dư sinh vi kỳ

 • Reads 386,623
 • Votes 17,694
 • Parts 110

Complete, First published Nov 28, 2020

Bạn đang xem: dư sinh vi kỳ

Table of contents

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

  Xem thêm: dị thế thần cấp giám thưởng đại sư

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

  Xem thêm: truyện ly hôn có vẻ khó

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

Năm 8 tuổi hạc, Lâm Tiễn bắt gặp Tiêu Uyển Thanh, bị vẻ đẹp đắm đuối hoặc, một lời nói như trẻ con con cái bị trêu chọc ghẹo trong cả nhiều năm - Dì ơi! dì thiệt đẹp nhất, con cái ham muốn gả mang lại dì.
  
  Sau cơ, Lâm Tiễn nghĩ về tôi đã quên kể từ lâu. Nhưng hội ngộ Tiêu Uyển Thanh, nhịp tim của cô ý chính thức nhắc nhở cô - Mình mến dì ấy thật nhiều.
  
  đa phần năm tiếp theo, Tiêu Uyển Thanh bị ăn thật sạch mới nhất xem sét con cái thỏ white nhỏ nhỏ nhắn dễ thương và đáng yêu tăng trưởng ko cần là 1 đại bạch thỏ, tuy nhiên là 1 đại sói xấu xa gian ngoan manh.
  
  Nếu thưa thương yêu tuổi hạc trẻ con không thể đoán trước như gió máy, thì tôi nguyện quãng đời còn sót lại thổi mãi nhập lòng người.
  
  Thể loại: Chênh chếch 14 tuổi hạc, HE, khu đô thị tơ duyên.
  
  Nhân vật chính: Tiêu Uyển Thanh x Lâm Tiễn.
  
  Số chương: 172 chương + 1 phiên nước ngoài | Đã hoàn thiện.

#277bhtt