yeu than ky

Cảnh giới nhập Yêu Thần Ký Các cảnh giới này khi chuẩn bị tiến bộ cấp cho tiếp tục gọi là Đỉnh Phong - Trong thời gian tối đa nhằm tiến bộ nhập cấp cho tiếp sau. Ví...

Các cảnh giới này khi chuẩn bị tiến bộ cấp cho tiếp tục gọi là Đỉnh Phong - Trong thời gian tối đa nhằm tiến bộ nhập cấp cho tiếp sau. Ví dụ Thiên Tinh Cửu Mệnh Đỉnh Phong

Bạn đang xem: yeu than ky

Võ giả
Yêu Linh giả

Các tộc nhập Yêu Thần Ký
Yêu Tộc
Nhân Tộc

Cảnh giới nhập Yêu Thần Ký:

Trong Yêu Thần Kí sở hữu những cấp độ lúc này như sau:
Trong Yêu Thần Kí sở hữu những cảnh giới như sau:

Một khi tấn cấp cho sẽ sở hữu được vầng sáng sủa xung quanh người.

Sơ luyện

- Cấp bậc này thông thường là kẻ ko đạt cấp độ. Và không tồn tại kỹ năng dung phù hợp Yêu Linh (Các Lever Yêu Linh coi bên trên đây).

Thanh Đồng

Cảnh giới này chia nhỏ ra thực hiện ngũ tinh: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tinh
Bài viết lách tương quan Màu sắc Linh Hồn Hải - Linh Hồn Hải

Xem tăng những Nhân vật cấp độ này

Xem thêm: truyện chiến thần

Bạch Ngân

Cảnh giới này chia nhỏ ra thực hiện ngũ tinh: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tinh
Xem tăng những Nhân vật cấp độ này

Hoàng Kim

Cảnh giới này chia nhỏ ra thực hiện ngũ tinh: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tinh
Xem tăng những Nhân vật cấp độ này

Hắc Kim

Cảnh giới này chia nhỏ ra thực hiện ngũ tinh: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tinh
Xem tăng những Nhân vật cấp độ này

Truyền Kì

Cảnh giới này chia nhỏ ra thực hiện ngũ tinh: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tinh

Các cảnh giới kể từ Truyền Kì trở xuống được xếp nhập Địa Mệnh Cảnh
Trên Địa Mệnh cảnh bao hàm những cảnh giới:
Xem tăng những Nhân vật cấp độ này

Thiên Mệnh

Cảnh giới này chia nhỏ ra thực hiện chín bậc: Nhất Mệnh cho tới Cửu Mệnh
Một khi đạt Nhị mệnh rất có thể kí thác Sinh Mệnh nhập Hồn Điện. Sau khi bị bị tiêu diệt, tiến công mang đến tan ý niệm tiếp tục thẳng hồi sinh ở Hồn Điện khá đầy đủ như ban sơ. Tuy nhiên tu vi hạn chế một bậc Nhị Mệnh xuống Nhất Mệnh.
Xem tăng những Nhân vật cấp độ này

Thiên Tinh

Cảnh giới này cũng chia thành chín bậc: Nhất Mệnh Tinh - Cửu Mệnh Tinh
Cũng như Thiên Mệnh, cảnh giới này rất có thể kí thác sinh mệnh, mỗi một khi bị tiêu diệt tiếp tục rơi rụng một lượng rộng lớn tu vi của cấp cho Mệnh Tinh.
Xem tăng những Nhân vật cấp độ này

Thiên Chuyển

Cảnh giới này chia thành chín bậc: Nhất Trọng cho tới Cửu Trọng
Cấp bậc này là cấp độ trung gian trá vẫn rất có thể kí thác Sinh Mệnh, tuy vậy sau cấp độ này, tu vi lên cảnh giới cao hơn nữa tiếp tục khó khăn kí gửi Sinh Mệnh rộng lớn.
Xem tăng những Nhân vật cấp độ này

Xem thêm: đại lão huyền học gả vào hào môn

Long Đạo

Cảnh giới này chia thành chín bậc: Nhất Trọng cho tới Cửu Trọng
Cảnh giới này sẽ không thể kí thác sinh mệnh nhập Hồn Điện. Một khi đã biết thành tiến công bị tiêu diệt là tan biến. Vì thế cường fake quý phái này thông thường rất rất bảo đảm an toàn tính mệnh của tớ, và lưu giữ nó vô số cách thức không giống nhau. Một khi tan biến tu vi giã cút thật nhiều.
Cảnh giới này còn có hào quang quẻ xung xung quanh, khí lực trị đi ra bên phía ngoài, người thông thường xung xung quanh cũng cảm biến được.
Xem tăng những Nhân vật cấp độ này

Vũ Tông

Cảnh giới chia thành chín bậc: Nhất Trọng - Cửu Trọng
Cảnh giới tối đa của những Thần Tông nhập Long Giới Khư Vực. Hiện bên trên đỉnh phong là Thất Trọng.
Cảnh giới này còn có hào quang quẻ, bão táp rộng lớn xung xung quanh, khí lực kinh người toát ra bên ngoài.
Xem tăng những Nhân vật cấp độ này

Thần Đạo Cảnh

Cảnh giới bên trên Vũ Tông. Cảnh giới này thông thường bị Thánh Đế trị hiện tại và chi khử, nên rất rất không nhiều người lúc này được đề cấp cho cảnh giới này.