vợ câm đừng bỏ rơi anh

Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Bạn đang xem: vợ câm đừng bỏ rơi anh

Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Linh Vũ Trụ

29 6

5

Giới thiệu

Đã Full

Cưới trước yêu thương sau

Hôn nhân mái ấm gia đình - Hôn nhân ngược tâm

Hôn nhân mái ấm gia đình - Cưới trước yêu thương sau

Tình yêu thương bị ngăn cấm

Ngược luyến tình thâm

Hôn nhân ngược luyến

Em nhỏ xíu dễ dàng thương

Ngày ấy anh trao mang đến em một nụ cười cợt, em ngỡ như này là niềm hạnh phúc của tất cả đời em. Nhưng em ko hiểu được, ẩn phía sau nụ cười cợt ấy là những nỗi nhức câm lặng, là ngày tiết và toàn nước đôi mắt em cần tiến công thay đổi nhằm yêu thương anh.

Em ko tự nguyện thực hiện một thế thân mật, cũng ko cam tâm thực hiện một bầy tớ, em chỉ mong muốn chân chủ yếu yêu thương anh, chân chủ yếu thực hiện phu nhân anh. Nhưng vì như thế tình thương em đổi thay bản thân trở thành thông thường mọn và nhu nhược.

Sau nằm trong, khi em đang được buông quăng quật toàn bộ, khi anh nhìn thấy rằng phiên bản thân mật anh đang được say sưa vô ảo tưởng em sẽ không còn lúc nào dám rời xa, ảo tưởng anh sẽ không còn lúc nào mất mặt chuồn tình thương của em cũng chính là khi những chỗ bị thương ông xã chéo cánh đang được mang đến em được sự mạnh mẽ và uy lực nhằm tìm tới tự tại.

Em là một trong những người câm, tuy nhiên trái khoáy tim đầy đủ mạnh mẽ và uy lực nhằm chứa chấp lời nói.

Cảnh báo: Truyện sở hữu nhân tố cấm trẻ em, suy xét trước lúc gọi ạ. Xin cảm ơn!

Truyện này bởi Linh Vũ Trụ được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn giản ý kiến của phiên bản thân mật người sáng tác, ko thể hiện tại lập ngôi trường của AudioToon

Ngày ấy anh trao mang đến em một nụ cười cợt, em ngỡ như này là niềm hạnh phúc của tất cả đời em. Nhưng em ko hiểu được, ẩn phía sau nụ cười cợt ấy là những nỗi nhức câm lặng, là ngày tiết và toàn nước đôi mắt em cần tiến công thay đổi nhằm yêu thương anh.

Em ko tự nguyện thực hiện một thế thân mật, cũng ko cam tâm thực hiện một bầy tớ, em chỉ mong muốn chân chủ yếu yêu thương anh, chân chủ yếu thực hiện phu nhân anh. Nhưng vì như thế tình thương em đổi thay bản thân trở thành thông thường mọn và nhu nhược.

Sau nằm trong, khi em đang được buông quăng quật toàn bộ, khi anh nhìn thấy rằng phiên bản thân mật anh đang được say sưa vô ảo tưởng em sẽ không còn lúc nào dám rời xa, ảo tưởng anh sẽ không còn lúc nào mất mặt chuồn tình thương của em cũng chính là khi những chỗ bị thương ông xã chéo cánh đang được mang đến em được sự mạnh mẽ và uy lực nhằm tìm tới tự tại.

Em là một trong những người câm, tuy nhiên trái khoáy tim đầy đủ mạnh mẽ và uy lực nhằm chứa chấp lời nói.

Cảnh báo: Truyện sở hữu nhân tố cấm trẻ em, suy xét trước lúc gọi ạ. Xin cảm ơn!

