truyen nu phu

Trong truyện Nữ Phụ, hero chủ yếu tiếp tục nên vật lộn nhằm mò mẫm lối sống sót vô trái đất của kiệt tác với thật nhiều rào cản trở ngại. Họ nên đương đầu với khá nhiều thách thức và nguy hại như tấn công nhau, tuyên chiến và cạnh tranh với những hero phụ không giống nhằm giành lấy sự sinh sống, mò mẫm cơ hội rời xa những phái nam chủ yếu hoặc nữ giới chủ yếu ghen tị tuông và gian ác.

Xuyên Thành Nữ Phụ Làm Tinh Mang Theo Nhãi Con Chạy Nạn

Xuyên Thành Nữ Phụ Làm Tinh Mang Theo Nhãi Con Chạy Nạn

7.5/10

Bạn đang xem: truyen nu phu

3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phi Trửu Thiếu Nữ

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 50
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Ta Nỗ Lực Tìm Chết

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Ta Nỗ Lực Tìm Chết

7.8/10

2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tích Yêu Hiểu

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 50
Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp Tán Tỉnh Tháo Hán Run Sợ

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp Tán Tỉnh Tháo Hán Run Sợ

7.8/10

1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thẩm Tinh Băng

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

7.8/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Panda Nè

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 23
Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Ta Quyến Rũ Vai hung ác Trong Văn Niên Đại

Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Ta Quyến Rũ Vai hung ác Trong Văn Niên Đại

7.6/10

2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thần Thú Bất Tại Gia

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 346
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

13.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoãn Quy Hĩ

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 299
Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

7.6/10

15.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Khả Ái Tiểu Mang Quả

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

12.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tương Nguyệt Khứ

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Mỹ Nhân Nói Dối

Mỹ Nhân Nói Dối

7.7/10

1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ái Cật Nhục Đích Dương Tể

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 30
Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Quá Đẹp Trai

Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Quá Đẹp Trai

7/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhang Tửu

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 10
Trước Khi Lưu Đày Ta Dùng Không Gian Khoắng Sạch Hoàng Cung

Trước Khi Lưu Đày Ta Dùng Không Gian Khoắng Sạch Hoàng Cung

7.8/10

4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: chỉ bảo Kỳ (Bảo Kỳ)

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

7/10

2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhân Thanh Thảo Tây

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Xuyên Thành Nữ Phụ Làm Tinh Mang Theo Nhãi Con Chạy Nạn

C50

Xuyên Thành Nữ Phụ Làm Tinh Mang Theo Nhãi Con Chạy Nạn

7.5/10

3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Ta Nỗ Lực Tìm Chết

C50

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Ta Nỗ Lực Tìm Chết

7.8/10

2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp Tán Tỉnh Tháo Hán Run Sợ

C50

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp Tán Tỉnh Tháo Hán Run Sợ

7.8/10

1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xem thêm: cúp điện tôi bị bạn cùng phòng hôn trộm

Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

C23

Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

7.8/10

1K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Ta Quyến Rũ Vai hung ác Trong Văn Niên Đại

C346

Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Ta Quyến Rũ Vai hung ác Trong Văn Niên Đại

7.6/10

2.6K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

C299

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

13.3K

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

C50

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

7.6/10

15.4K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

C50

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

12.6K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Mỹ Nhân Nói Dối

C30

Mỹ Nhân Nói Dối

7.7/10

1.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Quá Đẹp Trai

C10

Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Quá Đẹp Trai

7/10

1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Trước Khi Lưu Đày Ta Dùng Không Gian Khoắng Sạch Hoàng Cung

C50

Trước Khi Lưu Đày Ta Dùng Không Gian Khoắng Sạch Hoàng Cung

7.8/10

4.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

C50

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

7/10

2.2K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Xuyên Thành Nữ Phụ Làm Tinh Mang Theo Nhãi Con Chạy Nạn

7.5/10

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Ta Nỗ Lực Tìm Chết

7.8/10

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp Tán Tỉnh Tháo Hán Run Sợ

7.8/10

Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

7.8/10

Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Ta Quyến Rũ Vai hung ác Trong Văn Niên Đại

7.6/10

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

7.6/10

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

Mỹ Nhân Nói Dối

7.7/10

Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Quá Đẹp Trai

7/10

Trước Khi Lưu Đày Ta Dùng Không Gian Khoắng Sạch Hoàng Cung

Xem thêm: mật mã tây tạng

7.8/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

7/10