get it la gi

1. Get it tức là gì?

Bạn đang xem: get it la gi

Nếu google dịch chúng ta cũng có thể hiểu “Get it” tức là Hiểu rồi. Hay vô cụm kể từ “”Do you get it?” bọn chúng cũng rất có thể hiểu theo đòi 1 nghĩa không giống ví dụ như:

  • nếu ai tê liệt gửi vật gì cho mình thì nó tức là chúng ta đã nhận được được chưa?
  • nếu ai tê liệt giảng cho mình điều gì thì nó tức là chúng ta đang được hiểu vấn đề đó chưa?
  • nếu ai tê liệt trình bày chúng ta thực hiện một điều gì thì tức là chúng ta với đồng ý thực hiện vấn đề đó không?

2. Got it là gì?

Got it chúng ta cũng có thể hiểu là “Biết rồi, hiểu rõ…” Bạn rất có thể vấn đáp GOT IT Khi với ai tê liệt nhờ vả và mình muốn vấn đáp đồng ý, sẵn sàng thỏa mãn nhu cầu.

got it

Ví dụ:

A: Could you give bủ (something)?
B: You got it (Có ngay lập tức, tôi tiếp tục đưa).

A: Can you help me?
B: You got it (Rất sẵn lòng).

Xem thêm: đầu số 059

A:I want you to tướng help bủ copy this document right now. – I got it.
B:Tôi cần thiết anh gom tôi photo phiên bản tư liệu này ngay lập tức. – Tôi hiểu rồi.

Ví dụ: This one should be done lượt thích that. Got it? – Yeah, I got it.
(Cái này nên tuân theo cơ hội tê liệt. Hiểu chưa? – Rồi, tôi hiểu rồi.)

 

 

 

Xem thêm: ngay cat toc