xuyên nhanh vinh hoa phú quý

 • Reads 454,424
 • Votes 51,258
 • Parts 167

Complete, First published Feb 15, 2020

Bạn đang xem: xuyên nhanh vinh hoa phú quý

Table of contents

 • Fri, May 21, 2021

 • [TG1] Chương 1: Mới chính thức đang được bị tiêu diệt yểu tướng vì như thế cung đấu (1)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 2: Mới chính thức đang được bị tiêu diệt yểu tướng vì như thế cung đấu (2)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 3: Mới chính thức đang được bị tiêu diệt yểu tướng vì như thế cung đấu (3) (Hoàn)

  Fri, May 21, 2021

 • [TG2] Nữ nhi tình ngôi trường vùng giang hồ nước (Hoàn)

  Fri, May 21, 2021

 • [TG3] Kim chi ngọc diệp (phần 1)

  Fri, May 21, 2021

 • Kim chi ngọc diệp (phần 2) (Hoàn)

  Fri, May 21, 2021

 • [TG4] Tráo thay đổi nhân sinh (Hoàn)

  Fri, May 21, 2021

 • [TG5] Nữ trọng sinh không ngừng nghỉ phấn đấu (Hoàn)

  Fri, May 21, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • [TG7] Giới vui chơi giải trí (phần 1)

  Mon, May 24, 2021

 • Giới vui chơi giải trí (phần 2) (Hoàn)

  Mon, May 24, 2021

 • [TG8] Trò nghịch tặc tình thương và hôn nhân gia đình (phần 1)

  Mon, May 24, 2021

 • Trò nghịch tặc tình thương và hôn nhân gia đình (phần 2) (Hoàn)

  Mon, May 24, 2021

 • [TG9] Nữ phụ là thanh niên học thức (Hoàn)

  Mon, May 24, 2021

 • [TG10] hốc nghịch tặc trác táng nhất thượng cổ (phần 1)

  Wed, May 26, 2021

 • Ăn nghịch tặc trác táng nhất thượng cổ (phần 2)

  Wed, May 26, 2021

 • Ăn nghịch tặc trác táng nhất thượng cổ (phần 3)

  Wed, May 26, 2021

 • Ăn nghịch tặc trác táng nhất thượng cổ (phần 4)

  Wed, May 26, 2021

 • Ăn nghịch tặc trác táng nhất thượng cổ (phần 5) (Hoàn)

  Wed, May 26, 2021

 • [TG11] Thiết huyết kim phấn (phần 1)

  Thu, May 27, 2021

 • Thiết huyết kim phấn (phần 2)

  Thu, May 27, 2021

 • Thiết huyết kim phấn (phần 3)

  Thu, May 27, 2021

 • Thiết huyết kim phấn (phần 4) (Hoàn)

  Thu, May 27, 2021

 • [TG12] Chương 73: Thần tiên tỷ tỷ rất rất biết làm cho thù địch (1)

  Thu, Jun 10, 2021

 • Chương 74: Thần tiên tỷ tỷ rất rất biết làm cho thù địch (2)

  Thu, Jun 10, 2021

 • Chương 75: Thần tiên tỷ tỷ rất rất biết làm cho thù địch (3)

  Thu, Jun 10, 2021

 • Chương 76: Thần tiên tỷ tỷ rất rất biết làm cho thù địch (4)

  Thu, Jun 10, 2021

 • Chương 77: Thần tiên tỷ tỷ rất rất biết làm cho thù địch (5)

  Thu, Jun 10, 2021

 • [TG13] Trạch đấu ko vì như thế tu tiên (phần 1)

  Thu, Jun 10, 2021

 • Trạch đấu ko vì như thế tu tiên (phần 2)

  Thu, Jun 10, 2021

 • Trạch đấu ko vì như thế tu tiên (phần 3)

  Thu, Jun 10, 2021

 • Trạch đấu ko vì như thế tu tiên (phần 4)

  Thu, Jun 10, 2021

 • Trạch đấu ko vì như thế tu tiên (phần 5) (Hoàn)

  Thu, Jun 10, 2021

 • [TG14] Thập niên 80 (phần 1)

  Thu, Jun 10, 2021

 • Thập niên 80 (phần 2) (Hoàn)

  Thu, Jun 10, 2021

 • Sat, Dec 24, 2022

 • [TG15] Trạch đấu đem độc (phần 1)

  Sat, Jul 17, 2021

 • Trạch đấu đem độc (phần 2)

  Sat, Jul 17, 2021

 • Trạch đấu đem độc (phần 3) (Hoàn)

  Sat, Jul 17, 2021

 • [TG16] trò chơi online thực tiễn ảo (phần 1)

