liên hoan đèn lồng phiên trước tiên.

In 2009, Slovakia organised a televised national final for the first time.

Thừa tướng mạo, là đèn lồng của bọn chúng.

That is their lanterns, Your Highness

Được rồi, bọn họ đem đèn lồng cho tới mang lại tôi rồi.

Okay, they're giving mạ the lantern.

Dân xã tổ chức triển khai liên hoan đèn lồng.

The day of the Lantern Festival

Xem thêm: lauriel