xét học bạ đại học thủ đô hà nội 2023

-

Bạn đang xem: xét học bạ đại học thủ đô hà nội 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Mã tuyển chọn sinh: HNM

Địa chỉ

- Trụ sở chính: Số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hóa, quận CG cầu giấy, Hà Nội

- Cửa hàng 2: Xã Mai Đình, thị xã Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

- Cửa hàng 3: Số 6 phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

Website: http://hnmu.edu.vn

Xem chi tiết:

>> ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

>> Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn ĐH chủ yếu quy năm 2023

>> Điểm sàn nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn theo đuổi thành phẩm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023


CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2023

- Phương thức 1: Xét tuyển chọn trực tiếp và ưu tiên xét tuyển chọn theo đuổi quy tấp tểnh của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra (Mã 301)

- Phương thức 2: Xét tuyển chọn phụ thuộc vào Chứng chỉ ghi nhận năng lượng nước ngoài ngữ quốc tế bậc 3 hoặc tương tự trở lên tính cho tới thời khắc nộp làm hồ sơ còn thời hạn dùng theo đuổi quy tấp tểnh (Mã 408)

- Phương thức 3: Xét tuyển chọn phụ thuộc vào thành phẩm học hành lớp 12 bậc trung học phổ thông (Mã 200)

- Phương thức 4: Xét tuyển chọn phụ thuộc vào thành phẩm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông (Mã 100)

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2023

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu xài theo đuổi công thức XT

Mã 100

Mã 200

Mã 301&408

1

Quản lí Giáo dục

7140114

30

15

5

2

Công tác xã hội

7760101

30

15

5

3

Giáo dục đặc biệt

7140203

20

15

5

4

Luật

7380101

85

55

10

5

Chính trị học

7310201

30

15

5

6

QT cty phượt và lữ hành

7810103

50

20

10

7

Quản trị khách hàng sạn

7810201

65

23

10

8

Việt Nam học

7310630

20

15

5

9

Quản trị kinh doanh

7340101

80

30

20

10

Logistics và cai quản lí chuỗi cung ứng

7510605

80

20

20

11

Quản lí công

7340403

35

20

5

12

Ngôn ngữ Anh

7220201

40

30

10

13

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

65

45

19

14

Sư phạm Toán học

7140209

60

10

15

Sư phạm Vật lí

7140211

30

15

5

16

Sư phạm Ngữ văn

7140217

80

10

17

Sư phạm Lịch sử

7140218

30

15

5

18

Giáo dục công dân

7140204

30

15

5

19

Giáo dục Mầm non

7140201

55

35

10

20

Giáo dục Tiểu học

7140202

160

30

21

Toán ứng dụng

7460112

20

15

5

22

Công nghệ thông tin

7480201

70

30

10

23

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

7510406

30

15

5

24

Giáo dục Thể chất

7140206

20

20

10 (Mã 301)

25

Bảo hộ lao động

7850201

20

15

5

26

Tài chủ yếu ngân hàng

7340201

30

15

5

27

Văn hóa học

7229040

20

15

5

28

Văn học

7229030

25

15

5

29

Tâm lý học

7310401

25

25

5

TỔNG

2.139 chỉ tiêu

Ghi chú: Mã công thức xét tuyển chọn và thương hiệu công thức tương ứng:

100

Xét thành phẩm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp THPT

200

Xét thành phẩm học hành trung học phổ thông (học bạ)

301

Xét tuyển chọn trực tiếp theo đuổi quy tấp tểnh của Quy chế tuyển chọn sinh (Điều 8)

408

Chỉ dùng chứng từ quốc tế nhằm xét tuyển

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ ăn ý môn xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Quản lí Giáo dục

7140114

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

D78

D14

D01

C00

2

Công tác xã hội

7760101

3

Xem thêm: loi chúc ngày mới

Gíao dục đặc biệt

7140203

4

Luật

7380101

- Văn, Sử, Địa

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, GDCD, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D01

5

Chính trị học

7310201

6

QT cty phượt và lữ hành

7810103

- Văn, Địa, Tiếng Anh

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

D15

D78

D14

D01

7

Quản trị khách hàng sạn

7810201

8

Việt Nam học

7310630

- Văn, Địa, Tiếng Anh

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

D15

D78

D14

C00

9

Quản trị kinh doanh

7340101

- Văn, Sử, Địa

- Toán, KHXH, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

C00

D96

A00

D01

10

Logistics và cai quản lí chuỗi cung ứng

7510605

11

Quản lí công

7340403

12

Ngôn ngữ Anh

7220201

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

D14

D15

D78

D01

13

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

14

Sư phạm Toán học

7140209

- Toán, Lí, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, KHTN, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

A01

D07

D90

D01

15

Sư phạm Vật lí

7140211

16

Sư phạm Ngữ văn

7140217

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

D14

D15

D78

D01

17

Sư phạm Lịch sử

7140218

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Toán, Sử, Tiếng Anh

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- Toán, KHXH, Tiếng Anh

D14

D09

D78

D96

18

Giáo dục công dân

7140204

- Toán, GDCD, Tiếng Anh

- Văn, GDCD, Tiếng Anh

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- KHXH, Toán, Tiếng Anh

D84

D66

D78

D96

19

Giáo dục Mầm non

7140201

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, KHXH, Tiếng Anh

- Toán, KHTN, Tiếng Anh

- Văn, KHTN, Ngoại ngữ

D01

D96

D90

D72

20

Giáo dục Tiểu học

7140202

- Toán, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, KHTN, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

D96

D78

D72

D01

21

Toán ứng dụng

7460112

- Toán, Lí, Tiếng Anh

- Toán, Lí, Hóa

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

A01

A00

D07

D01

22

Công nghệ thông tin

7480201

23

Công nghệ nghệ thuật Môi trường

7510406

24

Giáo dục Thể chất

7140206

- Toán, NKTDTT1, NKTDTT2

- Văn, NKTDTT1, NKTDTT2

- Văn, GDCD, NKTDTT1

- Toán, GDCD, NKTDTT1

T09

T10

T05

T08

25

Bảo hộ lao động

7850201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

A00

A01

D01

D07

26

Tài chủ yếu ngân hàng

7340201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, KHXH, Tiếng Anh

A00

A01

D01

D96

27

Văn hóa học

7229040

- Văn, Địa, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

D15

C00

D78

D14

28

Văn học

7229030

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

D78

D14

D01

C00

29

Tâm lý học

7310401

- Toán, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, KHTN, Tiếng Anh

- Văn, KHXH, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

D96

D72

D70

C00

Nội dung cụ thể sỹ tử coi Đề án tuyển chọn sinh vào năm 2023 và những thông tin bổ sung cập nhật khác  tại trang web ngôi trường Đại học tập Thủ đô Hà Nội: http://hnmu.edu.vn

Thí sinh rất có thể tương tác với căn nhà ngôi trường theo đuổi số năng lượng điện thoại 0986735072 hoặc bên trên fanpage facebook của ngôi trường theo đuổi địa chỉ: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/ để được tư vấn tuyển chọn sinh; Email: [email protected].

Xem thêm: reno 8t