Xin ý kiến tiếng anh là gì

  -  

adyamada.edu.vnsory là phiên bản dịch của "để xin ý kiến" thành giờ đồng hồ Anh. Câu dịch mẫu: yamada.edu.vnên cẩm Caussié cẩn thận đi mang đến Lyon nhằm xin chủ ý cấp trên. ↔ The conscientious superintendent went to Lyon to lớn consult his superiors.


*

*

Cameron nói ông không lúc nào tranh bào chữa về nội dung các trang báo hay đề xuất gửi chúng tới để xin ý kiến của Ford.

Bạn đang xem: Xin ý kiến tiếng anh là gì


Cameron testified that he never discussed the content of the pages with Ford, or sent them lớn Ford for his approval.
Eldon Tanner, một cựu nuốm vấn vào Đệ Nhất chủ tịch Đoàn và là một người đàn ông liêm chính, sẽ nói với một tín đồ đến cùng với ông để xin ý kiến:
Eldon Tanner, a former counselor in the First Presidency & a man of integrity, told of someone who sought his adyamada.edu.vnce:
Vì cạnh tranh biết fan khác bao gồm cảm tưởng gì về mình, nên các bạn hãy hỏi phụ huynh hay là tín đồ mà các bạn tín cẩn để xin ý kiến cùng lời kiến nghị thẳng thắn.
Since it is difficult to see ourselves the way others see us, why not ask a parent or a trusted friend for frank comments and suggestions?
Và tôi hotline họ với xin chủ kiến để đối chiếu kiến thức trình độ của bọn họ với loại mà shop chúng tôi có vào mã và dữ liệu.
And I phoned them up & picked their brain in an effort khổng lồ match their expertise with what we found in code và data.
Như tôi đã nói trước đây, cô không phải là 1 con bạn đã được đào tạo và huấn luyện để xin phép hoặc tham khảo ý kiến những người lớn tuổi của cô ấy về đều điều.
As I have said before, she was not a child who had been trained to ask permission or consult her elders about things.
Để bao gồm thêm ý kiến, xin coi phần Hội em nhỏ của giao hàng trong Giáo Hội bên trên LDS.org và các phần “Cách thực hiện Âm Nhạc vào Hội thiếu hụt Nhi” trong số đại cương cứng của năm 2015, 2016, với 2017.
For additional ideas, see the Primary section of Serve và Teach on LDS.org và the “How khổng lồ Use Music in Primary” sections in the 2015, 2016, và 2017 outlines.
Lưu Bang đã bị sốc lúc Trương Lương tin báo này mang đến mình yêu cầu ông vẫn xin ý kiến của Trương Lương để kiêng nguy hiểm.
Liu Bang was shocked when Zhang Liang related the news khổng lồ him, và he sought adyamada.edu.vnce from Zhang lớn avoid danger.
* thảo luận với nhóm túc số của chính mình về những cơ hội em bao gồm để ship hàng những tín đồ khác (hỏi xin ý kiến của vị giám trợ hoặc những người dân lãnh đạo nhóm túc số).
* With your quorum, discuss opportunities you have khổng lồ serve others (ask your bishop or quorum leaders for ideas).
Thảo luận với nhóm túc số của em về những thời cơ em tất cả để giao hàng những bạn khác (hỏi xin ý kiến của vị giám trợ hoặc những người lãnh đạo team túc số).

Xem thêm: Định Nghĩa Trang Tính Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Trang Tính Là Gì


Discuss with your quorum the opportunities you have to lớn serve others (ask your bishop or quorum leaders for ideas).
Sách cũng gồm gồm một tiết bao gồm tựa đề là “Cách sử dụng Nhạc vào Hội thiếu hụt Nhi” (xin xem các trang 26–27) và các ý kiến bổ sung cập nhật để huấn luyện và giảng dạy bài hát cho các em (xin xem những trang 9, 17).
It also includes a section titled “How lớn Use Music in Primary” (see pages 26–27) & additional ideas for teaching songs to lớn children (see pages 9, 17).
Sách cũng có có một trong những phần có tựa đề là “Cách sử dụng Nhạc vào Hội thiếu hụt Nhi” (xin xem các trang 26–27) và các ý kiến bổ sung cập nhật để giảng dạy các bài hát cho các em (xin xem các trang 11, 17).
It also includes a section titled “How khổng lồ Use Music in Primary” (see pages 26–27) và additional ideas for teaching songs lớn children (see pages 3, 11, 17).
* đàm luận với các thành yamada.edu.vnên trong team túc số của em về những cơ hội em tất cả để ship hàng những fan khác (hỏi xin ý kiến của vị giám trợ hoặc những người dân lãnh đạo đội túc số).
* Discuss with members of your quorum the opportunities you have to lớn serve others (ask your bishop or quorum leaders for ideas).
Hint: If necessary, get input from a parent or a mature friend who can help you build up your self-confidence.
Theo kinh nghiệm của tôi, số đông người phụ thân đã được đặt câu hỏi xin ý kiến đều nỗ lực nhiều hơn để giới thiệu lời khuyên dạy tốt, hợp lí và hữu ích.
Xin coi phần “Cách áp dụng Nhạc vào Hội thiếu Nhi” vào phần đại cương 2010 với 2011 để có thêm ý kiến.
See the “How khổng lồ Use Music in Primary” sections in preyamada.edu.vnous sharing time outlines for additional ideas.
Đồ đồ dùng để nhìn: các em đang học giỏi hơn và nhớ lâu bền hơn khi các anh chị em em trình bày ý kiến bằng phương pháp sử dụng những tấm hình và dụng cụ khác để quan sát (xin xem TNGC, 176, 182–83).

Xem thêm: Lướt Ván Trên Đường Ray - Game Subway Surfers Online


yamada.edu.vnsuals: Children will learn better và remember longer when you present ideas using pictures và other yamada.edu.vnsuals (see TNGC, 176, 182–83).
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M