  Sat, Jul 17, 2021

 • Game online thực tiễn ảo (phần 2)

  Sat, Jul 17, 2021

 • Game online thực tiễn ảo (phần 3)

  Sat, Jul 17, 2021

 • Game online thực tiễn ảo (phần 4) (Hoàn)

  Sat, Jul 17, 2021

 • [TG17] vua phí lối (phần 1)

  Sat, Jul 17, 2021

 • Hoàng đế phí lối (phần 2)

  Sat, Jul 17, 2021

 • Hoàng đế phí lối (phần 3)

  Sat, Jul 17, 2021

 • Hoàng đế phí lối (phần 4)

  Sat, Jul 17, 2021

 • Hoàng đế phí lối (phần 5) (Hoàn)

  Sat, Jul 17, 2021

 • [TG18] Thiên tài trụy lạc (phần 1)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Thiên tài trụy lạc (phần 2)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Thiên tài trụy lạc (phần 3)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Thiên tài trụy lạc (phần 4)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Thiên tài trụy lạc (phần 5) (Hoàn)

  Sun, Jul 18, 2021

 • [TG19] Hiện đại kỷ sự (phần 1)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Sun, Jul 18, 2021

 • Sun, Jul 18, 2021

 • Hiện đại kỷ sự (phần 4) (Hoàn)

  Sun, Jul 18, 2021

 • [TG20] Hòn ngọc của hải dương (phần 1)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Hòn ngọc của hải dương (phần 2)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Hòn ngọc của hải dương (phần 3)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Hòn ngọc của hải dương (phần 4)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Hòn ngọc của hải dương (phần 5) (Hoàn)

  Sun, Jul 18, 2021

 • [TG21] Thời đại năng lượng điện hình ảnh (Hoàn)

  Sun, Jul 18, 2021

 • [TG22] Ẩn thỉnh thoảng mái ấm (phần 1)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Sun, Jul 18, 2021

 • Sun, Jul 18, 2021

 • Sun, Jul 18, 2021

 • Ẩn thỉnh thoảng mái ấm (phần 5) (Hoàn)

  Sun, Jul 18, 2021

 • [TG23] Sinh viên khoa tâm lí (Hoàn)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Sun, Jul 18, 2021

 • Sun, Jul 18, 2021

 • [TG25] Phú phái đẹp hóa nghèo khổ (phần 1)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Phú phái đẹp hóa nghèo khổ (phần 2) (Hoàn)

  Sun, Jul 18, 2021

 • [TG26] Thần khí truyền thuyết (phần 1)

  Sun, Jul 18, 2021

  Xem thêm: truyện ông chú của tôi

 • Thần khí truyền thuyết (phần 2) (Hoàn)

  Sun, Jul 18, 2021

 • [TG27] Thứ phái đẹp tu tiên (phần 1)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Thứ phái đẹp tu tiên (phần 2) (Hoàn)

  Sun, Jul 18, 2021

 • [TG28] Cẩm tú lương lậu duyên (phần 1)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Cẩm tú lương lậu duyên (phần 2) (Hoàn)

  Sun, Jul 18, 2021

 • [TG29] Chương 190: Quân nó (1)

  Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Chương 198: Quân nó (9) (Hoàn)

  Mon, Jul 19, 2021

 • [TG30] Chương 199: Mạt thế (1)

  Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Chương 206: Mạt thế (8) (Hoàn)

  Mon, Jul 19, 2021

 • Phiên nước ngoài Cẩm tú lương lậu duyên

  Mon, Jul 19, 2021

 • [TG31] Minh tinh anh nghệ sỹ (Hoàn)

  Mon, Jul 19, 2021

 • [TG32] Quốc công thế tử (phần 1)

  Mon, Jul 19, 2021

 • Quốc công thế tử (phần 2) (Hoàn)

  Wed, Jul 21, 2021

 • [TG33] Chương 219: Nàng tiên cá thời tiến bộ (1)

  Wed, Jul 21, 2021

 • Chương 220: Nàng tiên cá thời tiến bộ (2) (Hoàn)

  Sat, Jul 24, 2021

 • [TG34] Vương phái đẹp vương quốc cổ (Hoàn)

  Sat, Jul 24, 2021

 • [TG35] Chương 228: Công chúa gọi tâm (1)

  Tue, Jul 27, 2021

 • Chương 229: Công chúa gọi tâm (2)

  Wed, Jul 28, 2021

 • Chương 230: Công chúa gọi tâm (3)

  Thu, Jul 29, 2021

 • Chương 231: Công chúa gọi tâm (4)

  Wed, Aug 4, 2021

 • Chương 232: Công chúa gọi tâm (5)