Truyện này bởi Linh Vũ Trụ được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn giản ý kiến của phiên bản thân mật người sáng tác, ko thể hiện tại lập ngôi trường của AudioToon

Tags

Đã Full

Cưới trước yêu thương sau

Hôn nhân mái ấm gia đình - Hôn nhân ngược tâm

Hôn nhân mái ấm gia đình - Cưới trước yêu thương sau

Tình yêu thương bị ngăn cấm

Ngược luyến tình thâm

Hôn nhân ngược luyến

Xem thêm: ỷ sủng mà cưới

Em nhỏ xíu dễ dàng thương

Giới thiệu

Đã Full

Cưới trước yêu thương sau

Hôn nhân mái ấm gia đình - Hôn nhân ngược tâm

Hôn nhân mái ấm gia đình - Cưới trước yêu thương sau

Tình yêu thương bị ngăn cấm

Ngược luyến tình thâm

Hôn nhân ngược luyến

Em nhỏ xíu dễ dàng thương

Ngày ấy anh trao mang đến em một nụ cười cợt, em ngỡ như này là niềm hạnh phúc của tất cả đời em. Nhưng em ko hiểu được, ẩn phía sau nụ cười cợt ấy là những nỗi nhức câm lặng, là ngày tiết và toàn nước đôi mắt em cần tiến công thay đổi nhằm yêu thương anh.

Em ko tự nguyện thực hiện một thế thân mật, cũng ko cam tâm thực hiện một bầy tớ, em chỉ mong muốn chân chủ yếu yêu thương anh, chân chủ yếu thực hiện phu nhân anh. Nhưng vì như thế tình thương em đổi thay bản thân trở thành thông thường mọn và nhu nhược.

Sau nằm trong, khi em đang được buông quăng quật toàn bộ, khi anh nhìn thấy rằng phiên bản thân mật anh đang được say sưa vô ảo tưởng em sẽ không còn lúc nào dám rời xa, ảo tưởng anh sẽ không còn lúc nào mất mặt chuồn tình thương của em cũng chính là khi những chỗ bị thương ông xã chéo cánh đang được mang đến em được sự mạnh mẽ và uy lực nhằm tìm tới tự tại.

Em là một trong những người câm, tuy nhiên trái khoáy tim đầy đủ mạnh mẽ và uy lực nhằm chứa chấp lời nói.

Cảnh báo: Truyện sở hữu nhân tố cấm trẻ em, suy xét trước lúc gọi ạ. Xin cảm ơn!

Truyện này bởi Linh Vũ Trụ được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn giản ý kiến của phiên bản thân mật người sáng tác, ko thể hiện tại lập ngôi trường của AudioToon

Ngày ấy anh trao mang đến em một nụ cười cợt, em ngỡ như này là niềm hạnh phúc của tất cả đời em. Nhưng em ko hiểu được, ẩn phía sau nụ cười cợt ấy là những nỗi nhức câm lặng, là ngày tiết và toàn nước đôi mắt em cần tiến công thay đổi nhằm yêu thương anh.

Em ko tự nguyện thực hiện một thế thân mật, cũng ko cam tâm thực hiện một bầy tớ, em chỉ mong muốn chân chủ yếu yêu thương anh, chân chủ yếu thực hiện phu nhân anh. Nhưng vì như thế tình thương em đổi thay bản thân trở thành thông thường mọn và nhu nhược.

Sau nằm trong, khi em đang được buông quăng quật toàn bộ, khi anh nhìn thấy rằng phiên bản thân mật anh đang được say sưa vô ảo tưởng em sẽ không còn lúc nào dám rời xa, ảo tưởng anh sẽ không còn lúc nào mất mặt chuồn tình thương của em cũng chính là khi những chỗ bị thương ông xã chéo cánh đang được mang đến em được sự mạnh mẽ và uy lực nhằm tìm tới tự tại.

Em là một trong những người câm, tuy nhiên trái khoáy tim đầy đủ mạnh mẽ và uy lực nhằm chứa chấp lời nói.

Cảnh báo: Truyện sở hữu nhân tố cấm trẻ em, suy xét trước lúc gọi ạ. Xin cảm ơn!

Truyện này bởi Linh Vũ Trụ được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn giản ý kiến của phiên bản thân mật người sáng tác, ko thể hiện tại lập ngôi trường của AudioToon

Tags

Đã Full

Cưới trước yêu thương sau

Hôn nhân mái ấm gia đình - Hôn nhân ngược tâm

Hôn nhân mái ấm gia đình - Cưới trước yêu thương sau

Tình yêu thương bị ngăn cấm

Ngược luyến tình thâm

Hôn nhân ngược luyến

Em nhỏ xíu dễ dàng thương

Xem thêm: ngộ nhận truyện

Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 8: Giấy nhớ

00:00 / 09:28