  Wed, Aug 4, 2021

 • Chương 233: Công chúa gọi tâm (6)

  Sun, Aug 15, 2021

 • Chương 234: Công chúa gọi tâm (7)

  Sun, Aug 15, 2021

 • Chương 235: Công chúa gọi tâm (8)

  Fri, Sep 17, 2021

 • Chương 236: Công chúa gọi tâm (9)

  Fri, Sep 17, 2021

 • Chương 237: Công chúa gọi tâm (10)

  Sat, Oct 23, 2021

 • Chương 238: Công chúa gọi tâm (11)

  Mon, Oct 25, 2021

 • Chương 239: Công chúa gọi tâm (12)

  Tue, Oct 26, 2021

 • Chương 240: Công chúa gọi tâm (13)-1

  Wed, Oct 27, 2021

 • Chương 240: Công chúa gọi tâm (13)-2 (Hoàn)

  Wed, Oct 27, 2021

 • [TG36] Chương 241: Tinh tế (1)

  Mon, Nov 8, 2021

 • Mon, Nov 15, 2021

 • Mon, Nov 22, 2021

 • Sat, Dec 4, 2021

 • Wed, Jan 12, 2022

 • Fri, Jan 21, 2022

 • Sun, Mar 6, 2022

 • Sun, Mar 6, 2022

 • Mon, Sep 19, 2022

 • Wed, Sep 21, 2022

 • Thu, Sep 22, 2022

 • Thu, Sep 22, 2022

 • Thu, Sep 22, 2022

 • Thu, Sep 22, 2022

 • Fri, Sep 23, 2022

 • Chương 257: Tinh tế (17) (Hoàn)

  Fri, Sep 23, 2022

 • Mon, Sep 26, 2022

 • Mon, Sep 26, 2022

 • Fri, Sep 30, 2022

 • [TG38] Chương 268: Huyết tộc (1)

  Sat, Oct 1, 2022

 • Chương 269: Huyết tộc (2)

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương 270: Huyết tộc (3)

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương 271: Huyết tộc (4)

  Mon, Oct 3, 2022

 • Chương 272: Huyết tộc (5)

  Mon, Oct 3, 2022

 • Chương 273: Huyết tộc (6)

  Mon, Oct 3, 2022

 • Chương 274: Huyết tộc (7) (Hoàn)

  Mon, Oct 3, 2022

 • [TG39] Chương 275: Tiên phàm (1)

  Wed, Oct 5, 2022

 • Chương 276: Tiên phàm (2)

  Wed, Oct 5, 2022

 • Chương 277: Tiên phàm (3)

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 278: Tiên phàm (4)

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 279: Tiên phàm (5)

  Fri, Oct 7, 2022

 • Chương 280: Tiên phàm (6)

  Sun, Oct 9, 2022

 • Chương 281: Tiên phàm (7)

  Thu, Oct 13, 2022

 • Chương 282: Tiên phàm (8)

  Thu, Oct 13, 2022

 • Chương 283: Tiên phàm (9)

  Thu, Oct 13, 2022

 • Chương 284: Tiên phàm (10) (Hoàn)

  Fri, Oct 14, 2022

 • [TG40] Liêu trai nương tử, thần quỷ nương tử (phần 1)

  Sat, Oct 15, 2022

 • Liêu trai nương tử, thần quỷ nương tử (phần 2)

  Tue, Oct 18, 2022

 • Liêu trai nương tử, thần quỷ nương tử (phần 3) (Hoàn)

  Sun, Oct 30, 2022

 • [Final] Công chúa thoát nước (phần 1)

  Sat, Dec 10, 2022

 • Công chúa thoát nước (phần 2)

  Sun, Dec 11, 2022

 • Công chúa thoát nước (phần 3)

  Wed, Dec 14, 2022

 • Công chúa thoát nước (phần 4)

  Thu, Dec 15, 2022

 • Công chúa thoát nước (phần 5) (Hoàn)

  Xem thêm: ta là cô nương như thế

  Fri, Dec 23, 2022

 • Sat, Dec 24, 2022

✔️ Tên: [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý.
  ✔️ Tác giả: Tích Ngã Vãn Hĩ
  ✔️ Edit: icedcoffee0011
  ✔️ Tình trạng bạn dạng gốc: Hoàn thành
  ✔️ Tình trạng bạn dạng edit: Hoàn thành
  ✔️ Thời gian trá trả thành:
  04.04.đôi mươi - 22.12.22
  
  ✔️Thể loại: Nữ Cường, Xuyên nhanh chóng, Không CP.
  
  Truyện edit chui, chưa xuất hiện sự đồng ý của người sáng tác nguyên vẹn tác.

#1truyện